به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران باقر لاریجانی رئیس دانشگاه طی حکمی محسن ساغری استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران را با حفظ وظایف آموزشی واجرایی به عنوان رئیس مرکزتحقیقات پزشکی هسته‌ای منصوب نمودند

رئیس مرکز تحقیقات پزشکی هسته‌ای دانشگاه علوم پزشکی تهران منصوب شد

محسن ساغری به سمت رئیس مرکز تحقیقات پزشکی هسته‌ای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران …… باقر لاریجانی رئیس دانشگاه طی حکمی محسن ساغری استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران را با حفظ وظایف آموزشی واجرایی به عنوان رئیس مرکزتحقیقات پزشکی هسته‌ای منصوب نمودند.
در بخشی از این حکم آمده است:‌امید است با بهره گیری از همکاری اعضای هیات علمی، صاحبنظران و مراکز علمی دیگر کشورها زمینه گسترش وتعمیق فعالیت‌های آن مرکز در شاخه‌های مختلف این رشته مهم و کاربردی فراهم آید.

همچنین بررسی کنید

گزارش مراسم معارفه رییس جدید انستیتو کانسر دانشگاه علوم پزشکی تهران

احمد عامری به عنوان نماینده انجمن پرستاری ایران در اهواز و شهرستانهای تابعه منصوب گردید