کودکانی که از شیر مادر تغذیه می کنند عملکرد ریه بهتری دارند

کودکانی که از شیر مادر تغذیه می کنند عملکرد ریه بهتری دارند .

محققان با مطالعه بر روی کودکان ۱۰ ساله دریافتند، قدرت و عملکرد ریه کودکانی که دست کم چهار ماه یا بیشتر از شیر مادرشان تغذیه کرده بودند، بهتر است.
به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقل از رویترز  ، یک مطالعه که به تازگی انجام شده است، نشان می دهد: کودکانی که دست کم چهار ماه از شیر مادر تغذیه می کنند نسبت به کودکانی که مدت کمتری شیر مادر مصرف می کنند یا آنهایی که با شیشه شیر می خورند، عملکرد ریه بهتری دارند.
دکتر “ایکه چوکو اوبوانو” به رویترز هلث گفت: عمل فیزیکی ناشی از مکیدن شیر مادر برای شش بار در روز و به مدت متوسط بیش از چهار ماه، موجب افزایش قدرت ریه و افزایش جریان هوا در میان کودکانی می شود که از شیر مادر تغذیه کرده اند.
در این مطالعه محققان هزار و ۳۳ کودک ۱۰ ساله را مورد مطالعه قرار دادند. ۳۹ درصد از این کودکان ۴ ماه یا بیشتر از شیر مادر تغذیه کرده بودند. حدود ۴۰ درصد از آنها کمتر از چهار ماه شیر مادر مصرف کرده بودند و ۲۱ درصد دیگر با شیشه شیر تغذیه شده بودند.
این آزمایش ها نشان دادند: ریه کودکانی که از شیر مادر تغذیه کرده بودند قویتر از کودکانی بود که با شیشه، شیر خورده بودند.
محققان متذکر شدند: در این آزمایش ها هیچ اثر سودمندی از عملکرد ریه کودکانی که کمتر از چهار ماه از شیر مادر تغذیه کرده بودند، دیده نشد.
افزایش قابل توجه آماری مشاهده شده در توان ریه کودکانی که مدت چهار ماه یا بیشتر از شیر مادر تغذیه کرده بودند، به عمل مکیدن ناشی از تغذیه با شیر مادر برمی گردد.
سایر مطالعات نیز نشان داده اند که مدت زمان عمل مکیدن در تغذیه با شیر مادر دو برابر تغذیه با شیشه شیر است و تغذیه از شیر مادر به تلاش تنفسی بیشتری نیاز دارد.
این مطالعه در شماره ۲۰۰۹، مجله “قفسه سینه” منتشر شده است.

همچنین بررسی کنید

بررسی تمام علل مربوط به سردرد سمت راست سر

سردرد انواع گوناگونی دارد و هرکدام به یک قسمت از سر مربوط هستند، هر قسمتی …

علت گریه بیش از حد یا بدون دلیل فرد چیست؟

اگر گریه به صورت مداوم و یا غیرقابل کنترل باشد و علت مشخصی نیز نداشته …