پزشکان بدون مرز درمان
خانه / اخبار تغذیه / یک ماهی تازه چه خصوصیاتی دارد ؟

یک ماهی تازه چه خصوصیاتی دارد ؟

خصوصیات ماهی تازه

بوی ماهی :

ماهیهایی كه تازه هستند تقریبا بوی مطبوعی دارند و اگر از آبهای شیرین صید شده باشند بوی گیاهان آبزی همان منطقه را می دهند .ولی ماهی فاسد بوی نامطبوعی دار دكه بیشتر اوقات بوی آمونیاك و ترشیدگی و در اثر پیشرفت فساد بوی گندیدگی می دهد.

 حالت فلسها و پولكها در ماهی :

در رابطه با ماهیهای تازه فلسها كاملا به بدن چسبیده و به سختی جدا می شوند در حالی كه در ماهیهای فاسد فلسها برجسته و به راحتی كنده می شود .

 شكل بدن ماهیها:

بدن ماهیهای تازه قابلیت ارتجاعی دارد و فاقد ترشحات می باشند ولی بدن ماهیهای فاسد اگر با انگشتان فشاری روی بدن ماهی وارد می شود كاملا ایجاد فرو رفتگی می كند و ترشحات بدن ماهی زیاد و حالت چسبندگی دارد.

 چشمهای ماهی:

درماهیهای تازه چشم علاوه بر این كه شفاف درخشان است ، حالت كاملا محدب دارد در صورتیكه در ماهیهای فاسد چشم ماهی تیره و كدر است و كره چشم بطور كامل در حفره چشم فرو رفته است .

 سرپوش گوشها:

در ماهیهای تازه سرپوشها بطور كامل و تقریبا چسبیده هستندو سطح داخلی آنها لكه ندارد ولی در ماهیهای فاسد این سرپوشها تقریبا جدا هستند و بر روی سطح داخلی آنها لكه های قهوه ایی و قرمز رنگ دیده می شود.

 حالت آبششها:

در ماهیهای تازه آبشش ها مرطوب و به رنگ قرمز روشن هستند. ولی در ماهیهای فاسد آبششها مرطوب نبوده و رنگی خاكستری دارند .

** ویژگیهای ماهی تازه

آبزیان را فقط از عرضه‌کنندگان مجاز باید خریداری کرد، ماهی تازه باید در کنار یخ و یا در یخچال نگهداری شود و از خرید ماهیانی که بدون یخ و یا خارج از یخچال عرضه شده‌اند باید خودداری کرد.

از جمله ویژگی‌های ماهی تازه شامل چشمهای برآمده، رنگ طبیعی آبششها، پوست مرطوب لزج و براق، جداره شکمی سفت و محکم است همچنین در ماهی تازه فلسها براحتی کنده نمی‌شود و بوی علف دریایی می‌دهد.

افراد باید از خرید آبزیان منجمدی که دمای محیط و یا در آب، انجماد زدایی شده و به اسم ماهی تازه به فروش می‌رسند پرهیز کنند که خروج خونابه از بدن ماهی و وجود بافتی نرم و شل ویژگی چنین ماهیانی است.

خصوصيات ظاهري ( ارگانولپتيك) و معيارهاي تازگي ماهي (Whitefish)

پوست

بسيار خوب( ممتاز)

درجه يك (A)

درجه دو (B)

كهنه

روشن ، بدون تغيير رنگ، درخشنده

رنگ روشن ولي درخشنده نيست

پوست در حال تغيير رنگ از روشني به سمت كدورت

رنگ كاملا ً كدر

موكوس سطح پوست

آبكي ، شفاف

غبار مانند

شيري

خاكستري متمايل به زرد

چشم

محدب و كاملاً برآمده سياه با مردمك روشن، قرنيه شفاف

محدب مقداري فرورفته ، سياه با مردمك كدر ، قرنيه مقداري مات

پهن ، قرنيه  مات ،  مردمك كدر

مركز فرورفته ، مردمك خاكستري ، قرنيه شيري

آبششها

رنگ روشن بدون موكوس

رنگ پريده موكوس شفاف

رنگ متمايل به قهوه اي، ضخيم ، موكوس كدر

رنگ زرد ، موكوس شيري

پريتونيوم( در ماهي شكم خالي )

صاف ، شفاف ، به سختي  از گوشت جدا مِيشود

تا حدودي كدر ، مي توان  آن را از گوشت  جدا كرد

براحتي از گوشت جدا مي شود

از گوشت جدا شده است

بوي آبشش و حفره شكمي

بوي علفهاي دريايي

نمي دهد

تخمير شده ، بوي ترشي مي دهد

كاملاً بوي ترشيدگي مي دهد

گوشت

داراي سطح صاف ، محكم ، الاستيك

داراي حالت الاستيك

كمي نرم ، داراي سطح كدر

كاملاً نرم ، فلسها براحتي از پوست جدا مي شوند، سطح گوشت چروكيده است

تلگرام

مطلب پیشنهادی

ابداع کِرم‌های رباتیک که به طور مستقیم تومورها را از بین می ببرند

تومورهای مغزی بیماری‌های نادری هستند که ۲٪ از کل مرگ‌ومیرهای ناشی از سرطان را به …

حفظ کاهش وزن مهم‌تر از کاهش وزن است

پزشکان تاکید دارند که شخصی که وزن خود را کم کرده، باید به جای کم …