اعتقاد به اثربخشی داروها در تسکین درد موثر است .تسکین درد بیشتر ناشی از قدرت ذهن است تا تاثیر داروهای ضد درد

اعتقاد به اثربخشی داروها در تسکین درد موثر است ‬

تسکین درد بیشتر ناشی از قدرت ذهن است تا تاثیر داروهای ضد درد.

به گزارش پایگاه اینترنتی ‪ ، Mountauburn.caregroup‬مطالعات جدید نشان می‌دهد اعتقاد به تاثیر درمانی یک دارو برای تسکین درد به آزاد شدن ضد دردهای طبیعی در مغز و شروع فرآیند تسکین منجر می‌شود.

مولکول‌هایی مانند “اندورفین” با سازوکارهای طبیعی مهار درد در مغز مسئول تاثیر دارونماها در درمان درد هستند.

این مطالعه نشان داد در تسکین درد آنچه موثر است اعتقاد به تاثیر دارو است تا ماده موثر ضد درد موجود در دارو.

دکتر “جان کار زوبیتا” استاد روان شناسی و پرتوشناسی دانشگاه میشیگان می‌گوید اعتقاد ما به وقوع چیزی باعث فعال شدن سامانه‌هایی در مغز می‌شود که به طور مستقیم حس و تجربه ما را تغییر می‌دهد. وقتی بیماری دارویی مصرف می‌کند که به اثربخشی آن اعتقاد دارد تاثیر درمانی پس از مصرف دارو بیشتر ناشی از اعتقاد به دارو و شروع سازوکارهای مغزی است تا خود دارو.

اعتقاد به اثربخشی دارو باعث آزاد شدن اپیویید یا مخدرهای داخل مغز می‌شود که درد را تسکین می‌بخشند.

در این مطالعه محققان برای ایجاد درد سرم نرمال سالین به چانه ‪۱۴‬ مرد سالم تزریق کردند.

فعل و انفعالات مغزی این مردان هنگام تزریق با استفاده از اسکن پی ای تی بررسی شد. در اسکن اول به مردان گفته شد ضد درد دریافت کرده‌اند.

در حالی که همه داروها از نوع دارونما بودند. سپس هر ‪ ۱۵‬دقیقه یک بار از مردان راجع به شدت درد از آنها سوالاتی پرسیده شد و احساس درد آنها برمبنای عدد صفر تا ‪ ۱۰۰‬درجه بندی شد.

محققان دریافتند تصور دریافت ضد درد در این شرکت‌کنندگان که فقط دارونما استفاده کرده بودند باعث افزایش آستانه درد و تحمل آنها شده بود.

‪ ۹‬تن از این مردان بیشترین تحمل را در برابر درد حاصل از تزریق زیر پوستی نرمال سالین از خود نشان دادند.

شدت تحمل درد در ‪ ۵‬مرد دیگر متوسط بود. تحمل درد و کاهش احساس درد در پاسخ به دارونما فقط با نیروی اعتقاد به اثربخشی دارو قابل توضیح است.

به عبارتی در مناطقی از مغز آزاد شدن مواد ضددرد به ایمان به تاثیر دارو بستگی دارد تا اثر خود دارو.

این مطالعه نحوه عملکرد مغز انسان را نشان می‌دهد. درک ارتباط بدن و ذهن بسیار مهم است. درمان‌های زیادی وجود دارد که انسانها به تاثیر آنها ایمان دارند غافل از اینکه تاثیر درمان ناشی از عملکرد ذهن است نه دارو.

مشروح این مطالعه در نشریه “‪ “Journal of neuroscience‬به چاپ رسیده است

همچنین بررسی کنید

زگیل تناسلی چیست؟

زگیل‌ها، زائده‌های پوستی غیر سرطانی‌ای هستند که به علت یک عفونت ویروسی بر روی سطح …

بروسلوز

بروسلوز از بیماری هایعفونی واگیرداری است که به لحاظ مشترک بودن بین انسان و دام، …