خانه / اخبار اجتماعي / وزارت بهداشت ايران : شمار مبتلايان به HIV/ايدز در كشور به 12 هزار و 556 نفر رسيد كه از اين تعداد 11 هزار و 875 نفر مرد (6/94 درصد) و 681 نفر (4/5 درصد) زن هستند.

وزارت بهداشت ايران : شمار مبتلايان به HIV/ايدز در كشور به 12 هزار و 556 نفر رسيد كه از اين تعداد 11 هزار و 875 نفر مرد (6/94 درصد) و 681 نفر (4/5 درصد) زن هستند.

طبق آخرين اعلام وزارت بهداشت ايران شمار مبتلايان به HIV/ايدز در كشور به 12 هزار و 556 نفر رسيد كه از اين تعداد 11 هزار و 875 نفر مرد (6/94 درصد) و 681 نفر (4/5 درصد) زن هستند.

631 نفر از آلوده‌شدگان به ويروسHIV وارد مرحله ايدز شده‌اند كه از اين تعداد 579 نفر مرد (8/91 درصد) و 52 نفر (2/8 درصد) زن هستند؛ اين در حاليست كه از يكهزار و 457 فوت شده در اثر ايدز، 1402 نفر (2/96درصد) مرد و 55 نفر از آنان (8/3 درصد) زن هستند.

38 نفر از آلوده شدگان به ويروس HIV در رده سني صفر تا 4 سال قرار دارند. همچنين رده سني 25 تا 34 سال با 3 هزار و 800 فرد آلوده بيشترين آمار مبتلايان را به خود اختصاص داده است اين در حاليست كه رده سني 35 تا 44 سال با 2 هزار و 766 فرد آلوده و رده سني 45 تا 54 سال با يكهزار و 645 فرد آلوده به ترتيب در رده‌هاي بعدي به لحاظ درجه شيوع قرار دارند.

بر اساس موارد مبتلا به HIV / ايدز بر حسب جنس و راه انتقال، اعتياد تزريقي با 3/62 درصد، راه نامشخص با 9/27 درصد، تماس جنسي با 4/7 درصد،‌ دريافت خون و فرآورده‌هاي خوني با 9/1 درصد و مادر به كودك با 5/0 درصد شيوع به ترتيب‌ راه‌هاي انتقال غالب HIV/ايدز در كشور گزارش شده است، به نحوي كه 7 هزار و 819 نفر از راه اعتياد تزريقي، 935 نفر از راه تماس جنسي، 239 نفر از طريق دريافت خون و فرآورده‌هاي خوني، 65 نفر از راه مادر به كودك و 3 هزار و 498 نفر از راه نامشخص به HIV/ايدز مبتلا شدند.

اعتياد تزريقي در رده سني 25 تا 34 سال با 2 هزار و 726 نفر مبتلا راه انتقال غالب HIV/ايدز در بين ايرانيان بوده است. اين در حاليست كه راه انتقال غالب در رده سني صفر تا 4 سال با 31 فرد آلوده، مادر به كودك بوده و راه انتقال نامشخص در رده سني 45 تا 54 سال با 438 فرد آلوده راه انتقال غالب در كشور گزارش شده است.

همچنین بررسی کنید

افرادی که ساعت های زیادی به نمایشگر رایانه خیره می شوند دچار خشکی چشم می گردند

پژوهشگران علوم پزشکی در کشور ژاپن می گویند نتایج بررسی های آنان نشان داده است افرادی …

تحرك و جنب و جوش عامل اصلی پيش‌گيری از سرطان است

پژوهشگران علوم پزشکی در دانشگاه “رگنسبورگ” آلمان می گویند نتایج یک مطالعه که به تازگی …