خانه / اخبار سمينارها / دومين همايش سراسري آموزش بهداشت و ارتقا سلامت با ارايه ‪ ۱۶۲‬مقاله به صورت سخنراني و پوستر با حضور ‪ ۵۵۰‬نفر از ‪ ۱۵‬آذر ماه به مدت سه روز در زاهدان ادامه دارد *** نخوردن صبحانه در كارآيي جسمي و روحي دانش‌آموزان تاثير نامطلوب دارد . 18/9/84

دومين همايش سراسري آموزش بهداشت و ارتقا سلامت با ارايه ‪ ۱۶۲‬مقاله به صورت سخنراني و پوستر با حضور ‪ ۵۵۰‬نفر از ‪ ۱۵‬آذر ماه به مدت سه روز در زاهدان ادامه دارد *** نخوردن صبحانه در كارآيي جسمي و روحي دانش‌آموزان تاثير نامطلوب دارد . 18/9/84

نخوردن صبحانه در كارآيي جسمي و روحي دانش‌آموزان تاثير نامطلوب دارد ‪‬
يك محقق دانشگاه تربيت مدرس تهران گفت: نخوردن صبحانه در كارآيي جسمي و روحي دانش‌آموزان تاثير نامطلوب دارد.
مهين نظري روزپنجشنبه در سومين روز همايش سراسري آموزش بهداشت و ارتقا سلامت در زاهدان افزود: اين نتايج بر اساس تحقيقي در زمينه تاثير آموزش بهداشت بر الگوي مصرف مواد غذايي و صرف صبحانه در مدارس بدست آمده است.

وي ادامه داد: اين پژوهش بر روي ‪ ۸۰‬نمونه در قالب دو گروه آزمون و شاهد به روش گردآوري اطلاعات، پرسشنامه، اطلاعات دموگرافيك، الگوي مصرف مواد غذايي و برگه مشاهده مستقيم رفتار صورت گرفته است.

او اظهار داشت: بر اساس اين تحقيق بين مصرف گوشت، شير و لبنيات، ميوه و سبزيجات، پفك، آدامس و لواشك پيش و پس از آموزش اختلاف معني‌داري وجود دارد.

وي گفت: نتايج اين پژوهش نشان مي‌دهد برنامه‌هاي آموزشي بهداشت در ارتقا رفتارهاي تغذيه‌اي و صرف صبحانه دانش‌آموزان تحت مطالعه تاثير مثبت دارد.

او افزود: در اين زمينه براي بهبود و اصلاح تغذيه دختران در مدارس آموزش تغذيه در اين گروه ضروري است.

وي ادامه داد: تغذيه به عنوان يك عامل مهم در تعيين سلامتي مي‌تواند بر موفقيت تحصيلي دانش‌آموز موثر باشد و دانش‌آموزاني كه داراي سوء‌تغذيه هستند از دقت و تمركز كمتري برخوردارند و افت تحصيلي قابل توجهي دارند.

همچنين در ادامه همايش، تحقيقي با عنوان “نقش بهداشت مدارس ابتدايي در ارتقا سلامت دانش‌آموزان” ارايه شد.

محمدعلي هاديان مجري اين پژوهش گفت:براي ارتقا سطح بهداشت جامعه بهترين و آماده‌ترين محل محيط مدرسه است.

وي با بيان‌اينكه دانش‌آموزان جمعيت بزرگي از كشور راتشكيل مي‌دهند افزود:
با توجه به مقبوليت اجتماعي معلمان و برخورد مستمري كه با قشر گسترده دانش‌آموزان دارند در صورت آموزش صحيح مي‌توانند نقش مهمي در به حركت درآوردن دانش‌آموزان براي موفقيت برنامه‌هاي مراقبت بهداشت و تحقق اهداف داشته باشند.

وي گفت: با توجه به شيوع اختلالات شنوايي و بينايي در سنين مدرسه آگاهي و آشنايي معلمان از علايم و نحوه برخورد با اين اختلالات مي‌تواند از افت تحصيلي، اجتماعي و رواني كودكان مبتلا جلوگيري كند.

او ادامه داد: آسيب پذيري افراد زيرپوشش برنامه، نقش حركت و جامعه‌سازي حاصل از اجراي صحيح اين خدمات و كثرت و انبوهي جمعيت در برگيرنده از جمله علل ايجاد ضرورت آموزش بهداشت در مدارس است.

دومين همايش سراسري آموزش بهداشت و ارتقا سلامت با ارايه ‪ ۱۶۲‬مقاله به صورت سخنراني و پوستر با حضور ‪ ۵۵۰‬نفر از ‪ ۱۵‬آذر ماه به مدت سه روز در زاهدان ادامه دارد.

همچنین بررسی کنید

یازدهمین همایش انجمن داروسازی ایران از 18 تا 20 شهریور ماه 1391 برگزار می‌شود

یازدهمین همایش سالیانه انجمن داروسازان ایران از 18 تا 20 شهریور ماه در سالن همایش‌های …

كنگره بین المللی هم اندیشی سرطان از چهاردهم تا شانزدهم شهریور 1391 در مشهد برگزار می شود

‘كنگره بین المللی هم اندیشی سرطان’ با حضور 300 نفر از صاحبنظران و متخصصان داخلی …