احمد علی نور بالا، رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران از سمت خود در این جمعیت استعفا داد.

نوربالا از ریاست هلال احمر استعفا داد

احمد علی نور بالا، رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران از سمت خود در این جمعیت استعفا داد.

نوربالا در پی اختلاف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، درباره نقش این جمعیت در امور درمانی حوادث داخل و خارج کشور از سمت خود استعفا داده است.
وی افزود: احمد علی نور بالا از حدود دو سال پیش با رای اعضای هیئت اجرایی این جمعیت برای یک دوره ۴ ساله به ریاست این جمعیت انتخاب و با حکم رئیس جمهوری مشغول به کار شد و هنوز حدود دو سال از دوره ریاست وی در جمعیت هلال احمر باقی مانده است که ظاهرا به علت اختلاف با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی استعفای خود را ارائه کرده و هیئت اجرایی این سازمان باید در این زمینه تصمیم گیری کند.
به گفته این منبع آگاه در صورت موافقت با استعفای نور بالا، هیئت اجرایی جمعیت هلال احمر باید دو نفر دیگر را برای احراز سمت ریاست این جمعیت به رئیس جمهوری معرفی کند و رئیس جمهوری نیز از میان آنها برای یک نفر حکم ریاست جمعیت هلال احمر را صادر می کند.
هفته گذشته وزارت بهداشت با انتشار نامه ای جمعیت هلال احمر را از دخالت در امور درمانی داخل و خارج کشور منع کرد و خواستار هماهنگی این جمعیت با وزارت بهداشت شد.
معاون سلامت وزیر بهداشت در این نامه به رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران نوشته بود: نظر به اینکه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران وظیفه بهداشتی و درمانی بر عهده ندارد و مطابق بند ۴ ماده ۳ اساسنامه آن جمعیت« ارسال کمک و اعزام عوامل امدادی و درمانی به سایر کشورها در صورت لزوم» پیش بینی شده است و این اقدامات نیز بر اساس قسمت اخیر ماده یک اساسنامه باید در راستای سیاستهای دولت جمهوری اسلامی باشد لذا ضمن اعلام این مطلب که در این موارد تاکنون هیچگونه هماهنگی با وزارت بهداشت نشده است، اقدامات جمعیت هلال احمر در این موارد نمی تواند مورد تایید وزارت بهداشت باشد.
علویان در این نامه ضمن درخواست هماهنگی جمعیت هلال احمر با معاونت سلامت وزارت بهداشت در امور درمانی برون و درون مرزی اضافه کرد: با توجه به اینکه به دخالت جمعیت هلال احمر در امور درمان داخل کشور نیازی نیست، ایجاد تشکیلات درمانی داخل کشور که در هر مورد باید با مجوز وزارت بهداشت باشد منتفی است، بنابراین از هر نوع اقدام و پیشنهاد در این خصوص خودداری شود.
در ماده (۱) اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران آمده است، این جمعیت، موسسه‌ای خیریه، غیرانتفاعی و دارای شخصیت حقوقی مستقل است و به کلیه تعهدات و قراردادهای بین المللی مربوط به اهداف و وظایف جمعیت‌های هلال احمر و صلیب سرخ و نیز مقررات اتحادیه‌های صلیب سرخ و هلال احمر که با قانون اساسی و سایر قوانین جمهوری اسلامی ایران مغایرت نداشته باشد، پایبند بوده و در مسائل امدادی و «بهداشتی، درمانی برون مرزی و درون مرزی» و تعهدات مربوطه در راستای سیاستهای دولت جمهوری اسلامی ایران طبق اساسنامه عمل می‌کند.

همچنین بررسی کنید

گزارش مراسم معارفه رییس جدید انستیتو کانسر دانشگاه علوم پزشکی تهران

احمد عامری به عنوان نماینده انجمن پرستاری ایران در اهواز و شهرستانهای تابعه منصوب گردید