خانه / اخبار انتصاب ها / انتصابات جديد در وزارت بهداشت : * دبير دبيرخانه پروژه‌هاي بين‌المللي معاونت سلامت و رييس دفتر سياستگذاري، هماهنگي و نظارت و بيمه‌هاي اجتماعي و درماني منصوب شدند.

انتصابات جديد در وزارت بهداشت : * دبير دبيرخانه پروژه‌هاي بين‌المللي معاونت سلامت و رييس دفتر سياستگذاري، هماهنگي و نظارت و بيمه‌هاي اجتماعي و درماني منصوب شدند.

انتصابات جديد در وزارت بهداشت

طي احكام جداگانه‌اي از سوي معاون سلامت وزارت بهداشت دبير دبيرخانه پروژه‌هاي بين‌المللي معاونت سلامت و رييس دفتر سياستگذاري، هماهنگي و نظارت و بيمه‌هاي اجتماعي و درماني منصوب شدند.

به گزارشخبرنگار ما به نقل از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در اين احكام دكتر حيدري رييس مركز توسعه شبكه و ارتقا سلامت با حفظ سمت به عنوان دبير دبيرخانه پروژه‌هاي بين‌المللي معاونت سلامت و دكتر ابوالحسني به عنوان رييس دفتر سياستگذاري، هماهنگي و نظارت و بيمه‌هاي اجتماعي و درماني منصوب شدند. همچنين طي حكمي از سوي معاون توسعه، مديريت و منابع دكتر سيدعيسي حسيني به سمت مديركل دفتر امور حقوقي منصوب شد.

همچنین بررسی کنید

گزارش مراسم معارفه رييس جديد انستيتو كانسر دانشگاه علوم پزشكي تهران

احمد عامری به عنوان نماینده انجمن پرستاری ایران در اهواز و شهرستانهای تابعه منصوب گردید