سیگار آلوده به انواع باکتری ها از جمله برخی باکتریهای بیماریزا در انسان است

سیگار آلوده به بسیاری از باکتریهای بیماریزا است  .
پژوهشگران هشدار دادند: علاوه بر تمام مشکلاتی که خود سیگار برای مصرف کنندگان بوجود می‌آورد، سیگارها آلوده به طیف گسترده‌ای از باکتری‌های بیماری زا هستند که برخی از آنها سبب بروز بیماری در انسان‌ها می‌شوند.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز  به نقل از  ساینس دیلی  ،  یک مطالعه بین المللی که به تازگی انجام شده نشان می دهد، سیگار آلوده به انواع باکتری ها از جمله برخی باکتریهای بیماریزا در انسان است.   محققان بهداشت محیط زیست “دانشگاه مریلند” و بوم شناسان میکروبی مرکز پژوهشی لیون در فرانسه با انجام یک مطالعه بزرگ به این نتایج دست یافتند.

محققان بهداشت محیط زیست و اکولوژیست‌های میکروبی دانشگاه مری لند و مرکز پژوهشی لیون در فرانسه در یک تحقیق گسترده به این نتایج دست یافته‌اند.

این گروه محققان، این مطالعه را اولین تحقیقی خواندند که نشان می دهد سیگار به خودی خود منبع مستقیم انتقال مجموعه گسترده ای از میکروب های بیماریزا در بین سیگاریها و افراد غیر سیگاری است که در معرض دود سیگار قرار می گیرند.
“آمی ساپکوتا”، استادیار دانشکده بهداشت عمومی در دانشگاه مریلند می‌گوید: کشف چنین تنوع گسترده ای از عوامل بیماریزای میکروبی در سیگار ما را شگفت زده کرد.

وی افزود : ما از شناسایی یک چنین منبع و تنوع گسترده میکروبی روی سیگارها شگفت زده شدیم.

بنابراین آگاهی بیشتر از محتوای باکتری‌های روی سیگارها که مورد استفاده بیش از یک میلیارد نفر در سراسر جهان هستند، امری ضروری است.

ساپوکتا افزود: اگر این موجودات زنده در طول روند استعمال سیگار زنده بمانند که معتقدیم زنده می مانند، در آن صورت می توانند موجبات بروز بیماریهای عفونی و مزمن را افراد سیگاری و غیر سیگاری که در معرض دود سیگار قرار می گیرند، فراهم کنند.

بنابراین آگاهی بیشتر از باکتری‌های موجود در سیگارها که مورد استفاده بیش از یک میلیارد نفر در سراسر جهان است، امری ضروری است.
محققان هشدار دادند: سیگارها به خودی خود منبع مستقیم انتقال مجموعه وسیعی از میکروبها بین افراد سیگاری و افراد غیر سیگاری که با سیگاریها در تماس هستند، می‌باشند.

این مطالعه در شماره آینده مجله “چشم اندازهای بهداشت محیط زیست” منتشر می شود.

همچنین بررسی کنید

ابدع هِدستی که افسردگی را درمان می‌کند

هدستی ابداع شده که با استفاده از الکتریسیته افسردگی را درمان می کند. این هدست …

آلودگی هوا ، افزایش خطر افسردگی و اختلال دوقطبی

نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد رابطه قابل توجهی بین قرارگیری در معرض آلودگی …