تدوین آیین نامه نظارتی و نحوه برخورد با اشتباهات پزشکان

تدوین آیین نامه نظارتی و نحوه برخورد با اشتباهات پزشکان
معاون وزیر رفاه و مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی از تدوین آیین نامه نظارتی مشترک با سازمان نظام پزشکی درخصوص نحوه برخورد با اشتباهات جامعه پزشکی خبر داد.
دکتر سید ابوالقاسم موسوی با اشاره به موارد تخطی از قراردادهای فیمابین سازمان بیمه خدمات درمانی و پزشکان و مراکز درمانی افزود: ناآگاهی و بی اطلاعی پزشکان به مقررات سطح بندی دارویی، بیشترین موارد بی توجهی به قراردادهاست، منظور از مقررات سطح بندی دارویی این است که متخصصان و پزشکان عمومی می توانند چه سطح از دارو را برای بیمار تجویز کنند.
وی تصریح کرد: استفاده از دفترچه بیمه غیر و ناآگاهی نسبت به تعرفه ها از دیگر موارد تخطی از مقررات و قرارداد منعقد شده پزشکان و مراکز درمانی با سازمان بیمه خدمات درمانی است.

همچنین بررسی کنید

ابدع هِدستی که افسردگی را درمان می‌کند

هدستی ابداع شده که با استفاده از الکتریسیته افسردگی را درمان می کند. این هدست …

آلودگی هوا ، افزایش خطر افسردگی و اختلال دوقطبی

نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد رابطه قابل توجهی بین قرارگیری در معرض آلودگی …