مدیران کل دفاتر «سلامت خانواده و جمعیت» و «امور پرستاری» وزارت بهداشت منصوب شدند.

دو انتصاب در وزارت بهداشت
مدیران کل دفاتر «سلامت خانواده و جمعیت» و «امور پرستاری» وزارت بهداشت منصوب شدند.

طی احکام جداگانه‌ای از سوی دکتر سید موید علویان معاون سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی «دکتر محمد اسماعیل مطلق» به سمت مدیر کل دفتر سلامت خانواده و جمعیت و «دکتر اعظم گپوری» به سمت مدیر کل دفتر امور پرستاری منصوب شد.

همچنین بررسی کنید

آزمون استخدامی ۲۳ هزار پرستار جدید در ششم اسفند‌ ۱۳۸۹ برگزار می شود

رئیس ‌کل سازمان نظام پرستاری کشور گفت: قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری هم ‌اکنون در ۱۲ …

ساعت کاری طولانی پرستاران یکی از علل مرگ ناشی از حملات قلبی و ذات الریه در بیمارستان هاست

پژوهشگران می گویند از ساعت کاری طولانی پرستاران  تنها پرستاران نیستند که آسیب می بینند …