وزارت بهداشت ایران : شمار مبتلایان به HIV/ایدز در کشور به ۱۲ هزار و ۵۵۶ نفر رسید که از این تعداد ۱۱ هزار و ۸۷۵ نفر مرد (۶/۹۴ درصد) و ۶۸۱ نفر (۴/۵ درصد) زن هستند.

طبق آخرین اعلام وزارت بهداشت ایران شمار مبتلایان به HIV/ایدز در کشور به ۱۲ هزار و ۵۵۶ نفر رسید که از این تعداد ۱۱ هزار و ۸۷۵ نفر مرد (۶/۹۴ درصد) و ۶۸۱ نفر (۴/۵ درصد) زن هستند.

۶۳۱ نفر از آلوده‌شدگان به ویروسHIV وارد مرحله ایدز شده‌اند که از این تعداد ۵۷۹ نفر مرد (۸/۹۱ درصد) و ۵۲ نفر (۲/۸ درصد) زن هستند؛ این در حالیست که از یکهزار و ۴۵۷ فوت شده در اثر ایدز، ۱۴۰۲ نفر (۲/۹۶درصد) مرد و ۵۵ نفر از آنان (۸/۳ درصد) زن هستند.

۳۸ نفر از آلوده شدگان به ویروس HIV در رده سنی صفر تا ۴ سال قرار دارند. همچنین رده سنی ۲۵ تا ۳۴ سال با ۳ هزار و ۸۰۰ فرد آلوده بیشترین آمار مبتلایان را به خود اختصاص داده است این در حالیست که رده سنی ۳۵ تا ۴۴ سال با ۲ هزار و ۷۶۶ فرد آلوده و رده سنی ۴۵ تا ۵۴ سال با یکهزار و ۶۴۵ فرد آلوده به ترتیب در رده‌های بعدی به لحاظ درجه شیوع قرار دارند.

بر اساس موارد مبتلا به HIV / ایدز بر حسب جنس و راه انتقال، اعتیاد تزریقی با ۳/۶۲ درصد، راه نامشخص با ۹/۲۷ درصد، تماس جنسی با ۴/۷ درصد،‌ دریافت خون و فرآورده‌های خونی با ۹/۱ درصد و مادر به کودک با ۵/۰ درصد شیوع به ترتیب‌ راه‌های انتقال غالب HIV/ایدز در کشور گزارش شده است، به نحوی که ۷ هزار و ۸۱۹ نفر از راه اعتیاد تزریقی، ۹۳۵ نفر از راه تماس جنسی، ۲۳۹ نفر از طریق دریافت خون و فرآورده‌های خونی، ۶۵ نفر از راه مادر به کودک و ۳ هزار و ۴۹۸ نفر از راه نامشخص به HIV/ایدز مبتلا شدند.

اعتیاد تزریقی در رده سنی ۲۵ تا ۳۴ سال با ۲ هزار و ۷۲۶ نفر مبتلا راه انتقال غالب HIV/ایدز در بین ایرانیان بوده است. این در حالیست که راه انتقال غالب در رده سنی صفر تا ۴ سال با ۳۱ فرد آلوده، مادر به کودک بوده و راه انتقال نامشخص در رده سنی ۴۵ تا ۵۴ سال با ۴۳۸ فرد آلوده راه انتقال غالب در کشور گزارش شده است.

همچنین بررسی کنید

افرادی که ساعت های زیادی به نمایشگر رایانه خیره می شوند دچار خشکی چشم می گردند

پژوهشگران علوم پزشکی در کشور ژاپن می گویند نتایج بررسی های آنان نشان داده است افرادی …

تحرک و جنب و جوش عامل اصلی پیش‌گیری از سرطان است

پژوهشگران علوم پزشکی در دانشگاه “رگنسبورگ” آلمان می گویند نتایج یک مطالعه که به تازگی …