خانه / اخبار دانشگاه ها / سهم سلامت مردم از درآمد ملي و واقعي شدن تعرفه‌هاي پزشکي در کشور ایران فعلا در حد یک آرزو باقی خواهد ماند

سهم سلامت مردم از درآمد ملي و واقعي شدن تعرفه‌هاي پزشکي در کشور ایران فعلا در حد یک آرزو باقی خواهد ماند

سرانه سلامت در سال 87 فقط 5500 تومان است !

روابط عمومي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي سرانه سلامت در سال 87 را 5500 تومان اعلام كرد.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز  ،  در پي درج خبری  با عنوان « وزير بهداشت سرانه درمان امسال را 3800 تومان اعلام كرد» که در فارس منتشر شد، روابط عمومي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، با ارسال اصلاحيه‌اي اعلام كرد: تعرفه عنوان شده از سوي وزير بهداشت مربوط به گردش مالي نظام سلامت در سال 1385 بوده و سرانه سلامت در سال 1387 مبلغ 5500 تومان صحيح است.
سرانه درمان در بودجه‌ 88 بايد 13 هزارتومان پيش‌بيني شود .
يك عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي، گفت: امكان تغيير سرانه درمان در نظر گرفته شده از سوي شوراي عالي بيمه وجود دارد و مجلس نيز براي افزايش سرانه‌ي درمان در حال رايزني است.

اميدوار رضايي در گفت‌وگو با ایسنا ، با اشاره به اين‌كه طبق ماده‌ي 91 قانون برنامه‌ي چهارم توسعه، تكليف دولت براي برقرار كردن سرانه‌ي واقعي مشخص شده است، اظهار كرد: هيچ‌گاه سرانه در نظر گرفته شده در برنامه‌ي چهارم توسعه كه بايد در بودجه‌هاي ساليانه لحاظ شود عنوان نشد، به طوري كه مي‌بايست طبق اين برنامه، سران درمان در بودجه‌ي سال جاري 11 هزار تومان در نظر گرفته مي‌شد در حالي كه پنج هزار و 500 تومان تعيين شد و اين ميزان تا 50 درصد سرانه‌ي تعيين شده در قانون برنامه‌ي چهارم توسعه بود.

بنابراين در اين شرايط يا بايد از كيفيت كار پزشكي كاسته شود و يا اين‌كه سرانه‌ي درمان را مردم خود از جيب‌شان پرداخت كنند.

در بودجه‌ سال 88 بايد سرانه‌ درمان بالاي 13 هزار تومان تعيين شود .

همچنین نماينده‌ي مردم مسجدسليمان در خانه‌ي ملت، در پاسخ به اين سوال كه سرانه‌ي درمان در بودجه‌ي سال 88 بايد چقدر در نظر گرفته شود تا مشكلات بخش سلامت حل شود، اظهار كرد: تورم و گراني وضع موجود و شرايط فعلي نشان مي‌دهد كه بايد سرانه‌ي درمان بالاي 13 هزار تومان در بودجه‌ي سال 88 تعيين شود، اما اين ميزان بر اساس نحوه‌ي عملكرد فعلي و كارآمدي فعلي ماست، اما اگر بهره‌وري خود را بالا ببريم شايد بتوان با 10 هزار تومان سرانه‌ي درمان در بودجه‌ي سال 88 نيز بسياري از مشكلات درماني را كنترل كرد.

شوراي بيمه بودجه سال 88 را با سرانه درمان 6500 تومان بسته است

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس، يادآور شد: طبق شنيده‌ها شوراي بيمه بودجه‌ي سال 88 را با سرانه‌ي درمان شش هزار و 500 تومان بسته است، در حالي كه شوراي عالي بيمه اين سرانه را بدون در نظر گرفتن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و مجلس تعيين كرده است كه بايد منتظر بمانيم تا نظر دولت در اين زمينه مشخص شود.

به گفته‌ي رضايي، امكان تغيير سرانه‌ي درمان وجود دارد و چنانچه وزارت بهداشت به دولت فشار بياورد اين مبلغ تعيين شده قابل تغيير است. البته مجلس نيز براي افزايش سرانه‌ي درمان در حال رايزني است.

نماينده‌ي مردم مسجدسليمان در خانه‌ي ملت، گفت: با توجه به پايين آمدن قيمت نفت، فشار زيادي بر روي دولت وجود دارد كه البته تلاش مي‌شود تا سرانه‌ي درمان افزايش يابد.

براي اعمال هدفمندي يارانه‌ها در بخش سلامت بايد به بودجه‌ وزارت بهداشت 6 هزار ميلياردتومان افزوده شود.

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي، گفت: براي اعمال هدفمند كردن يارانه‌ها در بخش سلامت بايد به بودجه‌ي وزارت بهداشت شش هزار ميليارد تومان افزوده شود.

هدفمند كردن يارانه‌ها مرحله‌بندي شده است.

قرار شده برخي كالاها با تصويب هيات دولت استثناء شود.

مسائل پزشكي آخرين موارد تصميم‌گيري در هدفمندكردن يارانه‌ها خواهد بود

رضايي در گفت‌وگو با ايسنا، در مورد سهم بخش سلامت و دارو در هدفمندكردن يارانه‌ها، گفت: هدفمند كردن يارانه‌ها مرحله‌بندي شده است كه مرحله‌ي اول آن از فرآورده‌هاي نفتي و انرژي شروع شده و كالاهاي ديگر پس از اين مرحله قرار دارد. هم‌چنين قرار شده است تا برخي كالاها نيز با تصويب هيات دولت استثناء شود و يا با قيمت‌هاي ترجيحي تعيين شوند. بنابراين مسائل پزشكي از جمله آخرين موارد تصميم‌گيري در هدفمند كردن يارانه‌ها خواهد بود.

به شدت نگران بخش سلامت در مقوله‌ هدفمند كردن يارانه‌ها هستيم

نماينده‌ي مردم مسجدسليمان در خانه‌ي ملت، با اشاره به اين‌كه ما به شدت نگران بخش سلامت در مقوله‌ي هدفمند كردن يارانه‌ها هستيم، تصريح كرد: در جلسه‌ي كميسيون ويژه‌ي بررسي طرح تحول اقتصاد مجلس نيز اين مشكل مطرح شد و نگراني خود را از هدفمند كردن يارانه‌ها در بخش سلامت به ويژه دارو و خدمات پزشكي اعلام كرديم.

براي اجراي هدفمندي يارانه‌ها بخش سلامت بايد 6 هزار ميليارد تومان ه بودجه وزارت بهداشت افزود شود.

وي يادآور شد: بحث تامين سوخت براي بيمارستان‌ها و يارانه‌ي داروهاي بيمارستاني مقوله‌ي مهمي است كه اگر قرار باشد قيمت واقعي خود را پيدا كند و از سوي ديگر جبران هم نشود مشكلات اين بخش بيشتر شده و طبق آمارهاي ارايه شده از سوي وزارت بهداشت بايد حدود شش هزار ميليارد تومان به بودجه‌ي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي افزوده شود تا بتوان در بخش سلامت به هدفمند كردن يارانه‌ها پرداخت.

به گفته‌ي عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس، بسياري از اعضاي اين كميسيون به اين نتيجه رسيده‌اند كه نمي‌توان به راحتي راجع به تغييرات در بخش سلامت و بهداشت و درمان تصميم‌گيري كرد و بايد با اطلاعات جديد، كار كارشناسي از سوي وزارت بهداشت و كميسيون بهداشت صورت گيرد تا بتوان تصميم‌گيري درستي كرد. بنابراين قرار شد تا پيشنهادات نمايندگان و كميسيون‌هاي مختلف مجلس به ويژه بهداشت براي بررسي هدفمند كردن يارانه‌ها هفته‌ي آينده مجددا در كميسيون ويژه‌ي طرح تحول اقتصادي مطرح شود.

وي تصريح كرد: پيشنهادات جديد مجدد در كميسيون ويژه مطرح شده و اين كميسيون با فرصت بيشتري وارد تصميم‌گيري خواهد شد.
مشكلات موجود جز با واقعي كردن سرانه درمان رفع نمي‌شود .
از سویی دیگر رييس سازمان نظام پزشکي کشور بر لزوم اصلاح سهم سلامت از درآمد ملي و واقعي شدن سرانه درمان و تعرفه‌هاي پزشکي در کشور تاکيد کرد.

دکتر شهاب‌الدين صدر روز گذشته در مراسم افتتاحيه ساختمان نظام پزشکي مشهد، واقعي شدن سرانه سلامت را در اصلاح اقتصاد سلامت کشور و اصلاح نظام درمان موثر دانست و افزود: تا زماني که اين اصلاحات صورت نگيرد، مشکلات موجود همچنان ادامه خواهد داشت.

وي ادامه داد: مردم 80 درصد خدمات بستري را از بيمارستان‌هاي دولتي دريافت مي‌کنند و تلاش براي ارائه خدمات بهتر در اين بيمارستان‌ها باعث مي‌شود، هزينه‌ها از دوش مردم برداشته شود.

رييس کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: در صورتي که به اصول قانون اساسي و چارچوبي که در برنامه 20 ساله مشخص شده عمل کنيم، مشکلات امروز کشور به ويژه در عرصه سلامت برطرف مي‌شود.

وي ادامه داد: گاهي مطالب آرماني را اعلام مي‌کنيم اما در عمل محقق نمي‌شوند چون اين قسمت از کار را ياد نگرفته‌ايم.

دکتر صدر، عزم ملي، مشارکت بين بخشي و پيگيري جدي و نظام‌مند را از عوامل موثر در ارتقاي سلامت جامعه برشمرد و با تاکيد بر لزوم مشارکت بيشتر مردم در اين امور گفت: تنها 25 درصد عوامل موثر در سلامت جامعه در اختيار جامعه پزشکي است.

وي با بيان اين که توجه ويژه به سلامت مردم، کشور را در مسير پيشرفت به پيش مي‌راند، افزود: برنامه‌ريزان، مسوولان و تصميم‌گيران بايد اولويت و اهميت ويژه‌اي به امر سلامت جامعه داشته باشند.

دکتر صدر با اشاره به پيشرفت‌هاي کمي و کيفي نظام پزشکي کشور در سال‌هاي اخير گفت: امروزه بحث بيکاري در گروه‌هاي پزشکي از مشکلات مهم اين قشر از جامعه است به طوري که در حال حاضر دو سوم ماماها بيکار هستند.

وي از عضويت بيش از 200 هزار نفر در خانواده نظام پزشکي کشور خبر داد و گفت: از 110 هزار نفر پزشک عضو سازمان، 80 هزار نفر پزشک عمومي و 30 هزار نفر متخصص و فوق تخصص هستند.

رييس سازمان نظام پزشکي کشور ادامه داد: 22 هزار و 500 دندانپزشک، 14 هزار و 500 پزشک داروساز، 50 هزار ماما و 5 هزار متخصص علوم آزمايشگاهي عضو سازمان نظام پزشکي در کشور فعاليت مي‌کنند.

رييس کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي با بيان اين که مشکلات اخير در بحث درمان و سلامت کشور موجب کدورت جامعه پزشکي شده است، گفت: طبابت امر شفا و احيا الهي را تحقق مي‌بخشد و از اين رو حرفه‌اي مقدس است.

به گزارش ايسنا منطقه خراسان، سالن اجتماعات ساختمان نظام پزشکي مشهد به پاس زحمات دکتر محمد تقي صراف شيرازي، متخصص کودکان و از پيشکسوتان طب شهر مشهد، به نام اين پزشک باسابقه نامگذاري و در مراسم افتتاحيه ساختمان نظام پزشکي از وي قدرداني شد.

دکتر صراف 80 ساله از اعضا هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي مشهد است.

گفتني است، در اين مراسم رييس کل دادگستري استان، نماينده مردم مشهد در مجلس، مديرکل پزشکي قانوني استان، رييس سازمان نظام پزشکي مشهد، متخصصان، پزشکان و جمعي از اساتيد دانشگاه علوم پزشکي مشهد حضور داشتند.

همچنین بررسی کنید

برطرف کردن بوی بد دهان با رژیم غذایی

عوامل متعددی باعث بروز بوی بد دهان می‌شوند. پلاک‌های باکتریایی دهان و مصرف برخی مواد …

عوارض خطرناک گردش خون ضعیف در بدن

برای مثال، کسانی که از تورم پا و درد رنج می‌برند، جوراب‌های خاص تنگ (فشرده …