خانه / اخبار آزمون دستیاری پزشکی / كمك هزينه تحصيلي دستياران پزشكي افزايش يافت*** ميزان كمك هزينه تحصيلي پايه براي دستياران مجرد يك ميليون و 800 هزار ريال و براي دستياران متاهل دو ميليون و 500 هزار ريال است.

كمك هزينه تحصيلي دستياران پزشكي افزايش يافت*** ميزان كمك هزينه تحصيلي پايه براي دستياران مجرد يك ميليون و 800 هزار ريال و براي دستياران متاهل دو ميليون و 500 هزار ريال است.

كمك هزينه تحصيلي دستياران پزشكي افزايش يافت
براساس آخرين مصوبات شوراي آموزش پزشكي و تخصصي وزارت بهداشت، كمك هزينه تحصيلي دستياران گروه پزشكي افزايش يافت.
ميزان كمك هزينه تحصيلي پايه براي دستياران مجرد يك ميليون و 800 هزار ريال و براي دستياران متاهل دو ميليون و 500 هزار ريال است.
همچنين به پيشنهاد شورا، براي بهبود وضعيت معيشتي دستياران، هيات امناي هر دانشگاه صندوقي از محل درآمدهاي مربوط به فعاليتهاي دستياران را ازجمله حق السهم دستياران، از محل بيمه‌هاي درماني ايجاد كرده و در قالب عناوين مزايا مانند اضافه كار، كشيك غير موظف، حق اشعه و ديگر عناوين به دستياران اختصاص دهند.
گفتني است، افزايش دريافتي مشروط به آنست كه دو دستيار كه در دو رشته متفاوت تحصيل مي‌كنند اما پايه تحصيلي يكسان دارند، حق الزحمه يكسان دريافت نمايند

همچنین بررسی کنید

ابدع هِدستی که افسردگی را درمان می‌کند

هدستی ابداع شده که با استفاده از الکتریسیته افسردگی را درمان می کند. این هدست …

آلودگی هوا ، افزایش خطر افسردگی و اختلال دوقطبی

نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد رابطه قابل توجهی بین قرارگیری در معرض آلودگی …