دانشگاه علوم پزشکی تبریز : ۳/۶۴‬درصد عوامل باکتریایی در عفونت‌های سوختگی از نوع سودومونا است

تحقیق انجام شده توسط اساتید دانشگاه علوم پزشکی تبریز نشان می‌دهد که ‪ ۶۴/۳‬درصد عوامل باکتریایی در عفونت‌های ناشی از سوختگی از نوع ” سودومونا آئروژینوزا” است.

این تحقیق با هدف تشخیص عوامل باکتریایی شرکت‌کننده در عفونت زخم‌های عفونی سوختگی، تعیین الگوی حساسیت باکتری‌های جدا شده و بررسی بعضی عوامل مرتبط با سوختگی‌ها مانند سن و جنس انجام شده است.

در این تحقیق توصیفی ‪ ۱۲۶‬نمونه از زخم‌های عفونی حاصل از سوختگی بیماران انتخابی و بستری شده در بخش سوختگی مرکز آموزشی درمانی سینا در سال ‪۱۳۷۸‬ و ‪ ۱۳۷۹‬تهیه شده و توسط روش‌های میکروسکوپی و کشت زیر آزمایش، قرارگرفتند.

یافته‌های تحقیق مزبور نشان می‌دهد که از ‪ ۱۲۶‬نمونه بررسی شده، ‪ ۷۳‬گونه باکتری جدا شدند و از میان آنها ‪ ۴۷‬مورد را باکتری ” سودومونا آئروژینوا” و بقیه را سایر گونه‌های باکتریایی تشکیل می‌دادند.

بنابر یافته‌های این تحقیق ” استافیلوکوک طلایی ” با‪ ۱۳/۶‬درصد سهم، دومین باکتری مهم جدا شده از زخم‌های عفونی سوختگی می‌باشد.

یافته‌های تحقیق حاکی است که به رغم حساسیت ” سودومونا آئروژینوا ” به “سفالوسپورین”های نسل سوم از قبیل “سفاپروزن”( ‪ ۷۹/۹‬درصد)، “سفتازیدیم” (‪ ۷۱‬درصد) و “سفوتاکسیم” (‪ ۵۹/۳‬درصد)، افزایش مقاومت آن نسبت به بعضی از آنتی بیوتیک‌ها قابل توجه است.

بر اساس یافته‌های تحقیق همچنین شایع‌ترین عوامل سوختگی بعد از آب جوش با ‪ ۴۶‬درصد سهم، سوختگی‌های حاصل از مواد نفتی با ‪ ۲۳‬درصد می‌باشد.

مطابق یافته‌های تحقیق یاد شده ، شایع‌ترین علت سوختگی در کودکان نیز آب جوش می‌باشد.

محققان این مطالعه علمی نتیجه‌گیری کرده‌اند که تشخیص اهمیت بالینی ” سودومونا آئروژینوا”و سایر باکتری‌ها در عفونت‌های ناشی از سوختگی و مقاومت آنها نسبت به آنتی‌بیوتیک‌ها لزوم به کارگیری معیارهای مناسب در پیشگیری و به حداقل رساندن انتشار عفونت در بیماران بستری را نشان می‌دهد.

سوختگی یکی از عواملی است که نه تنها به پوست آسیب می‌رساند، بلکه اغلب با عفونت‌های مختلف باکتریایی نیز همراه است.

همچنین بررسی کنید

سامانه ای طراحی شده که با استفاده از آن می توان فعالیت مغز را به شکل زنده مشاهده کرد

پژوهشگران علوم پزشکی در دانشگاه سن فرانسیسکو کالیفرنیا کشور امریکا، روش جالبی را روش جالبی …

ترمیم جمجمه با استفاده از فناوری چاپ سه بعدی انجام شد

پژوهشگران در بیمارستان موریستون کشور انگلیس با استفاده از فناوری چاپ سه بعدی، استخوان جمجمه …