خانه / اخبار علمی پزشکی / خواص دارویی اسفناج

خواص دارویی اسفناج

در صدر خوراكي هاي ضد سرطان ،طبق نظر حكماي طب سنتي اسفناج از نظر طبيعت كمي سردرد و تا حدي مي توان گفت كه نه سرد است و نه گرم، بلكه معتدل است.
برگ آن خنك كننده است و براي كاهش تب و ورم ريه و روده كوچك نافع است.

تخم آن خنك كننده، ملين و براي ورم كبد و يرقان مفيد است.
اگر برگ اسفناج با جو پوست كنده و به اصطلاح جو سفيد و روغن بادام شيرين پخته شود، براي سرفه هاي خشك و تب هاي گرم اشخاص گرم مزاج مفيد است و اما در مورد سرفه مزاجان توصيه اين است كه اسفناج پخته با گوشت پرنده چاق و چرب و برنج …
در صدر خوراكي هاي ضد سرطان
طبق نظر حكماي طب سنتي اسفناج از نظر طبيعت كمي سردرد و تا حدي مي توان گفت كه نه سرد است و نه گرم، بلكه معتدل است.
برگ آن خنك كننده است و براي كاهش تب و ورم ريه و روده كوچك نافع است.

تخم آن خنك كننده، ملين و براي ورم كبد و يرقان مفيد است.
اگر برگ اسفناج با جو پوست كنده و به اصطلاح جو سفيد و روغن بادام شيرين پخته شود، براي سرفه هاي خشك و تب هاي گرم اشخاص گرم مزاج مفيد است و اما در مورد سرفه مزاجان توصيه اين است كه اسفناج پخته با گوشت پرنده چاق و چرب و برنج و ادويه نظير زنجبيل و هل ودارچين خورده شود.
اسفناج رفع تشنگي مي كند و سريع الهضم تر از ساير سبزي ها است و براي درد گلو نافع است. و ضماد آن براي ورم هاي حاصل از گزش زنبور و سرباز كردن دمل مفيد است.
مقدار مصرف عصاره اسفناج 10 گرم است. اسفناج چون داراي اكسلات است براي بيماري مبتلا به ورم مفاصل و سنگ هاي صفراوي مناسب نيست.
در چين و مناطق دور از اسفناج به عنوان باد شكن (روا) و ملين ( ايچي مورا) استفاده مي شود و ماده اسپيناسين ترشحات مربوط به هاضمه را تحريك مي كند. (كارين و كيمورا)
غذا هاي اسفناج به عنوان دارو :
آش اسفناج كه در آن گيشنيز ريخته شده باشد، براي سر دردهايي كه حادث از اختلال گوارشي و سوء مزاج باشد مفيد است و اگر با آب ليمو يا آب سماق يا آب غوره ترش شود، براي سردردهاي ناشي از اختلالات صفراوي خوب است.
اسفناج پخته كه در كره گاو يا روغن بادام سرخ شده باشد نيز براي سردردهاي حاصله از اختلالالت صفراوي خوب است، براي افراد مبتلا به سرسام صفراوي، اسفناج پخته با كمي شكر و سركه و يا آبليمو يا تمر هندي كه ترش شود، بسيار مفيد است.
اگر آش اسفناج با ماش پوست گرفته و جو پوست گرفته و روغن بادام شيرين و شيره تخم خشخاش پخته شود، براي سرسام هاي سوداوي بسيار مفيد است.
در مورد اشخاصي كه از بي خوابي رنج مي برند، اسفناج را با كدو وبرگ كاهو و يكي دو برگ خشخاش با گوشت مرغ چاق يا گوشت بزغاله پخته و كمي شيره تخم خشخاش و شيره بادام شيرين يا كره مخلوط كرده ميل كند، براي بي خوابي حاصل از خشكي دماغ مفيد است.
اگر اسفناج را در آب پخته يا روغن بادام شيرين يا كره گاو و گوشت بره پخته بخورند، براب ماليخوليا مفيد است. اگر ماليخوليا ناشي از گرفتگي هاي كبد باشد اسفناج را به تنهايي و يا با كرفس پخته بخورندو يا آب كرفس را گرفته و بياشامند خيلي مفيد است.
اگر اسفناج را با جو سفيد و ماش بي پوست پخته بخورند براي اولين ابتلاي به ذات الجنب و بيماي هاي سينه و ريه و سرفه نافع است.
اگر اسفناج را با پخته با كره گاو يا روغن بادام شيرين سرخ شوند و ميل كننده، غذاي بسيار مناسبي براي اشخاص مبتلا به جنون و قطرب( نوعي ماليخوليا كه مبتلايان به آن از مردم گريزانندو در گوشه اي منزوي مي نشينند.)
اسفناج پخته ساده را اگر با روغن بادام شيرين آغشته و ميل كنند، براي تشنج هاي ناشي از يبوست مفيد است.
نظري به تحقيقات علمي جديد در مورد خواص درماني اسفناج :
اسفناج طبق نظر اغلب دانشمندان يكي از گياهاني است كه ظرفيت ضد سرطاني آن خيلي بالا و براي پيشگيري ابتلاعيه به سرطان به سلطان گياهان معروف است. بنابراين اشخاصي كه سالها اعتياد به سيگار و دخانيات داشته اند، از نظر اين خاصيت بايد به خوردن اسفناج كه توجه خاص مبذول دارند.
اسفناج كه از سبزي هاي داراي رنگ سبز تيره است، همراه با هويج در صدر ليست خوراكي هاي ضد سرطان جاي دارد و طبق تحقيقات دانشمندان كه در كاهش سرطان كولون، سرطان ركتوم، سرطان معده، سرطان پروستات، سرطان حنجره حلق، سرطان مخاط رحم و سرطان گردن، سرطان مري و به ويژه سرطان ريه نقش والايي دارد.
مطالعات علمي نشان مي دهد اشخاصي كه در حد بسيار كم و به ندرت از سبزيجات به رنگ سبزتيره كه داراي مقدار زيادي ماده معروف كاروتنونيد هستند و در اين گروه اسفناج در صدر آنها قراردارد، مي خورد؛ دوباره بيشتر از سايرين د رمعرض خطر ابتلا به سرطان هستند. و در عين حال تحقيقات علمي نشان مي دهد اشخاصي كه در هر روز يك خوراك اسفناجي مي خورند حتي معتادان به دخانيات خيلي كمتر از ديگران در معرض اين خطر قرار دارند.
در هر ده مورد از يازده تحقيق علمي كه در مورد سرطان ريه به عمل امده است، حقايق فوق تأييد شده است. از جمله تحقيقاتي كه توسط دكتر ريشارد شكل كه از نسج شناشان دانشگاه تگزاس است، به عمل آمده نشان مي دهد كه خوراكي هاي داراي كاروتن به طور مؤثري در نجات معتادان به دخانيات از سرطان دخيل است.

دانشمند ديگري از محققان داشگاه جان هاپكينز در تحقيقات خود نشان مي دهد، اشخاصي كه مقدار بتاكاروتن خون آنها زياد است درمقابل ابتلاي به سرطان بسيار مقاومتر از سايرين هستند. در آزمايش ديگري كه به تازگي مهققان در آمريكا انجام داده اند ، اسفناج را از نظر مواد شيميايي موجود در آن تجزيه كرده اند، مقدار كارتنوئيد در اسفناج خام 36 ميلي گرم در هر 100 ميلي گرم است در حالي كه در هويج خام در هر 100 ميلي گرم داراي 14ميلي گرم مواد كارتنو ئيد با آين تفاوت كه در هر هويج قسمت عمده بتاكاروتن است.
با اينكه ماده قطعي مؤثر ضد سرطان است ولي با اين حال مواد كارتنو ئيد موجود در اسفناج، عملاً نقش بسيار مؤثري در اين ماجرا دارند. به علاوه اسفناج داراي مقدار زيادي كلرو فيل است كه آن هم مواد داراي ظرفيت بالاي ضد سرطان است. عده اي از دانشمندان دليل ضد سرطان بودن كلرو فيل را به سسب خاصيت آن در متوقف كردن يا به هر حال كند كردن متاسيون هاي سلولي ميدانند كه از اين طريق از شروع سرطاني شدن سلول ها جلوگيري مي شود.
در يك مطالعه علمي كه دانشمندان در ايتاليا به عمل آورده اند، مشاهده شده است كه اسفناج قدرت چشمگيري در سد كردن و متوقف كردن پيشروي يكي از مقتدرترين عوامل سرطان زا به نام نيتروزامين دارد و بين چند خوراك نظير هويج، گل كلم،كاهو، تمشك،عصاره اسفناج خام از همه در امر مقابله با نيتروزامين قدرت بيشتري نشان داده است. دانشمندان ژاپني در سال 1969 نتيجه تحقيقاتي را نشان دادند كه در آن آمده است اسفناج در كاهش كلسترول خون در جانوران اثر زيادي نشان داده و در مطالعات ديگر متعاقب آن دريافتند كه برگ اسفناج موجب تسريع تبديل كلسترول به كوپروستانول در بدن مي شود مصرف اسفناج در رژيم غذايي براي بهره گيري از خواص فوق و ساير خواص آن براي هر شخص مستلزم مشاوره پزشك و كارشناس گياه درماني است. زيرا ممكن است براي عده اي خوردن اسفناج به علل خاص فيزيولوژيكي، معارض با برخي اختلا لات جسمي آنها باشد.
استفاده بيشتر از آهن و آنتي اكسيدان اسفناج:
اسفناج در زمستان زياد يافت مي شود و يكي از سبزيهاي سرشار از آهن است. اما آهن آن به سختي جذب بدن مي شود. اگر بلافاصله بعد از پختن اسفناج به آن كمي ليمو ترش يا اسيدسيتريك اضافه كنيم، احتمال استفاده از آهن و آنتي اكسيدان آن افزايش مي يابد.
اسفناج سرشار از الياف است و براي بيماران قلبي و قندي بسيار مفيد است و از ابتلا به سرطان روده بزرگ جلوگيري مي كند و آدمي را جوان نگه مي دارد.
اسفناج از آلودگي هوا جلوگيري مي كند:
بر اساس نتايج پژوهش جديد، اسفناج ميزان سرب موجود در هوا را كاهش مي دهد. در نتايج ابتدايي اين پژوهش آمده است كه با كاشت اسفناج ميزان آلودگي باغ به نصف رسيد. اين اولين پژوهش است كه در آن نقش گياهان در كاهش سرب اطراف خانه ها و مناطق مسكوني بررسي شده است.
پژوهشگران مي گويندكه قدرت اسفناج در پاك كردن خاك و هوا شگفت انگيز است.
(سرب يكي از مسموم كننده هاي بسيار خطرناك دستگاه عصبي است كه سبب بروز مشكلاتي در يادگيري مي شود و روند رشد را كند مي كند.)
ـ اسفناج گياه بومي ايران است، اين گياه يكساله بوده و داراي ساقه اي دراز به ارتفاع نيم متر و برگهاي پهن و نرم و مثلثي شكل به رنگ سبز مي باشد. دو نوع اسفناج بهاره و پاييزه وجود دارد كه اسفناج بهاره در فصل بهار و اسفناج پاييزه در فصل پاييز كاشته مي شود. اسفناج از نظر داشتن ويتامين3B بسيارغني است وداروي بسيار خوبي براي درمان بيماري پلاگر است .
(بيماري است كه به علت كمبود و ويتامين 3B در بدن توليد مي شود و از نشانه هاي آن ضعف بدن، تشنج، اختلاف در دستگاه هاضمه و ايجاد لكه هاي قرمز روي بدن است.)
اسفناج داراي مقادير زيادي آهن، يد، كاروتن،كلسيم، پتاسيم، ويتامين هاي ويتامين است.
اسفناج براي بدن فوايد بسيار دارد:
تب را پايين مي آورد، ورم روده كوچك را برطرف مي كند، براي كاهش وزن، رفع يبوست، هضم غذا، گلو درد، رفع تشنگي و سرفه هاي خشك، سرطان، كاهش كلسترول، كم خوني،رماتيسم و نقرس مفيد است.
اين سبزي، عصاب را تقويت كرده، شير مادران شيرده را زياد مي كند و گلبول هاي قرمز خمن را افزايش مي دهد.
البته بهتر است كساني كه مبتلا به ورم مفاصل و سنگهاي كليه و مثانه مي باشند اسفناج نخورند و افراد سرد مزاج نيز آن را با زنجبيل و هل ميل نمايند.
اسيد فلوريك
ـ اسيد فوليك مورد نياز خود را با كلم و اسفناج تأمين كنيد.
مصرف اسيد فوليك در طول دوران بارداري خطر ايجاد شكاف كام و لب را در نوزاد كاهش مي دهد. محققان به تازگي نشان داده اند كه مصرف قرص هاي اسيد فوليك به خصوص د ركساني كه سابقه خانوادگي اين اختلالات را دارند احتمال توليد يك نوزادي با اين نقايص را كاهش مي دهد.
سال هاست كه تأثير اسيد فوليك در پيشگيري از نقايص عصبي و آسيب هاي مخضي جنين شناخته شده است. اخيراً اين مسأله كه اسيد فوليك از ايجاد سندرم دوان(مونگوليسم) و لو كمي پيشگيري مي كند مطرح شده، اما مطالعه اخير از يكي ديگر خواص اسيد فوليك هم پرده برداشته است. سايت (تبيان) در ادامه ياد آور شده است:
پزشكان براي همه خانم هايي كه قصد باردارشدن دارند و همين طور براي خانم هاي باردار در سه ماه اول بارداري، روزي يك قرص لسيد فوليك تجويز مي كنند.
شكاف كام: يك اختلال شايع
شكاف كام و لب، يكي از نقايص جنيني بسيار شايع است. گفته مي شود از هر 1000 نوزاد، يكي با اين اختلال به دنيا مي آيد.
اين اختلال در هفته هاي اول جنيني شكل مي گيرد و زماني كه استخوانهاي صورت و سقف دهان در حال شكل گرفتن هستندو اگر اين استخوانها به درستي در كنار هم جوش نخورند، شكاف كام و لب پديد مي آيد.
كودكاني كه شكاف كام دارند، بايد تحت عمل جراحي قرار بگيرند و حتي پس از آن هم گاهي نياز به گفتار درماني و اقدامات ديگر براي اصلاح تكلم و ……… پيدا مي كنند.
نوزادي كه خواهر يا برادرش به شكاف كام مبتلا باشد 30 تا 40 برابر پيش از كودكان ديگر در معرض خطر ابتلا به اين اختلال قرار مي گيرند.
ـ اسيد فوليك ازسندرمداون پيشگيري مي كند.
تحقيقات نشان داده است كه كودكاني كه در خانواده هايي با سابقه سندرم داون متولد مي شوند، پيش از ديگران در معرض خطر ابتلا به نقايص لوله عصبي قرار دارند. در واقع به نظر مي رسد كه ارتباطي ميان مكانيسم ايجاد كننده اين دو اختلال وجود دارد. لوله عصبي قسمتي از جنين در مراحل اوليه است كه مغز و نخاع را شكل مي دهد و نقص در تشكيل آن باعث اختالاتي نظير آننسفاني(عدم تشكيل مغز) و اسپينابيفيدا(بيرون زدگي قسمت از نخاع از ستون مهره ها ) مي شود. اين اختلالات اگر به مرگ جنين منجر نشوند ناتواني هاي جسمي ايجاد مي كنند كه مي توان به يك كابوس براي كودك و خانواده اش تبديل شود.
تحقيقات نشان داده است اختلالاتي در متابوليسم اسيد فوليك در مادراني كه كودكان مبتلا به نقايص لوله عصبي به دنيا مي آورندو جود دارد و مصرف اسيد فوليك پيش از بارداري و در دو، سه ماهه اول آن مي تواند خطر ايجاد اين نقايص و نيز خطر ايجاد سندرم دوان را كاهش دهد.
ـ اسيد فوليك براي سالمندان هم مفيد است.
غير از فوايد كه اسيد فوليك براي نوزاداني كه مي خواهند تازه به دنيا بيايند دارد، برا ي سالمندان نيز خواص فوق العاده اي دارد كه مي تواند طول عمر آنها را افزايش دهد.
مطالعات محققان نشان داده است مصرف اسيد فوليك در سالمندان خطر ايجاد حمله قلبي و سكته مغزي را كاهش مي دهد.
در واقع اسيد فوليك سطح اسيد آمينه اي موسوم به هوموسيستئينرا در بدن كاهش مي دهد كه اين ماده هم نقش مهمي در ايجاد بيماري هاي قلبي و عروقي دارد.
مطالعات نشان داده است مصرف اسيد فوليك خطر بيماي هاي قلبي را 16 درصد، خطر سكته مغزي را 24 درصد و خطر ترومبوز وريدهاي عمقي (DVT ) را 25درصد كاهش مي دهد.
ـ غذا هايي كه حاوي مقادير زيادي اسيد فوليك هستند عبارتند از:
اسفناج، كلم و ساير سبزيهاي داراي برگ هاي سبز و فراورده هاي تخمير شده اي مثل نان هاي سبوس دار. به طور كلي انواع ميوه ها، سبزي ها، گوشت و فراورده هاي لبني اسيد فوليك دارند.
به طور كلي به خانم هايي كه قصد باردار شدن دارند توصيه مي شود روزانه حداقل 400 ميكرو گرم اسيد فوليك مصرف كنند.رژيم غذايي معمول روزانه تقريباً نصف اين مقدار حاوي اسيد فوليك است و به همن علت بهتر است اين ماده يك روز درمان به صورت قرص به آنها تجويز شود. ( قرص هاي اسيد فوليك حاوي يك ميلي گرم اسيد فوليك هستند كه 5/2 برابر ميزان توصيه شده است).
البته با رژيم غذايي هم مي توان اسيد فوليك دريافتي روزانه را تأمين كرد.
ا
اگر با دارو ميانه خوبي نداريد، پس بايد به تغذيه خود اهميت بيشتري بدهيد.

همچنین بررسی کنید

آزمایش بالینی واکسن “اسپوتنیک لایت” در روسیه

آزمایش بالینی واکسن کروناویروس موسوم به اسپوتنیک لایت را آغاز می کنند. مقامات روسیه اعلام …

روغن این گیاه به درمان سرفه کمک می کند

تحقیقات نشان داده است روغن این گیاه دارای ترکیباتی است که می‌تواند به درمان طبیعی …