خانه / اخبار آزمون دستیاری پزشکی / سهم مناطق محروم كشور از پذيرفته‌شدگان آزمون تخصصي دكترا ناچيز است

سهم مناطق محروم كشور از پذيرفته‌شدگان آزمون تخصصي دكترا ناچيز است

سهم مناطق محروم كشور از پذيرفته‌شدگان آزمون تخصصي دكترا ناچيز است
معاون سلامت وزارت بهداشت بر گسترش تعداد رشته‌هاي تخصصي مناطق محروم تاكيد كرد

معاون سلامت وزارت بهداشت بر گسترش تعداد رشته‌هاي تخصصي مناطق محروم تاكيد كرد.

مسايل و مشكلات پزشكان عمومي استان ايلام با حضور معاون سلامت وزير بهداشت، مورد بررسي قرار گرفت.

در اين جلسه با حضور معاون وزير بهداشت و روساي انجمن پزشكان عمومي ايلام، شيراز، گيلان، كرج و دانشگاه ايران، پيرامون ميزان دريافتي پزشكان عمومي شاغل در مركز بهداشتي – درماني استان ايلام، اشتغال پزشكان جوان بيكار، مشكلات پزشكان در درمانگاه‌ها و اورژانسهاي دولتي و خصوصي استان و همچنين ادامه تحصيل آنان و افزودن به تعداد تخصصهاي مورد نياز مناطق محروم بحث و تبادل نظر شد.

دكتر علويان معاون سلامت وزارت بهداشت در اين جلسه با بيان اينكه به عنوان دغدغه فكري و برنامه كشوري به حل مشكلات پزشكان عمومي اهتمام داريم، خواستار تبادل نظر بيشتر و راهكارهاي اجرايي از سوي پزشكان عمومي با تشكيل كميته‌اي متشكل از نمايندگان پزشكان عمومي كل كشور شد.

وي بر گسترش تعداد رشته‌هاي تخصصي مناطق محروم و پذيرش تعداد دانشجوي بيشتر جهت تحصيل در رشته‌هاي تخصصي و ارائه خدمت در مناطق محروم تاكيد كرد.

وي گفت: در كشور حدود 70 هزار پزشك عمومي و كمتر از 15 هزار پزشك متخصص وجود دارند و هر ساله بيش از 30 هزار پزشك عمومي در امتحان دستياري شركت مي‌كنند، در حاليكه تنها 1200 نفر از آنان پذيرفته مي‌شوند و سهم مناطق محروم از اين تعداد بسيار ناچيز است.