پزشکان بدون مرز درمان
خانه / اخبار تغذیه / یک ماهی تازه چه خصوصیاتی دارد ؟

یک ماهی تازه چه خصوصیاتی دارد ؟

خصوصیات ماهی تازه

بوی ماهی :

ماهیهایی كه تازه هستند تقریبا بوی مطبوعی دارند و اگر از آبهای شیرین صید شده باشند بوی گیاهان آبزی همان منطقه را می دهند .ولی ماهی فاسد بوی نامطبوعی دار دكه بیشتر اوقات بوی آمونیاك و ترشیدگی و در اثر پیشرفت فساد بوی گندیدگی می دهد.

 حالت فلسها و پولكها در ماهی :

در رابطه با ماهیهای تازه فلسها كاملا به بدن چسبیده و به سختی جدا می شوند در حالی كه در ماهیهای فاسد فلسها برجسته و به راحتی كنده می شود .

 شكل بدن ماهیها:

بدن ماهیهای تازه قابلیت ارتجاعی دارد و فاقد ترشحات می باشند ولی بدن ماهیهای فاسد اگر با انگشتان فشاری روی بدن ماهی وارد می شود كاملا ایجاد فرو رفتگی می كند و ترشحات بدن ماهی زیاد و حالت چسبندگی دارد.

 چشمهای ماهی:

درماهیهای تازه چشم علاوه بر این كه شفاف درخشان است ، حالت كاملا محدب دارد در صورتیكه در ماهیهای فاسد چشم ماهی تیره و كدر است و كره چشم بطور كامل در حفره چشم فرو رفته است .

 سرپوش گوشها:

در ماهیهای تازه سرپوشها بطور كامل و تقریبا چسبیده هستندو سطح داخلی آنها لكه ندارد ولی در ماهیهای فاسد این سرپوشها تقریبا جدا هستند و بر روی سطح داخلی آنها لكه های قهوه ایی و قرمز رنگ دیده می شود.

 حالت آبششها:

در ماهیهای تازه آبشش ها مرطوب و به رنگ قرمز روشن هستند. ولی در ماهیهای فاسد آبششها مرطوب نبوده و رنگی خاكستری دارند .

** ویژگیهای ماهی تازه

آبزیان را فقط از عرضه‌کنندگان مجاز باید خریداری کرد، ماهی تازه باید در کنار یخ و یا در یخچال نگهداری شود و از خرید ماهیانی که بدون یخ و یا خارج از یخچال عرضه شده‌اند باید خودداری کرد.

از جمله ویژگی‌های ماهی تازه شامل چشمهای برآمده، رنگ طبیعی آبششها، پوست مرطوب لزج و براق، جداره شکمی سفت و محکم است همچنین در ماهی تازه فلسها براحتی کنده نمی‌شود و بوی علف دریایی می‌دهد.

افراد باید از خرید آبزیان منجمدی که دمای محیط و یا در آب، انجماد زدایی شده و به اسم ماهی تازه به فروش می‌رسند پرهیز کنند که خروج خونابه از بدن ماهی و وجود بافتی نرم و شل ویژگی چنین ماهیانی است.

خصوصيات ظاهري ( ارگانولپتيك) و معيارهاي تازگي ماهي (Whitefish)

پوست

بسيار خوب( ممتاز)

درجه يك (A)

درجه دو (B)

كهنه

روشن ، بدون تغيير رنگ، درخشنده

رنگ روشن ولي درخشنده نيست

پوست در حال تغيير رنگ از روشني به سمت كدورت

رنگ كاملا ً كدر

موكوس سطح پوست

آبكي ، شفاف

غبار مانند

شيري

خاكستري متمايل به زرد

چشم

محدب و كاملاً برآمده سياه با مردمك روشن، قرنيه شفاف

محدب مقداري فرورفته ، سياه با مردمك كدر ، قرنيه مقداري مات

پهن ، قرنيه  مات ،  مردمك كدر

مركز فرورفته ، مردمك خاكستري ، قرنيه شيري

آبششها

رنگ روشن بدون موكوس

رنگ پريده موكوس شفاف

رنگ متمايل به قهوه اي، ضخيم ، موكوس كدر

رنگ زرد ، موكوس شيري

پريتونيوم( در ماهي شكم خالي )

صاف ، شفاف ، به سختي  از گوشت جدا مِيشود

تا حدودي كدر ، مي توان  آن را از گوشت  جدا كرد

براحتي از گوشت جدا مي شود

از گوشت جدا شده است

بوي آبشش و حفره شكمي

بوي علفهاي دريايي

نمي دهد

تخمير شده ، بوي ترشي مي دهد

كاملاً بوي ترشيدگي مي دهد

گوشت

داراي سطح صاف ، محكم ، الاستيك

داراي حالت الاستيك

كمي نرم ، داراي سطح كدر

كاملاً نرم ، فلسها براحتي از پوست جدا مي شوند، سطح گوشت چروكيده است

تلگرام

مطلب پیشنهادی

شیر را با چی و چطور بخوریم

مصرف شیر روزانه اهمیت زیادی دارد، اما اینکه شیر را با چی و چطور بخوریم …

پایین آوردن کلسترول بد با این نوشیدنی ها

کلسترول بد خون بر روی بخش های مختلف بدن تاثیر می گذارد و کاهش کلسترول …