خانه / اخبار علمی پزشکی / کودکاني که از شير مادر تغذيه مي کنند عملکرد ريه بهتري دارند

کودکاني که از شير مادر تغذيه مي کنند عملکرد ريه بهتري دارند

کودکاني که از شير مادر تغذيه مي کنند عملکرد ريه بهتري دارند .

محققان با مطالعه بر روي کودکان 10 ساله دريافتند، قدرت و عملکرد ريه کودکاني که دست کم چهار ماه يا بيشتر از شير مادرشان تغذيه کرده بودند، بهتر است.
به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقل از رویترز  ، يک مطالعه که به تازگي انجام شده است، نشان مي دهد: کودکاني که دست کم چهار ماه از شير مادر تغذيه مي کنند نسبت به کودکاني که مدت کمتري شير مادر مصرف مي کنند يا آنهايي که با شيشه شير مي خورند، عملکرد ريه بهتري دارند.
دکتر “ايکه چوکو اوبوانو” به رويترز هلث گفت: عمل فيزيکي ناشي از مکيدن شير مادر براي شش بار در روز و به مدت متوسط بيش از چهار ماه، موجب افزايش قدرت ريه و افزايش جريان هوا در ميان کودکاني مي شود که از شير مادر تغذيه کرده اند.
در اين مطالعه محققان هزار و 33 کودک 10 ساله را مورد مطالعه قرار دادند. 39 درصد از اين کودکان 4 ماه يا بيشتر از شير مادر تغذيه کرده بودند. حدود 40 درصد از آنها کمتر از چهار ماه شير مادر مصرف کرده بودند و 21 درصد ديگر با شيشه شير تغذيه شده بودند.
اين آزمايش ها نشان دادند: ريه کودکاني که از شير مادر تغذيه کرده بودند قويتر از کودکاني بود که با شيشه، شير خورده بودند.
محققان متذکر شدند: در اين آزمايش ها هيچ اثر سودمندي از عملکرد ريه کودکاني که کمتر از چهار ماه از شير مادر تغذيه کرده بودند، ديده نشد.
افزايش قابل توجه آماري مشاهده شده در توان ريه کودکاني که مدت چهار ماه يا بيشتر از شير مادر تغذيه کرده بودند، به عمل مکيدن ناشي از تغذيه با شير مادر برمي گردد.
ساير مطالعات نيز نشان داده اند که مدت زمان عمل مکيدن در تغذيه با شير مادر دو برابر تغذيه با شيشه شير است و تغذيه از شير مادر به تلاش تنفسي بيشتري نياز دارد.
اين مطالعه در شماره 2009، مجله “قفسه سينه” منتشر شده است.

همچنین بررسی کنید

در سنین مختلف مصرف چه میزان ویتامین D نیاز است؟

ویتامین D به عنوان ویتامین محلول در چربی دارای نقش‌های متعددی در بدن است؛ از …

5 نشانه که می گویند بیش از حد چربی مصرف می کنید

اگر از چربی به عنوان منبع اصلی تامین انرژی خود استفاده کنید، کتون ها در …