خانه / اخبار آزمون دستیاری پزشکی / براستي چه راحت آنان تخصص و فوق تخصص مي خرند؟ 15/9/84

براستي چه راحت آنان تخصص و فوق تخصص مي خرند؟ 15/9/84

گزارش دبيرخانه پيگيري تخلفات آزمون دستياري از فروش سئوالات آزمون دستياري سال ۱۳۷۷
به دنبال شكل گيري دبيرخانه پيگيري تخلفات آزمون دستياري اسفند 1382 مستقر در بسيج دانشجويي ابعاد جديدي از تخلفات صورت گرفته در اين آزمون مشخص گرديد و اثبات شد كه دغدغه پزشكان محترم در خصوص وجود تخلف در آزمون اسفند ماه 1382 بدون پايه نبوده و صرفاً توهم نمي باشد.
موضوع از اين قرار است كه يكي از همكاران پزشك ما از يكي از شهرها كه خود نيز در آزمون سال 1377 شركت كرده ولي پذيرفته نشده بود، دفترچه سئوالات خود را در همان سال به دبيرخانه پيگيري تخلفات آزمون دستياري ارسال نمود و همراه آن روش فروش سئوالات سال مزبور را كه حتي بدون خروج سئوال از دبيرخانه آموزش تخصصي پزشكي وزارت بهداشت صورت پذيرفته است فاش ساخت.

نحوه فروش سئوالات:
ماجرا بدين صورت بوده كه در 150 سئوال از جمع 200 سئوال آزمون سال مزبور گزينه صحيح بعد از خط فاصله كمي دورتر نسبت به گزينه هاي غير صحيح تايپ شده است.
به عنوان نمونه يك سئوال آورده مي شود:

سئوال 12- همة موارد زير از عوامل افزايش تري گليسريد خون است بجز :
1- مصرف الكل
2- سيگار
3- ديابت
4- چاقي

كه گزينه صحيح در اين سئوال سيگار مي باشد كه با فاصلة بيشتري نسبت به بقيه از خط فاصله تايپ شده است و در بقية سئوالات چنين نشانه اي وجود ندارد (تصوير اسکن شده متعاقباً ارسال خواهد شد)

همان گونه كه ملاحظه مي شود قطعاً سئوالات سال 1377 فروش رفته است و فروش سئوالات معضلي مزمن است و سابقه اي ديرينه دارد كه قطعاً كار يك فرد يا حتي چند فرد نيست بلكه كاري تيمي متشكل از كساني كه از سئوالات و كليد آزمون حراست مي كنند، كساني كه به سئوالات و كليد آزمون دسترسي دارند، تايپيست سئوالات و عوامل ديگر درگير در آزمون بوده است.
جالب اينجاست كه نحوه فروش سئوالات در سال 1377 از نظر كلي دقيقاً شبيه فروش سئوالات در سال جاري است بدين صورت كه در سال 1377 اولاً همة سئوالات جواب داده نشده مثلاً سئوالات داخلي از جمع 45 سئوال 34 سئوال جواب درست دارد و سئوالات جراحي از جمع 24 سئوال،17 سئوال پاسخ صحيح داده شده است و بقيه مباحث هم به اين صورت يعني هيچكدام از مباحث كامل فروخته نشده است. يعني جواب تمامي سئوالات داده نشده است تا قضيه لو نرود.
اين مدرك دقيقاً با اظهارات متهمين پرونده فروش سئوالات آزمون دستياري سال جاري مطابقت دارد يعني از هر مبحث چند سئوال غلط جواب داده مي شود تا كسي 600 (تمام نمره)را نياورد و نيز به مباحث صد در صد جواب صحيح داده نشود چرا كه در اين صورت شك برانگيز خواهد بود.

موضوع تخلف صورت گرفته در سال 1377 از چند منظر قابل توجه مي باشد:
اولاً: مطرح شدن وجود تخلف در آزمونها و خصوصاً آزمون دستياري تخصصي پزشكي توهم نيست و همان گونه كه مشاهده مي شود آن چنان كه بعضاً بر آن تاكيد مي شود اساساً بحث كلاهبرداري مطرح نيست و عنوان كردن آن موضوعي كاملاً انحرافي است و خواسته يا ناخواسته حمايت از متخلفين و خائنين به متفكرين و فرهيختگان كشور مي باشد؛ چرا كه در بين پزشكان كيست كه نداند در چند سال گذشته خصوصاً در سال جاري سئوالات آزمون دستيار تخصصي پزشكي لو رفته است؟ و بررسي سابقه علمي افراد پذيرفته شده و مقايسه نمره آزمون سال جاري با آزمون سال قبل بسياري از پذيرفته شدگان نيز گوياي اين حقيقت مي باشد.
حال با اين وضعيت اعلام كلاهبرداري چه مشكلي را حل خواهد كرد؟ آيا جز اين است كه وجهه و جايگاه دستگاه هاي متصدي برخورد با موضوع در نظر افكار عمومي تنزل خواهد داد؟ آيا مي شود با انكار واقعيت ,اصل واقعيت را دگرگون كرد؟از نظر اصول علمي آسيب شناسي معضلات و مفاسد اجتماعي و حتي مفاسد فردي، اولين اصل جهت اصلاح، پذيرش وجود فساد و نقص است و در صورت عدم پذيرش اصل وجود فساد و نقص, مطلقاً اميدي به بهبود و اصلاح نخواهد بود.
به نظر مي رسد كه برخي مقامات مسئول با اعلام كلاهبرداري بودن موضوع در حاليكه به شدت از ابطال آزمونهاي مورد دار وحشت دارند تحت تاثير عوامل بيروني سعي در تبرئه نمودن عوامل دخيل در خريد و فروش سئوالات دارند كه اين خود ظلم مضاعفي بر جامعه پزشكي و پزشكان محترم و خدوم اين مرز و بوم خواهد بود. بگذاريد موضوع را اينچنين بررسي كنيم: آيا با ابطال آزمون توام با تخلف آبروي چه كسي خواهد رفت و با عدم ابطال آن چه اتفاقي خواهد افتاد؟ در صورت ابطال چنين آزموني دست متخلفين و كساني كه با نفوذ خود رانت ايجاد كرده و به نظام جمهوري اسلامي خيانت مي كنند برملا خواهد شد و وجهة نظام مقدس جمهوري اسلامي به دليل برخورد قاطع خود زيبا تر و مشعشع تر خواهد شد و در صورت عدم ابطال آزموني كه آحاد جامعه مورد آزمون كه خود درگير آن بوده اند و بر وجود تخلف در آن صحه مي گذارند ولي مسئولين مربوطه سعي در انكار و يا انحراف موضوع دارند در چنين شرايطي از حيثيت نظام جمهوري اسلامي به نفع حيثيت فردي متخلفين خرج خواهد شد كه خطر بي اعتمادي به مسئولين نظارتي نزد افكار عمومي افزايش خواهد يافت.
ثانياً: قدمت موضوع خريد و فروش سئوالات آزمون ها اين شائبه را به اذهان متبادر مي سازد كه جرياني كاملاً هدفمند و سيستماتيك در بي اعتبار سازي سيستم مديريتي كشور خصوصاً در عرصه علم و دانش در سطح جهاني داشته است.
ثالثاً: همان گونه كه برخي از مسئولين سعي در توجيه موضوع داشته اند و با پاك نمودن صورت سئوال سعي در فيصله دادن قضيه داشته اند بايد گفت با انكار واقعيت نمي شود با واقعيت برخورد نمود و بايد پذيرفت سيستم هاي نظارتي و حراستي دخيل در اين موضوع نه تنها ناكارآمد بوده اند كه در بعضي از سطوح نشتي وجود داشته است. دبيرخانه پيگيري تخلفات با ارائه اين سند به نمايندگي از جمع كثيري از پزشكان و دانشجويان پزشكي خواستار رسيدگي قاطع و ريشه اي و برخورد قانوني با تمامي عوامل درگير در ماجرا مي باشد و معتقد است اگر در سنوات گذشته با موارد تخلفي كه احراز مي شد -به گفته برخي مسئولين- به صورت موردي برخورد نمي شد (اگر واقعاً برخورد موردي هم صورت گرفته باشد) ريشه مدرك فروشي خشكانده مي شد و شاهد فروش سئوالات در سنوات بعد از آن و سال جاري به هيچ عنوان نمي بوديم. لذا دبيرخانه پيگيري تخلفات آزمون دستياري مستقر در بسيج دانشجويي خواستار رسيدگي قاطع به موضوع فروش سئوالات آزمون دستياري سال 1377 در محكمه اي صالحه به صورت همه جانبه مي باشد.
به هر حال هم اكنون سيستم قضايي و نظارتي كشور در معرض امتحاني بزرگ قرار دارد چرا كه به فرموده مقام معظم رهبري تخلف در بعضي موارد خيلي عجيب نيست بلكه چيزي كه واقعاً تعجب آور است عدم برخورد با عوامل تخلف است كه اميدواريم بدون هيچ گونه اغماضي با تمامي عوامل دخيل برخورد شده، از كيان نظام جمهوري اسلامي به نحو مقتضي دفاع شود.

دبيرخانه پيگيري تخلفات آزمون دستياري
مستقر در بسيج دانشجويي دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران

همچنین بررسی کنید

ابدع هِدستی که افسردگی را درمان می‌کند

هدستی ابداع شده که با استفاده از الکتریسیته افسردگی را درمان می کند. این هدست …

آلودگی هوا ، افزایش خطر افسردگی و اختلال دوقطبی

نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد رابطه قابل توجهی بین قرارگیری در معرض آلودگی …