خانه / اخبار اجتماعي / افسرده گی محیط کار را میتوان با برنامه های منظم کاهش داد

افسرده گی محیط کار را میتوان با برنامه های منظم کاهش داد

افسرده گی محیط کار را میتوان با برنامه های منظم کاهش داد

نتیجه مطالعه جدیدی نشان میدهد که افسرده گی محیط کاری را میتوان با برنامه های منظم در داخل اداره کاهش داد که با استفاده ازین میتود در موثریت و باروری کارمندان افزوده، از غیرحاضری های ناهنجار جلوگیری میگردد.

 به اساس ارقام سازمان جهانی بهداشت ، در حدود ۱۲۰ میلیون تن در سراسر جهان از افسرده گی رنج میبرند.

 افسرده گی توام با اضطراب و بیخوابی باعث رکود و سکتگی در کار و ضیاع امکانات مالی در ادارات میگردد.

 تاثیرات ناگوار افسرده گی از سرعت کاری کارمندان می کاهد. کارشناسان معتقدند سالانه این پدیده بیش از ملیارد های دالر زیان را ببار می آورد.

مانند سایر ممالک دیگر ایالات محتده امریکا نیز شامل درین قطار است. نتیجه این مطالعه که روز سه شنبه منتشر گردید چنین خلاصه مینماید که شرکت های که زمینه معاینات و مراقبت طبی را برای کارمندان خود فراهم میکنند از نتایج مثبت و مطلوبی بهره میبرند.

کارمندان از علایم امراض و بیماری ها کم شکایت کرده و از مبتلا شدن به مریضی ها نیز جلوگیری میگردد.

 دکتور فلپ ونگ که در ۱۶ شرکت، کارمندان متعددی را تحت مراقبت خود داشت میگوید “بیش از نیمه ی کارمندانیکه از افسرده گی رنج میبردند زیر برنامه مراقبت برنامه وسیع قرار گرفتند.”

وی میگوید برای علاج انعده که مایل به روش سنتی گفتگو مستقیم با دکتور نیستند، مشاورین از طریق تیلفون معالجه روانی فراهم نمود.

متباقی این بیماران در برنامه های معیاری برای مدت یک سال تحت معالجه قرار گرفتند.

 دکتور ونگ میگوید حتی یک تماس تیلفونی که ما با این اشخاص قایم ساخیتم تعغییرات مثبتی را در زنده گی شان ببار آورد.

او میگوید “بعد از درمان یکساله، ۴۰ در صد از دسته ی که تحت برنامه مراقبت وسیع قرار گرفته بودند از افسرده گی رهای یافته اند و این طور بنظر میرسد که ۷۰ در صد آنها تا هنوز علاج خود را ادامه میدهند.”

 اشخاصیکه شامل برنامه مراقبت وسیع بودند در یک هفته دو ساعت را با معالج خود سپری مینمودند.

از دید شرکت ها مصارف مالی این برنامه برای شان بار گرانی است. در برنامه های که برای تداوی این طبقه از کارمندان تنظیم گردیده بود، تعدان زیاد آنها معالجه توسط تیلفون را نسبت به رفتن نزد معالج ترجیح میدادند.

 پژوهشگران میگویند این سود دیگری برای شرکت هاست تا از اتلاف وقت و قیمت درمان جلوگیری کنند.

همچنین بررسی کنید

دلایل ایجاد شدن لکنت زبان

لکنت زبان به حالتی گفته می شود که در گفتار و الگوی زمانی حرف زدن …

علت مالیدن پاها به هم در زمان خواب چیست؟

بسیاری از افراد عادت دارند که در زمان خواب پاهای خود را به هم می …