خانه / اخبار علمی پزشکی / آشنایی با رشته کاردانی هوشبری

آشنایی با رشته کاردانی هوشبری

رشته کاردانی هوشبری

هوشبري 

 

هدف تربيت افراد كارآمدي است كه بتوانند در گروههاي سه يا چهارنفره به عنوان دستيار يك متخصص بيهوشي، در يك بخش هوشبري انجام وظيفه كنند. درسهاي اين رشته به صورت نظري، علمي و كارآموزي مي باشد. دانش آموختگان هوشبري توانايي شناسايي دستگاههاي اندازه گيري گازهاي خون و ساير وسايل آزمايشگاهي مربوط به رشته بيهوشي و تنظيم و كاربرد آنها، شناسايي دستگاههاي مختلف بيهوشي در اتاق عمل، بيهوش كردن بيمار زير نظر متخصص و مراقبتهاي قلبي و تنفسي و بيدار كردن بيمار در پايان عمل، و مراقبت از بيماران بدحال را دارند.
رشته هوشبری هدفش تربیت افرادی است که به عنوان دستیار یک متخصص بیهوشی در طول دوره این رشته حداقل 2 سال است و دروس این رشته به صورت نظری عملی و کارآموزی در بیمارستان‌ها عرضه می‌شود.

بخش هوشبری اتاق عمل مشغول کار شوند در حال حاضر امکان ادامه تحصیل طی ضوابطی در دوره کارشناسی ناپیوسته پرستاری فراهم می‌باشد.

– نام وتعریف رشته :

   شاخه  ای از علوم پزشکی (Anesthesia Technician Associate degree)  رشته کاردانی هوشبری      

(پیراپزشکی ) است که در آن دانشجویان طی دوره آموزشی با اصول وروشهای مختلف بیهوشی ، وسایل وداروهای مربوطه آشنا می شوند ومراقبت از بیماران تحت بیهوشی عمومی وبی حسی ناحیه ای را در . مراحل قبل ، حین وبعد از بیهوشی فرا می گیرند.  دانش آموختگان این رشته در مرکز آموزشی ودرمانی در امر بیهوش ساختن وهوش آوردن بیماران زیر نظر متخصص بیوشی وتحت نظر نظارت مستقیم ایشان ایفای نقش می نمایند.

– تاریخچه رشته :

منابع موجود نشان می دهد که برای اولین بار در ایران به سال 1354 مراکز آموزش فنی پیراپزشکی شهرهای تهران وتبریز نسبت به آموزش تکنسین های هوشبری با طول دوره آموزشی 5/1 ساله (فشرده ) اقدام نموده است واین برنامه آموزشی فقط دو دوره دوام داشته است . سپس وزارت فرهنگ وآموزش عالی سابق به سال 1355 به پذیرش و آموزش دانشجو در مقطع فوق دیپلم هوشبری تحت عنوان تکنسین مراقبت های آنستزی ورانیماسیون اقدام نموده است . وپس از انقلاب فرهنگی به سال 1361 پذیرش دانشجو از طریق کنکور سراسری تحت عنوان کاردان هوشبری با طول دوره آموزشی 2 ساله انجام گرفته است که تاکنون نیز ادامه دارد .

: ( Aims) اهداف کلی رشته 

الف) تربیت فراگیرانی که بتوانند نیازهای بیمار را در مراحل قبل ، حین وبعد از بیهوشی مورد بررسی قراردهند .

ب) تربیت فراگیرانی که در تعالی بهداشت ، حفظ سلامتی وارتقاء سطح مراقبت در حد مطلوب ورضایتمندی بیمار کوشا باشند .

.به نحو احسن انجام وظیفه نمایند( PACU) ج) تربیت فراگیرانی که بتوانند در بخش مراقبت های ویژه پس ازبیهوشی

د) تربیت فراگیرانی که بتوانند در نجات جان بیماران در فوریتها نقش موثری را ایفاء نمایند .

و) تربیت فراگیرانی که درآموزش بیمار ، خانواده وسایر افراد بر حسب نیاز پیش قدم باشند .

ز) تربیت فراگیرانی که به ارتباط مناسب با بیمار ، خانواده واطرافیان اهمیت بدهند .

🙁 Task Analysis)وظایف حرفه ای دانش آموختگان

 الف) بررسی وشناخت بیمار قبل از عمل

ب) مراقبت های قبل از بیهوشی

ج) مراقبت های حین بیهوشی

د) مراقبت از بیمار بعد از بیهوشی

یادآوری مهم : کاردانهای هوشبری نمی توانند مستقلاٌ به امر هوشبری بپردازند وموسسات وبیمارستانها حق ندارند آنان را مستقلاً بکار گمارند

 شرایط ونحوه پذیرش دانشجو :

– پذیرش دانشجو از ظریق آزمون سراسری وبصورت متمرکز خواهد بود .

– داوطلبان بایستی از سلامت کامل جسمی وروحی برخوردار باشند .

رشته های مشابه در داخل کشور : وجود ندارد .

 رشته های مشابه در خارج از کشور : رشته مشابه به وظایف حرفه ای عنوان شده در این برنامه وجود ندارد .

مشخصات دوره

طول دوره : طول دوره کاردانی هوشبری 2سال ونظام آموزشی آن مطابق آئین نامه آموزشی دوره های کاردانی ، کارشناسی پیوسته وکارشناسی ناپیوسته مصوب شورای  عالی  برنامه ریزی علوم پزشکی است .

نام درس وتعداد واحد های درسی

 : تعداد کل واحد های درسی این دوره 68 واحد است ، که دروس بصورت نظری ، نظری – عملی وکار آموزی برنامه ریزی شده است . در یک نیسال تحصیلی برای هر واحد درس نظری 17 ساعت ، درس عملی 34 ساعت ، کار آموزی در عرصه 51 ساعت اختصاص می یابد .

واحد های دوره به ترتیب زیر تقسیم می شوند .

– دروس عمومی                                     13 واحد

– دروس پایه                                          17 واحد

– دروس تخصصی وکار آموزی                 26 واحد

– کار آموزی در عرصه                            12 واحد

  

ترم بندی کاردانی رشته  هوشبری

واحد

ترم دوم

واحد

ترم اول

3

2

4

5

2

2

2

1- زبان خارجه

2- اصول پایه فارماکولوژی

3- روش بیهوشی (1)

4- کار آموزی (1)

5- فوریتهای پزشکی

6- اصول مراقبتهای ویژه

7- اخلاق وتربیت اسلامی

2

4

3

2

2

1

1

3

1

1-زبان پیش دانشگاهی

 2-اصول بیهوشی

3- فیزیولوژی

4- تشریح

5- اصول پرستاری وکار در اتاق عمل

6- میکروب شناسی واسترایلیزاسیون

7- فیزیک هوشبری

8- فارسی

9- تربیت بدنی (1) 

 

20

جمع

19

جمع

واحد

ترم چهارم

واحد

ترم سوم

12

1- کار آموزی در عرصه

2

1

4

5

3

2

2

 

1- فارماکولوژی اختصاصی

2- واژه شناسی پزشکی

3- روش بیهوشی (2)

4- کار آموزی (2)

5- بیماریهای داخلی وجراحی

6- جمعیت شناسی وتنظیم خانواده

7- معارف اسلامی (1)

12

جمع

19

جمع

درسهای رشته

ردیف نام درس ردیف نام درس
1 جمعیت شناسی 2 آناتومی
3 اصطلاحات هوشبری 4 اصول پرستاری
5 اصول مراقبت های ویژه 6 بیماری شناسی
7 تربیت بدنی 8 تنظیم خانواده
9 رفتار در اتاق عمل 10 روش احیاء قلبی و ریوی
11 روش بی هوشی 1و 2 و 3 و 4 12 زبان عمومی
13 فارسی عمومی 14 فورماکولوژی 1 و 2
15 فیزیولوژی 1و 2 16 فیزیک
17 کارآموزی در عرصه 18 معارف اسلامی 1
19 معرفی بیمار 20 میکروب شناسی

صنعت و بازارکار
 
رشته هوشبری در هر مقطعی که باشد محل کارش مراکز درمانی است. هوشبری یکی از حلقه های تکمیل کننده تیم درمانی است که جهت بهبود بخشیدن به شخص بیمار در مرکز درمانی حضور دارد.

همچنین بررسی کنید

ابدع هِدستی که افسردگی را درمان می‌کند

هدستی ابداع شده که با استفاده از الکتریسیته افسردگی را درمان می کند. این هدست …

آلودگی هوا ، افزایش خطر افسردگی و اختلال دوقطبی

نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد رابطه قابل توجهی بین قرارگیری در معرض آلودگی …