یک گروه از زیست شناسان در کالیفرنیا موفق شدند با بهره‌گیری از یک رهیافت باکتریهای ئی‌کولای را به نحو مناسبی به مولکولهای موسوم به “پلی کیتاید” تغییر دهند

استفاده از باکتری ئی‌کولای برای کشتن باکتریهای خطرناک ‪‬ .

یک گروه از زیست شناسان در کالیفرنیا موفق شدند با بهره‌گیری از یک رهیافت باکتریهای ئی‌کولای را به نحو مناسبی به مولکولهای موسوم به “پلی کیتاید” تغییر دهند.

از این مولکولها می‌توان در مبارزه با باکتریهای مضر و نیز تومورهای سرطانی استفاده کرد.

مولکولهای “پلی کیتاید” (‪ (polyketide‬را به طور طبیعی موجودات بسیار ریزی که در خاک موجودند تولید می‌کنند تا با باکتریهای مضر موجود در خاک مقابله کنند.

این موجودات برای تولید مولکولهای “پلی کیتاید” از آنزیمهایی بهره می‌گیرند که رمز ژنتیکی آنها بسیار طولانی است و در حدود ‪ ۵۰‬هزار پایه یا مبنای ژنتیکی درج شده است.

به نوشته نشریه علمی “نیچر” ویژه فناوری زیستی، یک گروه ازمحققان از موسسه زیست-دانش کوزان در شهر هیوارد در ایالت کالیفرنیا به سرپرستی محققی به نام دانیل سانتی به منظور تولید ژنهای مولد این آنزیمها به شیوه‌ای سهلتر، پایه‌های ژنتیکی پنجاه هزارگانه آنها را به بخشهای کوچکتر ‪ ۵‬هزار تایی تقسیم کردند.

در مرحله بعد این محققان با استفاده از روش جا دادن آنزیمهای مختلف در بدن باکتریهای ئی کولای، این بخشهای مختلف را تولید کردند و به خود باکتری اجازه دادند تا با ترکیب این بخشها، رشته ‪ ۵۰‬هزار تایی مولکول “پلی کیتاید” را که بطور طبیعی در بدنش یافت نمی‌شود بوجود آورد.

این ماده را می‌توان در مقابله با پادتن‌هایی که در برابر داروها مقاوم شده‌اند مورد استفاده قرار داد.

همچنین بررسی کنید

زگیل تناسلی چیست؟

زگیل‌ها، زائده‌های پوستی غیر سرطانی‌ای هستند که به علت یک عفونت ویروسی بر روی سطح …

بروسلوز

بروسلوز از بیماری هایعفونی واگیرداری است که به لحاظ مشترک بودن بین انسان و دام، …