در شماره ماه دسامبر مجله “‪ “cell‬منتشر شده : رژیم غذایی پرچرب در بروز دیابت نقش دارد

رژیم غذایی پرچرب در بروز دیابت نقش دارد

محققان موفق به شناسایی ژنی شده‌اند که با تولید یک آنزیم سلولهای لوزالمعده را قادر به تشخیص گلوکز و ترشح انسولین می‌کند. رژیم غذایی پرچربی با سرکوب این آنزیم منجر به بروز دیابت می‌شود.

دکتر جیمی مارث و همکارانش از دانشگاه کالیفرنیا در سن دیه گو این ژن را که “‪ “GnT-4a‬نام دارد، آنزیم حامل گلوکز توصیف کردند. سلولهای بتا در لوزالمعده در فقدان این ژن هنگامی که در معرض گلوکز و چربی قرار می‌گیرند، توانایی تولید انسولین را از دست می‌دهند.

محققان موشهای فاقد ژن ‪ GnT-4a‬را بررسی کردند و دریافتند این حیوانات در ابتدا میزان گلوکز خونشان بالا بود که به نارسایی سلولهای بتا و بدنبال آن به دیابت نوع دوم مبتلا شدند.

موشهای معمولی که این آنزیم را داشتند، اما رژیم غذایی پرچرب مصرف کردند بروز این ژن در آنها کاهش یافت و زنجیره‌ای از رویدادها منجر به بروز دیابت نوع دوم شد.

نتایج این مطالعه شیوع دیابت نوع دو را ناشی از نقص آنزیم ‪GbT-4a‬ معرفی می‌کند.

چنانچه تحقیقات تکمیلی این یافته‌ها را تایید کند یک کاربرد بالینی احتمالی این یافته‌ها تهیه داروهایی است که میزان این آنزیم را افزایش می دهد.

داروهایی که جلوی فعالیت این آنزیم را می‌گیرد در پیشگیری از برخی از بیماریهای مرتبط با تولید بیش از حد انسولین مانند سرطان و بیماری قلبی عروقی مفید خواهد بود.

نتایج این مطالعه در شماره ماه دسامبر مجله “‪ “cell‬منتشر شده است.

همچنین بررسی کنید

زگیل تناسلی چیست؟

زگیل‌ها، زائده‌های پوستی غیر سرطانی‌ای هستند که به علت یک عفونت ویروسی بر روی سطح …

بروسلوز

بروسلوز از بیماری هایعفونی واگیرداری است که به لحاظ مشترک بودن بین انسان و دام، …