خانه / اخبار اجتماعي / وزارت بهداشت ايران : شمار مبتلايان به HIV/ايدز در كشور به 12 هزار و 556 نفر رسيد كه از اين تعداد 11 هزار و 875 نفر مرد (6/94 درصد) و 681 نفر (4/5 درصد) زن هستند.

وزارت بهداشت ايران : شمار مبتلايان به HIV/ايدز در كشور به 12 هزار و 556 نفر رسيد كه از اين تعداد 11 هزار و 875 نفر مرد (6/94 درصد) و 681 نفر (4/5 درصد) زن هستند.

طبق آخرين اعلام وزارت بهداشت ايران شمار مبتلايان به HIV/ايدز در كشور به 12 هزار و 556 نفر رسيد كه از اين تعداد 11 هزار و 875 نفر مرد (6/94 درصد) و 681 نفر (4/5 درصد) زن هستند.

631 نفر از آلوده‌شدگان به ويروسHIV وارد مرحله ايدز شده‌اند كه از اين تعداد 579 نفر مرد (8/91 درصد) و 52 نفر (2/8 درصد) زن هستند؛ اين در حاليست كه از يكهزار و 457 فوت شده در اثر ايدز، 1402 نفر (2/96درصد) مرد و 55 نفر از آنان (8/3 درصد) زن هستند.

38 نفر از آلوده شدگان به ويروس HIV در رده سني صفر تا 4 سال قرار دارند. همچنين رده سني 25 تا 34 سال با 3 هزار و 800 فرد آلوده بيشترين آمار مبتلايان را به خود اختصاص داده است اين در حاليست كه رده سني 35 تا 44 سال با 2 هزار و 766 فرد آلوده و رده سني 45 تا 54 سال با يكهزار و 645 فرد آلوده به ترتيب در رده‌هاي بعدي به لحاظ درجه شيوع قرار دارند.

بر اساس موارد مبتلا به HIV / ايدز بر حسب جنس و راه انتقال، اعتياد تزريقي با 3/62 درصد، راه نامشخص با 9/27 درصد، تماس جنسي با 4/7 درصد،‌ دريافت خون و فرآورده‌هاي خوني با 9/1 درصد و مادر به كودك با 5/0 درصد شيوع به ترتيب‌ راه‌هاي انتقال غالب HIV/ايدز در كشور گزارش شده است، به نحوي كه 7 هزار و 819 نفر از راه اعتياد تزريقي، 935 نفر از راه تماس جنسي، 239 نفر از طريق دريافت خون و فرآورده‌هاي خوني، 65 نفر از راه مادر به كودك و 3 هزار و 498 نفر از راه نامشخص به HIV/ايدز مبتلا شدند.

اعتياد تزريقي در رده سني 25 تا 34 سال با 2 هزار و 726 نفر مبتلا راه انتقال غالب HIV/ايدز در بين ايرانيان بوده است. اين در حاليست كه راه انتقال غالب در رده سني صفر تا 4 سال با 31 فرد آلوده، مادر به كودك بوده و راه انتقال نامشخص در رده سني 45 تا 54 سال با 438 فرد آلوده راه انتقال غالب در كشور گزارش شده است.

همچنین بررسی کنید

تحرك و جنب و جوش عامل اصلی پيش‌گيری از سرطان است

پژوهشگران علوم پزشکی در دانشگاه “رگنسبورگ” آلمان می گویند نتایج یک مطالعه که به تازگی …

از دست دادن خانه مسکونی به علت بدهی و بیکاری از عوامل خطرساز خودکشی است

براساس گزارش محققان انگلیسی، تعداد خودکشی های ناشی از بیکاری و بحران اقتصادی اروپا و …