خانه / اخبار پرستاری / مديران كل دفاتر «سلامت خانواده و جمعيت» و «امور پرستاري» وزارت بهداشت منصوب شدند.

مديران كل دفاتر «سلامت خانواده و جمعيت» و «امور پرستاري» وزارت بهداشت منصوب شدند.

دو انتصاب در وزارت بهداشت
مديران كل دفاتر «سلامت خانواده و جمعيت» و «امور پرستاري» وزارت بهداشت منصوب شدند.

طي احكام جداگانه‌اي از سوي دكتر سيد مويد علويان معاون سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي «دكتر محمد اسماعيل مطلق» به سمت مدير كل دفتر سلامت خانواده و جمعيت و «دكتر اعظم گپوري» به سمت مدير كل دفتر امور پرستاري منصوب شد.

همچنین بررسی کنید

آزمون استخدامی 23 هزار پرستار جدید در ششم اسفند‌ 1389 برگزار می شود

رئیس ‌كل سازمان نظام پرستاری كشور گفت: قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری هم ‌اكنون در 12 …

ساعت کاری طولانی پرستاران یکی از علل مرگ ناشی از حملات قلبی و ذات الریه در بیمارستان هاست

پژوهشگران می گویند از ساعت کاری طولانی پرستاران  تنها پرستاران نیستند که آسیب می بینند …