خانه / قوانین و مقررات / آشنایی با نظام‌ آموزشی‌ و چگونگی‌ ارزشيابی مدارك‌ تحصيلی‌ دانشگاههای‌ كشور انگلستان

آشنایی با نظام‌ آموزشی‌ و چگونگی‌ ارزشيابی مدارك‌ تحصيلی‌ دانشگاههای‌ كشور انگلستان

نظام‌ آموزشي كشور انگلستان

نظام‌ آموزشي‌ و چگونگي‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ دانشگاههاي‌ كشور انگلستان
* ‌تحصيلات‌پيش‌دانشگاهي‌
‌تحصيلات‌ در انگلستان‌ از پنج‌ سالگي‌ آغاز مي‌شود و طي‌ يك‌ دوره‌ پنج‌ ساله‌ ابتدايي‌ كودكان‌ با محيط‌ و نحوه‌ آموزش‌ و شرايط‌ محل‌ تحصيل‌ آشنا شده‌ و وارد دوره‌ متوسطه‌ مي‌شوند كه‌ روابط‌ منظم‌تري‌ دارد. اين‌ دوره‌ با شركت‌ در امتحانات‌ مربوطه‌ و اخذ گواهينامه‌ General Certificate   Secondary Education (G.C.S.E)   پايان‌ مي‌پذيرد. كساني‌ كه‌ مايل‌ به‌ ادامه‌ تحصيل‌ در مراكز آموزش‌ عالي‌ هستند، بايد پس‌ از گرفتن‌ گواهينامه‌G.C.S.E  دوره‌ موسوم‌ به‌A-Level  را طي‌ دو سال‌ با موفقيت‌ بگذرانند.
نمرات‌ اين‌ دروس‌ به‌ درجات‌A,B,C,D,E   تقسيم‌ مي‌گردد و كساني‌ كه‌ حداقل‌ دو درس‌ A-Level آنها در سطح‌A,B,C  باشد، مي‌توانند وارد دانشگاه‌ شده‌ و براي‌ دوره‌ Bachelor  ادامه‌ تحصيل‌ دهند. افرادي‌ كه‌ نمرات‌ دروس‌ آنان‌D  وE   باشد وارد دوره‌هاي‌ پايين‌ترH.N.D   مي‌شوند يا در مراكز آموزش‌ عالي‌ با كيفيت‌ پايين‌تر تحصيل‌ مي‌كنند.

تحصيلات پايه
‌تحصيلات ابتدايي يا در يک مقطع مختلط ( دوره اطفال وخردسالان 6 ساله و يا در دو مرحله مجزاي 2 ساله (دوره اطفال) و 4 ساله (دوره خردسالان) برنامه ريزي ميشود. مقطع متوسطه از 11 تا 16 سالگي (حداقل سن ترک تحصيل) است. برنامه تحصيلي در اين مقطع به اخذ گواهينامه آزمون عمومي جي.سي.اِس.يي (GCSE) و وي.سي.اِس.يي (VCSP) (و يا واحدهايي از هر دو آزمون ) منتهي ميشود.
در بعضي مدارس، دانش آموزان ميتوانند در 2 سال مقطع پيشرفته دبيرستاني که به اخذ گواهينامه آزمون عمومي در مقطع پيشرفته يا گواهينامه آموزش عمومي در مقطع فوق پيشرفته ميانجامد، ادامه تحصيل دهند.
به رشته هاي متوسطه حرفه اي گواهينامه آموزش حرفه اي در مقطع پيشرفته و فوق پيشرفته تعلق ميگيرد. کالج هاي فوق العاده نيز اين دوره ها را برگزار ميکنند.

تحصيلات عالي
خدمات آموزش عالي توسط 3 نهاد مهم – دانشگاهها، کالجها و انستيتوهاي آموزش عالي و کالج هاي هنر و موسيقي – تامين ميشود. دانشگاهها، بويژه در حيطه آموزش، از اختيارات کامل برخوردار بوده و تابع منشور سلطنتي و قانون کشور ميباشند. در پي قانون ادامه تحصيل وآموزش عالي (مصوب 1992)، مرز دوگانگي ميان دانشگاه و پلي تکنيک برچيده شد و پلي تکنيک ها به رتبه دانشگاهها ارتقاء يافتند (با برخورداري از حق اعطاء مدرک) . شوراي جوايز ملي آکادميک منحل شد و اکثر مراکز از حق اعطاء مدرک برخوردار شدند. شوراهاي تاميين اعتبار آموزش عاليه در انگلستان، اسکاتلند و ولز جايگزين شوراي تاميين اعتبار براي دانشگاهها و شوراي تامين اعتبار براي کالج ها و پلي تکنيک ها شدند.
اکثر دانشگاهها داراي دانشکده ها و واحدهاي تابعه هستند. نهاد “يونيورسيتيز يو.کِي” متولي امور دانشگاههاي کشور است. بسياري از انستيتوها و کالج ها حاصل ادغام کالج هاي تربيت معلم با ساير کالج ها ميباشند. اداره آموزش و مهارت مسئول دانشگاههاي کشور است. مراکز آموزش عالي غير دانشگاهي نيز در مقاطع مختلف تحصيلات دانشگاهي فعاليت دارند.
مدارک صادره توسط مراکز غير دانشگاهي بايد به تاييد دانشگاه محلي يا دانشگاه آزاد برسد. انستيتو ها نيز ميتوانند، در صورت برخورداري از سوابق درخشان در مديريت دوره ها و به تاييد دانشگاههاي ديگر، درخواست مجوز صدور مدرک تحصيلي نمايند. انستيتو ها همچنين ميتوانند، تحت شرايط خاص و در صورت برخورداري از اعتبار و صلاحيت صدور مدرک تحصيلات عالي، به رتبه دانشگاه ارتقاء يابند.

 

مراحل تحصيلي
1.       مرحله دانشگاهي (ليسانس)

دوره کارشناسي 3 تا 4 سال بطول ميانجامد و فارغ التحصيلان مفتخر به دريافت مدرک ليسانس در رشته تحصيلي منتخب (هنر، علوم، تکنولوژي، حقوق، مهندسي و غيره) ميشوند. در بعضي از دانشگاههاي اسکاتلند، دوره کارشناسي، بعلت تخصصي بودن، بعد از دوره کارشناسي ارشد برگزار ميگردد. مدرک افتخاري ليسانس در 3 رتبه اول، دوم و سوم صادر ميشود. در تعدادي از دانشگاهها و کالج هاي آموزش عالي، دوره هاي 2 ساله در مقطع فوق ديپلم برگزار ميگردد و از مدارج معتبر دانشگاهي بشمار ميرود.
سيستم ارزيابي در برخي دانشگاهها به روش واحدي است. در بعضي مراکز، دانشجويان بايد قبل از ورود به مقطع منتهي به مدرک ليسانس، در دوره مقدماتي شرکت کنند. دانشجويان رشته زبانهاي خارجي بايد يکسال اضافه بر سازمان در کشور هدف مطالعه يا کار عملي داشته باشند.
دوره هاي تکميلي عموما به يکسال کار عملي نياز دارد. بعضي مراکز دوره هاي 2 ساله دانشگاهي را بطور فشرده (بدون تعطيلي) برگزار ميکنند. امروزه، ارزيابي دانشجويان بندرت متکي به عملکرد آنان در آزمون نهايي است. در بعضي مراکز، معدل کل نمرات کسب شده در آزمونهاي طول دوره (بويژه در سال دوم) در تعيين رتبه نهايي دانشجويان سرنوشت ساز است (سيستم ارزيابي مستمر). در اکثر رشته ها، انجام پروژه تحقيقاتي و تنظيم پايان نامه ( که عموما 50%  کل نمره نهايي در مقطع کارشناسي را بخود اختصاص ميدهد) الزاميست.

 

2.       مرحله دانشگاهي (فوق ليسانس)

مقطع کارشناسي ارشد مهمترين مقطع آکادميک بشمار ميرود. دانشجويان بايد توانايي خود در بکارگيري آموخته ها را به اثبات رسانند و در رشته منتخب تخصص پيدا کنند. ورود به مقطع کارشناسي منوط به کسب ليسانس با معدل خوب است. دوره هاي فوق ليسانس حداقل يکسال بطول ميانجامد. بعضي دوره هاي کارشناسي ارشد، شامل مهندسي، با دوره کارشناسي ادغام شده و به اخذ مدرک فوق ليسانس در رشته مربوطه ميانجامد (بعد از 4 سال). اخذ مدرک فوق ليسانس فلسفه نيازمند 2 سال تحصيلات اضافه بر سازمان در دانشگاه است.

 

3.       مرحله دانشگاهي (دکترا)

متعاقب دوره کارشناسي ارشد و بعد از معمولا 3 سال تحصيلات پيگير، داوطلبين ميتوانند رساله دکتراي خود را ارائه دهند. در مرحله پيشرفته تر، مدرک دکتراي عالي به آندسته از فارغ التحصيلان رشته هاي حقوق، علوم، علوم پزشکي، موسيقي و الهيات که موفق به انتشار آثار خود شده اند تعلق ميگيرد ( با تاييد يکي از اساتيد ارشد دانشگاهي).

پذيرش دانشجوي خارجي
تعريف:  دانشجوي خارجي به اشخاصي اتلاق ميشود که در مراکز آموزش عالي در بريتانيا ثبت نام نموده ولي مقيم اين کشور نميباشند.
شرايط ورود:  دارا بودن گواهينامه پايان تحصيلات متوسطه معادل گواهينامه آموزش عمومي در مقطع عادي در 4 يا 5 درس و گواهينامه آموزش عمومي در مقطع پيشرفته در حداقل 2 درس.
مقررات ورود:  دارا بودن گذرنامه معتبر، رواديد ورود به کشور، گواهي اشتغال به تحصيل بصورت تمام وقت و تضمين مالي.
مقررات بهداشتي:  گواهي پزشکي براي داوطلبين خارج از اتحاديه اروپا.
زبان:  تسلط کامل بر زبان انگليسي. دوره هاي زبان انگليسي مخصوص خارجيان در آموزشگاههاي دولتي/ خصوصي سراسر کشور برگزار ميشود.
نحوه ثبت نام:  مکاتبه مستقيم با مراکز آموزش عالي يا مکاتبه با اداره خدمات پذيرش دانشگاهها و کالج ها .

مخارج دانشجويي و مساعدت مالي
شهريه دانشجويان محلي: حداقل 1050 پوند استرلينگ/ حداکثر 18000 پوند استرلينگ.
شهريه دانشجويان خارجي: حداقل 4000 پوند استرلينگ/ حداکثر 26000 پوند استرلينگ.

سيستم رايج نمرات در دبيرستان
مشخصات کامل:

سيستم الفبا از “Jِ ” تا “”E
J = عالي
B= متوسط بالا
C= متوسط
D= متوسط پايين
E= مردود
بالاترين نمره: J
حدقل نمره قبولي:  D/ C
پايين ترين نمره: E
سيستم نمرات در مراکز آموزش عالي
مشخصات کامل:

سيستم الفبا از “ اِ ” تا “يي”
اِ = عالي
بي= متوسط بالا
سي= متوسط
دي= متوسط پايين
يي= مردود
بالاترين نمره: اِ
حدقل نمره قبولي: سي/ دي
پايين ترين نمره: يي
* ‌‌تحصيلات‌دانشگاهي‌
‌   ‌براي‌ ورود به‌ دانشگاه‌هاي‌ انگلستان‌ گذراندن‌ موفقيت‌آميز امتحانات‌A-Level  حداقل‌ در دو درس‌ الزامي‌ است.
دارندگان‌ ديپلم‌ دبيرستان‌ از بيشتر كشورها نيز براي‌ ورود به‌ دانشگاه‌هاي‌ انگلستان‌ بايد امتحانات‌ فوق‌ را بگذرانند. البته‌ طي‌ ساليان‌ گذشته‌ در مواردي‌ دانش‌آموزان‌ سال‌هاي‌ آخر كالج‌ها و دبيرستان‌هاي‌ جامع‌ از طريق‌ تكميل‌ برگ‌ مخصوص‌ و جايابي‌ مركز گزينش‌ دانشگاهي‌(UCCA) مجوز ورود به‌ دانشگاه‌ها را يافتند.
بدين‌ صورت‌ كه‌UCCA  مكاتبات‌ لازم‌ را با دانشگاه‌هاي‌ انتخابي‌ انجام‌ داده‌ و پس‌ از مدتي‌ متقاضيان‌ واجد شرايط‌ را به‌ دانشگاه‌ معرفي‌ مي‌كند و دانشگاه‌ نظرات‌ خود را در مورد عدم‌ پذيرش، پذيرش‌ بدون‌ قيد و شرط‌ و يا پذيرش‌ با شرط‌ نمره‌ در دروس‌ مخصوص‌ و مصاحبه‌ اعلام‌ مي‌كند.
در صورتي‌ كه‌ نمرات‌ دانشجو از حد نصاب‌ لازم‌ كمتر باشد، دانشگاه‌ در ضمن‌ مصاحبه‌ با دانشجو مشكل‌ را رفع‌ يا او را به‌ دانشگاه‌ها يا كالج‌هاي‌ ديگر معرفي‌ مي‌كند. داوطلبان‌ بالاي‌ 23 سال‌ در صورت‌ داشتن‌ سابقه‌ كاري‌ مرتبط‌ با رشته‌ مي‌توانند بدون‌ پشت‌ سر نهادن‌ دوره‌هاي‌ A-Level به‌ عنوان‌Mature Student  وارد دانشگاه‌ شوند.

* ‌دوره‌هاي‌تحصيلي‌
‌. 1دوره‌هاي‌ هنري‌ و حرفه‌اي‌ منتهي‌ به مدرک HNC,HND, College Diploma  يا  Higher  Diploma   از دوره‌هايي‌ هستند كه‌ پس‌ از دو يا سه‌ سال‌ تحصيل‌ به‌ دليل‌ شرط‌ ورود آسان‌تر ياA-Level  با نمره‌ تقريبي‌E)  و(D   طي‌ مي‌شود.
: Bachelor .2 با سه‌ سال‌ تحصيل‌ يا چهار سال‌ تحصيل‌ با كار توأم‌ (Sandwich Course) است. البته‌ داوطلبين‌ بدون‌ دارا بودن‌ نمره‌A-Level  مي‌توانند در برخي‌ از دانشگاه‌ها دوره‌Bachelor  را به‌ شرط‌ پشت‌ سر نهادن‌ يك‌ سال‌ ابتدايي‌ (Foundation Year) آغاز كنند كه‌ در مجموع‌ اين‌ دوره‌ چهار سال‌ تحصيلي‌ است. مدرك‌ دوره‌ Bachelor به‌ دو نوع‌Honours  وOrdinary    تقسيم‌ مي‌شود و مدرك‌Honours   خود به‌ چهار نوع‌Second 1 (and 2), First  و Third  تقسيم‌ مي‌شود.
بديهي‌ است‌ كه‌ مدرك‌ Honours – First  بالاترين، وOrdinary   پايين‌ترين‌ سطح‌ را دارد. دوره‌هاي‌Bachelor   چهار سال‌ تحصيلي‌ وSandwich Course ، علاوه‌ بر سه‌ سال‌ تحصيل، كار نظارت‌ شده‌ در كارخانه‌ را به‌ همراه‌ دارد كه‌ معمولاً‌ به‌ صورت‌ دو شش‌ ماه‌ يا يك‌ سال‌ كارورزي‌ بين‌ سال‌هاي‌ تحصيل‌ است. اين‌ دوره‌ جنبه‌ عملي‌ يا كاربردي‌ و حرفه‌اي‌ دارد و امكان‌ اشتغال‌ بيشتري‌ را فراهم‌ مي‌آورد.
: Post Gradute Diploma (PGD) . 3كه‌ اخذ آن‌ بعد از گذراندن‌ دوره‌هاي‌HD,HNC,HND  در دانشگاه‌هاي‌ كشور انگلستان‌ ميسر است. اين‌ دوره‌ مي‌تواند اولين‌ مرحله‌ از سير تحصيلي‌ دوره‌ Master نيز باشد.
: Master .4 براي ورود به‌ اين‌ دوره‌ امتحاني‌ صورت‌ نمي‌گيرد، بلكه‌ با توجه‌ به‌ نمرات‌ دوره‌ Bachelor، مصاحبه‌ و نظر معرف‌ها، دانشجو پذيرفته‌ مي‌شود.
اين‌ دوره‌ به‌ دو صورت‌ ارايه‌ مي‌گردد: الف‌ – درس‌ و پژوهش‌(By Course)  ب‌ – با پژوهش‌.(By  Research)  در حالت‌ اول‌ دانشجو پس‌ از شش‌ ماه‌ حضور در كلاس‌ و موفقيت‌ در امتحانات، پژوهش‌ كوتاه‌ مدتي‌ را انتخاب‌ مي‌كند كه‌ پس‌ از دفاع‌ موفقيت‌آميز از آن، به‌ دريافت‌ مدرك‌Master  نايل‌ مي‌شود. اخيراً‌ نظام‌Modular  نيز معرفي‌ شده‌ است. در اين‌ نظام‌ (Modular) دانشجو حق‌ انتخاب‌ نوع‌ كلاس‌هاي‌ درسي‌ را  دارد و با انتخاب‌ حدود 5-6 Modul كه‌ هر كدام‌ در حد سه‌ واحد است، تحصيل‌ آغاز مي‌شود و سپس‌ انجام‌ پژوهشي‌ مد نظر قرار مي‌گيرد. اين‌ دوره‌ معمولاً‌ يك‌ سال‌ طول‌ مي‌كشد و شروع‌ آن‌ از اكتبر هر سال‌ است.
در حالت‌By Research   كلاس‌ درسي‌ در كار نيست‌ و تنها كار پژوهشي‌ ارايه‌ مي‌شود و طول‌ آن‌ معمولاً‌ دو سال‌ است. اين‌ دوره‌ مي‌تواند همچون‌ دوره‌ دكترا در اكتبر، ژانويه‌ و آوريل‌ آغاز شود.
5- Master of Engineering (MEng): شامل 4 يا 5 سال تحصيل پس از دوره متوسطه مي باشد. اين دوره با تاكيد بر كار گروهي به منظور ارتقاي توانمندي هاي صنعتي داتشجويان ارائه مي گردد. در اين دوره دانشجو بايد در سال هاي اول و دوم تحصيل معدل مناسب كسب نمايد تا بتواند دوره MEng را ادامه دهد. در غير اين صورت دوره را 3 ساله به پايان برده و مدرك BEng دريافت مي نمايد.
تفاوت اصلي دوره هاي 4 و 5 ساله به شرح زير مي باشد:
5-1 تعداد واحدهاي گذرانده شده: به اين صورت كه در دوره 5 ساله بيشتر و عميق تر گذرانده مي شود.
5-2 نوع پروژه انجام شده: در دوره 4 ساله پايان نامه ارائه نمي شود و فقط يك Disertation كه مشابه گزارش كار آزمايشگاهي است توسط دانشجو ارائه مي شود ولي در دوره 5 ساله دانشجويان حدود يك سال در صنعت بر روي يك پروژه به عنوان پروزه فارغ التحصيلي كار مي كنند كه در نهايت منجر به ارائه يك پايان نامه مي گردد.
‌6- M.Phil :اين‌ دوره‌ اولين‌ مرحله‌ دوره‌ دكترا(Ph.D)  است، اما به‌ صورت‌ مستقل‌ نيز بعد از دوره‌هاي‌Bachelor  ياMaster   در بعضي‌ از دانشگاه‌ها و رشته‌ها ارايه‌ مي‌شود.
7- : Ph.D.  اين دوره‌ منحصراً‌ با پژوهش‌ است‌ و در اين‌ پژوهش‌ بايد مجهولي‌ كشف، يا موضوع‌ جديدي‌ در يكي‌ از رشته‌هاي‌ علوم‌ ارايه‌ شود. مدت‌ متوسط‌ اين‌ دوره‌ سه‌ سال‌ است‌ و در بعضي‌ موارد براي‌ بالا بردن‌ توان‌ نظري‌ دانشجو چند درس‌ يا سمينار نيز ارايه‌ مي‌شود.
در نظام‌ تحصيلي‌ انگلستان‌ اخذ مدرك‌Ph.D.  مستقيماً‌ پس‌ از دوره‌Bachelor  نيز ممكن‌ است، كه‌ در اين‌ صورت‌ بايستي‌ وضعيت‌ علمي‌ كاملاً‌ مطلوبي‌ داشته‌ باشد.

* ‌نحوه‌ارزشيابي‌مدارك‌تحصيلي‌
‌‌. 1مدارك‌BTEC Higher, HD, HNC, HND  و كليه‌ مدارك‌ با 2 يا 3 سال‌ تحصيل‌ كه‌ منجر به‌ اخذ مدرك‌Bachelor  نمي‌شود بعد از ديپلم‌ دبيرستان، “كارداني” ارزشيابي‌ مي‌شود.
‌‌تبصره: مدرك‌Diploma in Art & Design   و ديگر ديپلم‌هاي‌ هنري‌ با توجه‌ به‌ شرط‌ ورودي‌(داشتن‌ 4 درس‌GCSE  ياFoundation Course  يكساله(( و طول‌ مدت‌ تحصيل‌ سه‌ ساله، “كارداني” در رشته‌ مربوط‌ ارزشيابي‌ مي‌شود.
.2 مدارك‌ ذكر شده‌ در بند يك‌ به‌ همراه Diploma  يک سال‌ تحصيل‌ يا Post Gradute Diploma (PGD)  در مجموع، “كارشناسي” ارزشيابي‌ مي‌شود.
.3 مدرک PGD بعد از كارشناسي‌ فقط‌ صحت‌ صدور صادر مي‌شود.
4- مدارك MEng 4 ساله تمام وقت با ارائه ديپلم 12 ساله دبيرستان يا مدارك پيش دانشگاهي ايران و يا معادل آن “كارشناسي” ارزشيابي مي شود.
5- مدارك MEng 5 ساله تمام وقت با ارائه ديپلم 12 ساله دبيرستان يا مدارك پيش دانشگاهي ايران و يا معادل آن “كارشناسي ارشد” ارزشيابي مي شود.
.6 مدارک Master (By Course) با شرط‌ داشتن‌ كارشناسي، “كارشناسي‌ ارشد” ارزشيابي‌ مي‌شود.
7- مدرک Master (By Research) وM.Phi با شرط‌ داشتن‌ كارشناسي، “كارشناسي‌ ارشد” ارزشيابي‌ مي‌شود.
‌‌تبصره: مدرك‌M.Phil  در صورت‌ دارا بودن‌ كارشناسي‌ ارشد فقط‌ صحت‌ صدور آن‌ تأييد مي‌گردد.
8- مدرك‌Architecture Diploma  با دو سال‌ تحصيل‌ بعد ازB.A.  يا معادل‌ آن‌ در معماري، “كارشناسي‌ ارشد” ارزشيابي‌ مي‌شود.
9- مدارك‌Ph.D.  با شرط‌ داشتن‌ مدرك‌ كارشناسي‌ ارشد، “دكترا” ارزشيابي‌ مي‌شود.
‌تبصره: در صورتي‌ كه‌ مدارك‌ دكترا بدون‌ تحصيل‌ در مقطع‌ كارشناسي‌ ارشد(Master)  و پس‌ از دريافت‌ مدرك‌ كارشناسي‌(Bachelor)  اخذ شده‌ باشد، در ذيل‌ ارزشنامه‌ جمله‌ “اين‌ تحصيلات‌ پس‌ از اتمام‌ دوره‌ كارشناسي‌ انجام‌ شده‌ است” قيد مي‌شود.
‌تبصره: مدارك‌ حرفه‌اي‌ كه‌ بدون‌ تحصيل‌ دانشگاهي‌)آكادميك ( اخذ شده‌ باشد در هيچ‌ كدام‌ از رشته‌ها ارزشيابي‌ نمي‌شود.
10-مدارك‌ دانشگاه‌ آزاد انگلستان‌(Open University)     فقط‌ در دوره‌ (Bachelor)  كارشناسي‌ (رشته‌هاي‌ غير فني)  با شرط‌ داشتن‌ ديپلم‌ دبيرستان‌ و ارايه‌ گواهي‌ شركت‌ در جلسات‌ حضوري‌ ساليانه، همتراز دانشگاه‌ پيام‌ نور قابل‌ ارزشيابي‌ است‌ و در ارزشنامه‌ عبارت (نيمه‌ حضوري(  ذكر مي‌شود.

 

* دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ عالي‌ در انگلستان

 

دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ عالي‌ در انگلستان
‌‌الف) دانشگاه‌هاومراكزآموزش‌عالي‌انگلستان،گروه‌يك‌ ( ممتاز )

1- University of Oxford

2- University of Cambridge

7- University of Bath
 ‌ب)دانشگاه‌ومراكزآموزش‌عالي‌انگلستان،گروه‌دو ( خوب )
مدارك‌ اخذ شده‌(Ph.D. , Master , Bachelor , HND)  از دانشگاه‌هاي‌ گروه‌ دو نيز ارزشيابي‌ مي‌شوند، اما توصيه‌ مي‌شود در دوره‌ دكترا(Ph.D.)    تنها در دانشگاه‌هاي‌ گروه‌ يك‌ (ممتاز(  ادامه‌ تحصيل‌ داده‌ شود.
 ‌* جدول‌ چگونگي‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ دانشگاه‌هاي‌ انگلستان‌
مدارك
شرايط
ارزشيابي
HND, HNC, Higher Diploma
Diploma in Art & Design
 2 يا 3 سال تحصيل بعد از ديپلم دبيرستان
كارداني
مدارك فوق +PGD
Bachelor
مجموع تحصيلات 3 يا4 سال تحصيل بعد از ديپلم دبيرستان
كارشناسي
Master (By Course)
(By research)
M.Phil
Arcitecture Diploma
داشتن كارشناسي
كارشناسي ارشد
Doctor of  Philosophy (Ph.D.)
3 سال تحصيل
          دكترا
PGD
بعد از كارشناسي
صحت صدور

همچنین بررسی کنید

دستورالعمل اجرایی پيش نويس طرح پژوهشی (PROPOSAL)

رييس‌جمهور ایران قانون کاهش ساعت کار کارکنان بالينی نظام سلامت ( حداکثر تا هشت ساعت در هفته ) را ابلاغ کرد