خانه / اخبار علمی پزشکی / سنگهاي ادراري” چیست و چگونه پیشگیری کنیم

سنگهاي ادراري” چیست و چگونه پیشگیری کنیم

مرور سريع ” سنگهاي ادراري”

مقدمه

 شيوع سنگ ادراري در افراد جامعه 5تا25درصد ميباشد. و شانس بروز مجدد حدود 70تا 80درصد ميباشد. تاريخچه سنگ ادراري به 7 هزار سا ل قبل بر ميگردد كه در 20 سال گذشته روند افزايشي داشته. و بيشترين شيوع در سنين 18 تا 45 سال است.سنگ های ادراری در مردان 5 تا 10 برا بر بيشتر از زنا ن است. و در سياهپوستا ن ونژاد آسيايي شيوع كمتري دارد.در كشورها ي توسعه يا فته شيوع بيشتري دارد. و در هر قسمت از كليه سنگ تشكيل ميشود ولي بيشتر در كاليس كليه و لگنچه تشكيل ميشود.

عواملي كه در تشكيل سنگ ادراري دخيل هستند:

*اشبا ع ادرار از ماده.    *تغيير اسيديته ادرار.    * كا هش مواد مها ر كننده ادرار.    * ايستايي ادرار.    *  عفونت ادراري.    * بي تحركي .    * انسداد مزمن .  *  هيپرپاراتيروييدي .

* هيپركلسيوري ايديوپاتيك .   * اجسام خارجي .   * هيپراگزالوري  – گزانتينوري – سيستينوري

علائم  :

* درد شديد.   * هماچوري.   * عفونت ادراري.   * اوليگوري.   * تهوع واستفراغ.

راههاي تشخيص:

* علائم فوق الذكر.    * گرافي ساده شكم.     * سونو گرافي.    * IVP     * بررسي متابوليكي.     *آناليز سنگهاي خارج شده.

روشهای درمان:

1- تسکین علائم.

2- برداشتن سنگ.

3- پیشگیری از بروز مجدد.

روشهای دفع سنگ:

1-خود بخود.

2- سنگ شکنی.

3-خروج سنگ از راه پیشابراه.

4- از طریق جلدی .

5- کمو لیز .

6-  جراحی

روشها ی پیشگیری از بروز سنگ مجدد :

* نوشید ن ما یعا ت .       * مصرف کلسیم .      * محدودیت مصرف سدیم .     * محدودیت  مصرف غذا های حا وی اگزا لات با لا .        * غذا ها ی غنی از فیبر .

* محدودیت مصرف پروتئین .    * مصرف منیزیم وپتا سیم .       * فعا لیت کافی .     * مصرف غذا های سرشار از ویتا مین A .      *مصرف مکمل ویتا مین C     * روغن ماهی .

آنتی اسید حا وی کلسیم  با احتیا ط مصر ف شود .

مصرف ویتا مین D  بیش از 400وا حد در روز .

دارو های مورد استفا ده :

* دیورتیکهای تیا زیدی .       * آ لوپورینول .      * کپتوپریل .     * پنی سیلامین  .

همچنین بررسی کنید

ارتباط آلودگی هوا با شیزوفرنی

بررسی‌ها نشان می‌دهد که قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا در دوران کودکی با خطر …

زنجبیل، نابودگر تومورهای مغزی

گلیوبلاستوما یا GBM، رایج‌ترین تومور بدخیم مغزی در افراد بزرگسال است و در بین انواع …