تازه‌ترین دستاورد پژوهشگران ژاپنی دانشگاه اوکایاما نشان می‌دهد که جذب بیش از حد کلسترول، سبب بروز بیماری دندان و خراب شدن آنها می‌شود.

جذب بیش از حد کلسترول، دندان را خراب می‌کند ‬

تازه‌ترین دستاورد پژوهشگران ژاپنی دانشگاه اوکایاما نشان می‌دهد که جذب بیش از حد کلسترول، سبب بروز بیماری دندان و خراب شدن آنها می‌شود.

بر پایه گزارش علمی روزنامه نیهون کیزای در روز دوشنبه، پژوهشگران ژاپنی درآزمایش‌های صورت گرفته‌برروی حیوانات توانستند به‌این دستاورد علمی برسند.

پژوهشگران گفتند که در هنگامی که کلسترول به میزان زیادی وارد بدن می‌شود، باکتری وارد بخش بین دندان و لثه می‌شود و این موضوع سبب بروز بیماری لثه و خرابی دندان می‌شود.

به گفته آنها، بگونه معمول سلول‌های ویژه‌ای وجود دارند که از ورود باکتری به لثه جلوگیری می‌کنند، اما جذب کلسترول زیاد سبب می‌شود که در فعالیت این سلول‌هااختلال ایجاد شود.

گفتنی است که ورود باکتری به لثه سبب می‌شود که در بخش لثه التهاب ایجاد شده و این موضوع می‌تواند منجربه درآمدن دندان از جایش شود.

همچنین بررسی کنید

فواید دوش گرفتن در صبح

کسانی که پوست‌ شان چرب است بهتر است که صبح‌ها دوش بگیرند زیرا در طول …

فواید استحمام در شب

حمام کردن در شب بهترین داروی بی‌خوابی است و مانند قرص‌های آرامبخش عمل می‌کند. با …