خانه / اخبار پزشكان بدون مرز / خطر گسترش آنفلوانزاي مرغي اروپا و جهان را تهديد مي‌كند ‬

خطر گسترش آنفلوانزاي مرغي اروپا و جهان را تهديد مي‌كند ‬

خطر گسترش آنفلوانزاي مرغي اروپا و جهان را تهديد مي‌كند ‬

بدنبال تلفات و خسارات سنگين اقتصادي آنفلونزاي مرغي در آسيا و شيوع آن در روسيه و ازبكستان ، كارشناسان نسبت به خطر گسترش ويروس اين بيماري تا اروپا و سراسر جهان از طريق پرندگان مهاجر هشدار مي‌دهند.

به گزارش خبرگزاري فرانسه از بانكوك، پرندگان وحشي در گسترش آنفلوانزاي مرغي در آسيا نقش موثري داشتند. ويروس شناسان در مورد تركيب گونه‌هاي ويروس ، بروز جهش و تشكيل يك ويروس بسيار مرگبارتر هشدار مي‌دهند.

ويروس اچ ‪ ۵‬ان‪ ۱‬به راحتي دربين پرندگان انتقال مي‌يابد.

جوزف دومنيك از سازمان كشاورزي و خواربار جهاني فائو مي‌گويد پرندگان در انتقال اوليه اين بيماري نقش دارند، اما مرحله بعدي انتقال ويروس از طريق تجارت اتفاق مي‌افتد.

وي مي‌افزايد باتوجه به اينكه اين ويروس بسيار مسري است امكان گسترش آن از يك منطقه به منطقه ديگر از طريق حيات وحش يا تجارت يا انتقال كالا حتمي است.

آسيا از اواخر سال ‪ ۲۰۰۳‬با برنامه‌هاي ايمن‌سازي و كشتار دهها ميليون مرغ و اردك درحال مبارزه با آنفلوانزاي مرغي است بطوري كه صنايع مرغداري به ويژه در تايلند و ويتنام نابود شده است.

درحالي كه شيوع پراكنده اين بيماري همچنان در آسيا مشاهده مي‌شود كشف اين ويروس در پرندگان در بخشهايي از روسيه و ازبكستان نگرانيهايي را در مورد گسترش آن در اروپا بوجود آورده است.

مهاجرت پرندگان در سراسر زمين خطر انتقال اين بيماري را افزايش مي‌دهد. اين ويروس تمام مسيرهاي مهاجرت از جمله آفريقا، جنوب آسيا و خاورميانه را تهديد مي‌كند.

هرچند اروپا براي مقابله با اين بيماري از آسيا مجهزتر است و شبكه كشاورزي پيشرفته آن امكان مقابله با اين بيماري را آسانتر مي‌كند، با اين حال خسارات مالي فراواني ببار خواهد آمد.

هلند كه بزرگترين توليدكننده مرغ اروپا است به منظور جلوگيري از تكرار شيوع آنفلوانزا كه دو سال پيش خسارات سنگيني به اين كشور وارد كرد نگهداري مرغ در هواي آزاد را ممنوع كرده است.

احتمال بروز جهش و همه‌گيري اين بيماري در انسانها كه مي‌تواند دهها ميليون كشته برجاي بگذارد نيز وجود دارد.

اين بيماري طي دو سال گذشته در آسيا سبب مرگ ‪ ۶۲‬تن شده است.

اين ويروس هرچه بيشتر گسترش يابد فرصت بيشتري را براي آلوده كردن انسان بدست مي‌آورد.

همچنین بررسی کنید

بریتانیا ” پایتخت اعتیاد ” در اروپا است

موسسه پژوهشی “مرکز عدالت اجتماعی” هشدار داده که بریتانیا به “پایتخت اعتیاد” به الکل و …

علت مرگ ؛ زن بودن

پژوهشگران حقوق بشر در اتحادیه اروپا می گویند نتایج بررسی ها حاکی از این است …