خانه / اخبار انتصاب ها / به گزارش روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي تهران باقر لاريجاني رئيس دانشگاه طي حكمي محسن ساغري استاد دانشگاه علوم پزشكي تهران را با حفظ وظايف آموزشي واجرايي به عنوان رئيس مركزتحقيقات پزشكي هسته‌اي منصوب نمودند

به گزارش روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي تهران باقر لاريجاني رئيس دانشگاه طي حكمي محسن ساغري استاد دانشگاه علوم پزشكي تهران را با حفظ وظايف آموزشي واجرايي به عنوان رئيس مركزتحقيقات پزشكي هسته‌اي منصوب نمودند

رئيس مركز تحقيقات پزشكي هسته‌اي دانشگاه علوم پزشكي تهران منصوب شد

محسن ساغري به سمت رئيس مركز تحقيقات پزشكي هسته‌اي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران منصوب شد.
به گزارش روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي تهران …… باقر لاريجاني رئيس دانشگاه طي حكمي محسن ساغري استاد دانشگاه علوم پزشكي تهران را با حفظ وظايف آموزشي واجرايي به عنوان رئيس مركزتحقيقات پزشكي هسته‌اي منصوب نمودند.
در بخشي از اين حكم آمده است:‌اميد است با بهره گيري از همكاري اعضاي هيات علمي، صاحبنظران و مراكز علمي ديگر كشورها زمينه گسترش وتعميق فعاليت‌هاي آن مركز در شاخه‌هاي مختلف اين رشته مهم و كاربردي فراهم آيد.

همچنین بررسی کنید

گزارش مراسم معارفه رييس جديد انستيتو كانسر دانشگاه علوم پزشكي تهران

احمد عامری به عنوان نماینده انجمن پرستاری ایران در اهواز و شهرستانهای تابعه منصوب گردید