شبکه تلویزیون سراسری ژاپن (ان.اچ.کی) : دستاوردهای پژوهشگران وابسته به وزارت بهداشت، رفاه و کار ژاپن نشان می‌دهد که مصرف ماهی به پیشگیری از بروز سکته قلبی کمک می‌کند.

مصرف ماهی به پیشگیری از بروز سکته قلبی کمک می‌کند

دستاوردهای پژوهشگران وابسته به وزارت بهداشت، رفاه و کار ژاپن نشان می‌دهد که مصرف ماهی به پیشگیری از بروز سکته قلبی کمک می‌کند.

شبکه تلویزیون سراسری ژاپن (ان.اچ.کی) در این زمینه گزارش داد: این دستاورد در جریان ‪ ۱۱‬سال بررسی بر روی وضعیت بدنی حدود ‪ ۴۰‬هزار زن و مرد ‪ ۵۰‬ساله ژاپنی، بدست آمده است.

در جریان این بررسی با توجه به اینکه این افراد در هفته چند بار ماهی می‌خورند، به پنج گروه جدا شده‌اند.

نتیجه این بررسی نشان داده که احتمال بروز سکته قلبی در آن گروه‌هایی که درهفته بیشتر ماهی می‌خوردند، نسبت به گروه‌هایی که کمتر ماهی می‌خوردند، کمتر بوده است.

بر پایه نتیجه این بررسی، احتمال بروز سکته قلبی در میان اعضای آن گروهی که در میان این پنج گروه بیشتر ماهی می‌خوردند، نسبت به گروهی که کمتر از همه گروه‌ها ماهی می‌خوردند، ‪ ۵۶‬درصد کمتر بوده است.

علت پیشگیری از بروز سکته قلبی، وجود زیاد دو ماده اسیدی به نامهای “ایی.پی.ای” و ” دی.اچ.ای” در بدن است که بوسیله خوردن ماهی جذب بدن می‌شود.

کار این دو ماده اسیدی جلوگیری از غلیظ شدن خون و پیشگیری از لختگی خون است.

نتیجه این بررسی نشان داده که احتمال غلیظ شدن خون و بروز لخته شدن خون در میان گروهی که بیشتر از دیگر گروه‌ها ماهی می‌خورند، به یک سوم کاهش یافته است.

پژوهشگران بر این باورند که با خوردن ماهی‌های غیر سفید همچون ماهی ساردین، ماهی خال مخالی وماهی برگه این احتمال وجود دارد که بتوان ازغلیظ شدن خون و در نهایت از بروز سکته قلبی جلوگیری کرد.

همچنین بررسی کنید

فواید دوش گرفتن در صبح

کسانی که پوست‌ شان چرب است بهتر است که صبح‌ها دوش بگیرند زیرا در طول …

فواید استحمام در شب

حمام کردن در شب بهترین داروی بی‌خوابی است و مانند قرص‌های آرامبخش عمل می‌کند. با …