انتصابات جدید در وزارت بهداشت : * دبیر دبیرخانه پروژه‌های بین‌المللی معاونت سلامت و رییس دفتر سیاستگذاری، هماهنگی و نظارت و بیمه‌های اجتماعی و درمانی منصوب شدند.

انتصابات جدید در وزارت بهداشت

طی احکام جداگانه‌ای از سوی معاون سلامت وزارت بهداشت دبیر دبیرخانه پروژه‌های بین‌المللی معاونت سلامت و رییس دفتر سیاستگذاری، هماهنگی و نظارت و بیمه‌های اجتماعی و درمانی منصوب شدند.

به گزارشخبرنگار ما به نقل از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این احکام دکتر حیدری رییس مرکز توسعه شبکه و ارتقا سلامت با حفظ سمت به عنوان دبیر دبیرخانه پروژه‌های بین‌المللی معاونت سلامت و دکتر ابوالحسنی به عنوان رییس دفتر سیاستگذاری، هماهنگی و نظارت و بیمه‌های اجتماعی و درمانی منصوب شدند. همچنین طی حکمی از سوی معاون توسعه، مدیریت و منابع دکتر سیدعیسی حسینی به سمت مدیرکل دفتر امور حقوقی منصوب شد.

همچنین بررسی کنید

گزارش مراسم معارفه رییس جدید انستیتو کانسر دانشگاه علوم پزشکی تهران

احمد عامری به عنوان نماینده انجمن پرستاری ایران در اهواز و شهرستانهای تابعه منصوب گردید