پزشکان بدون مرز درمان
خانه / اخبار علمی پزشکی / ضوابط تاسيس مراكز جراحي محدود و سرپايي

ضوابط تاسيس مراكز جراحي محدود و سرپايي

ضوابط تاسيس مراكز جراحي محدود و سرپايي
شرح خدمت
مراكز جراحي به مراكزي اطلاق مي شود كه پس از انجام اعمال جراحي بيمار حداكثر ظرف چند ساعت نمي تواند قادر به ترك مركز باشد.
شرايط لازم

1- تقاضا نامه كتبي با مهر و امضاء شده متقاضي
2- پروانه دائم و پروانه مطب معتبر شهر مورد نظر
3- دانشنامه يا تسويه حساب صندوق رفاه دانشجويان
4- نامه عدم نياز در ساعات غير اداري جهت شاغلين رسمي دواير دولتي
5- عدم محكوميت انتظامي از سازمان نظام پزشكي
6- عدم سوء پيشينه كيفري موثر
7- آخرين حكم كارگزيني جهت شاغلين رسمي دواير دولتي
8- تابعيت جمهوري اسلامي ايران
9- عدم اعتياد به مواد مخدر
10- متقاضي تاسيس مركز بايد حداقل 5 نفر بوده 3 نفر از آنها (نصف+ يك)ازگروه پزشكي و پيراپزشكي از مقطع كارداني به بالا باشد (وجود حداقل يك نفر متخصص كه بتواند مسئوليت فني مركز را براي يك نوبت كاري تقبل كند جزءاعضاء موسسين ضروريست ) بقيه اعضاء مي توانند از ساير افراد حقيقي يا حقوقي باشند
مدارك لازم

1- تشكيل پرونده و تكميل فرمهاي مربوطه
2- تقاضانامه كتبي مهر و امضاء شده متقاضي
3- پروانه دائم و پروانه مطب معتبر شهر مورد نظر
4- تصوير دانشنامه يا تسويه حساب صندوق رفاه دانشجويان
5- تصوير نامه عدم نياز در ساعات غير اداري جهت شاغلين رسمي دواير دولتي
6- تصوير عدم محكوميت انتظامي از سازمان نظام پزشكي
7- گواهي عدم سوء پيشينه كيفري موثر
8- تصوير كليه صفحات شناسنامه
9- تصوير آخرين حكم كارگزيني جهت شاغلين رسمي دواير دولتي
10- تصوير ليست اسامي پيشنهادي جهت نام گذاري موسسه با مهر و امضاي متقاضي
11- دو قطعه عكس 4×3
12- گواهي عدم اعتياد به مواد مخدر
13- ارايه تصوير يا شماره كد ملي
14- تاييديه كميسيون قانوني
15- مدارك مورد نيازازجمله تاييد نهايي حفاظت در برابر اشعه و….همچنين معرفي مسئول فني و كاركنان واجد شرايط همراه مدارك لازم از سوي دانشگاه/دانشكده مربوطه جهت طرح موضوع بهره برداري در كميسيون قانوني به وزارت ارسال مي شود
شيوه نامه

1- مراجعه متقاضي و ارايه برگ درخواست با مهر و امضاء شده
2- ارايه و تكميل مدرك مورد نياز
3- ارايه پروانه دائم و پروانه مطب معتبر شهر مورد نظر
4- ارايه تصوير دانشنامه يا تسويه حساب صندوق رفاه دانشجويان
5- ارايه تصوير نامه عدم نياز در ساعات غيراداري جهت شاغلين رسمي دواير دولتي
6- ارايه تصوير محكوميت انتظامي از سازمان نظام پزشكي
7- ارايه گواهي عدم سوء پيشينه كيفري موثر
8- ارايه گواهي عدم اعتياد به مواد مخدر
9- ارايه تصوير يا شماره كد ملي
10-ارايه تاييديه كميسيون قانوني
11- نامه دو دانشگاه علوم پزشكي تهران و شهيد بهشتي در خصوص عدم تقاضا و موسسه درحوزه تحت نظارت آنان در مورد متقاضي و غير تكراري بودن اسامي پيشنهادي
12- درخصوص نامه هاي مورداشاره و مكاتبه از طريق اين دانشگاه پس از ارايه ساير مدارك توسط طرف متقاضي انجام مي پذيرد بديهي است پيگيري در مورد وصول پاسخ نامه هاي فوق به عهده متقاضي مي باشد
13- پس از تكميل مدارك، پرونده به كميسيون قانوني ماده 20 وزارت متبوع ارسال مي گردد
14- پس از تاييد صلاحيت متقاضي توسط كميسيون قانوني ماده 20 ارايه فرم تكميل شده قرارداد تاسيس بعلاوه فيش بانكي طبق دستورالعمل مربوط
15- صدور موافقت اصولي و ارسال آن به متقاضي

تلگرام

مطلب پیشنهادی

کشف منطقه‌ای در مغز که مشکل پرخوری یا بی‌اشتهایی افراد را درمان میکند

محققان آمریکایی موفق به کشف منطقه‌ای در مغز شده‌اند که به اعتقاد آنها همانند یک …

کشف آنزیم دیابت بارداری

دانشمندان دانشگاه دوک آمریکا موفق به کشف آنزیمی شدند که نقش مهمی در افزایش قندخون …