خانه / اخبار آزمون دستیاری پزشکی / حداقل نمرات قبولي در آزمون دستياري پزشكي اردیبهشت سال ۱۳۸۴ – سهمیه خانم ها –

حداقل نمرات قبولي در آزمون دستياري پزشكي اردیبهشت سال ۱۳۸۴ – سهمیه خانم ها –

حداقل نمرات قبولي در آزمون دستياري اردیبهشت سال ۱۳۸۴ – سهمیه خانم ها  ***حداقل نمرات قبولی  سهمیه زنان


 
 کودکان       تهران                       348
کودکان       شهید    بهشتی      352
کودکان       ایران                 338   
کودکان      اصفهان                 362
کودکان      مشهد                  —      
کودکان      شیراز                —
کودکان       تبریز                —
کودکان      مازندران             —
کودکان       کاشان              —
کودکان      اهواز                 339  
کودکان       ارومیه               —
کودکان      قزوین                  — 
کودکان     بابل                —
کودکان      زنجان              —
کودکان       کرمان        —
 کودکان       کرمانشاه         —                                 
کودکان      گیلان                  —
کودکان       سمنان            331     
   کودکان     همدان      —
کودکان     کردستان      —
 
************
جراحی عمومی        تهران                        
جراحی عمومی       شهید    بهشتی        345
جراحی عمومی       ایران                      324
جراحی عمومی      اصفهان                 329
جراحی عمومی      مشهد                    344
جراحی عمومی       شیراز                   322
جراحی عمومی        تبریز                  —
جراحی عمومی       مازندران           —
جراحی عمومی       کاشان             315
جراحی عمومی       زاهدان             —
جراحی عمومی        اهواز               318
جراحی عمومی       ارومیه             322
جراحی عمومی     کرمانشاه         —
جراحی عمومی     قزوین             320
 
*****
زنان       تهران                        358
زنان       شهید    بهشتی        346
زنان       ایران                      344  
زنان      اصفهان                     337
زنان    مشهد                       338  
زنان      شیراز                       333
زنان      تبریز                       347  
زنان      مازندران              326
زنان       کاشان               331
زنان     اهواز                   319 
زنان       ارومیه                327
زنان      کرمانشاه           327
  زنان      همدان                  323 
زنان   قزوین                     325
زنان     بابل                 324
  زنان      یزد                  347               
زنان      زنجان              310
زنان       کرمان             356          
زنان  گیلان                  331

زنان       سمنان              321        

*****************

داخلی    تهران                       342
داخلی       شهید    بهشتی      329
داخلی ایران                         327
داخلی اصفهان                     348
داخلی مشهد               334          
داخلی شیراز             320         
داخلی تبریز                   316
داخلی مازندران             331  
داخلی کاشان              322
داخلی اهواز                  312 
داخلی ارومیه               312
داخلی کرمانشاه        309
داخلی یزد                  324  
 داخلی همدان           310                
داخلی بابل              311
داخلی قزوین              325       
 داخلی بندر عباس             320
  داخلی  زاهدان                     308
   داخلی زنجان             310

   داخلی اهواز                312

داخلی  کرمان                 319  
داخلی  گیلان                    322

داخلی  سمنان                   316 

***********

جراحی کلیه و مجاری ادراری       تهران                       355
جراحی کلیه و مجاری ادراری            شهید    بهشتی      353
جراحی کلیه و مجاری ادراری            ایران                   —    
جراحی کلیه و مجاری ادراری             اصفهان                —    
جراحی کلیه و مجاری ادراری          مشهد                       —- 

جراحی کلیه و مجاری ادراری             شیراز                —-      

*******

جراحی استخوان و مفاصل       تهران                        —
جراحی استخوان و مفاصل              شهید    بهشتی      –
جراحی استخوان و مفاصل              ایران                    —   
جراحی استخوان و مفاصل             اصفهان               —   
جراحی استخوان و مفاصل             مشهد                 —      
جراحی استخوان و مفاصل            شیراز                  387
جراحی استخوان و مفاصل              تبریز               —         
جراحی استخوان و مفاصل             اهواز                —    

جراحی استخوان و مفاصل              کرمان          —-

********

گوش و حلق و بینی       تهران                        392
گوش و حلق و بینی              شهید    بهشتی      384
گوش و حلق و بینی              ایران                     374 
گوش و حلق و بینی             اصفهان                368    
گوش و حلق و بینی             مشهد                    370     
گوش و حلق و بینی             شیراز                      364
گوش و حلق و بینی             تبریز                        377
گوش و حلق و بینی           اهواز                   383 
    گوش و حلق و بینی             یزد                   363
گوش و حلق و بینی             کرمان                    —-           

گوش و حلق و بینی           گیلان                384

*********

چشم پزشکی       تهران                       

چشم پزشکی      شهید    بهشتی        
چشم پزشکی      ایران                        
چشم پزشکی             اصفهان              389    
چشم پزشکی             مشهد              383          
چشم پزشکی             شیراز                412      
چشم پزشکی              تبریز               399        
چشم پزشکی             اهواز             393     

چشم پزشکی             زاهدان        381           

********

آسیب شناسی       تهران                383       
آسیب شناسی              شهید    بهشتی      389
آسیب شناسی              ایران                   378     
آسیب شناسی            اصفهان                     372
آسیب شناسی             مشهد                         393
آسیب شناسی            شیراز                    —

آسیب شناسی            بندر عباس        362
آسیب شناسی              کرمان               361       

*******

روانپزشکی       تهران               367       
روانپزشکی    شهید    بهشتی   359    
روانپزشکی      ایران               360         

روانپزشکی    مشهد               342          
روانپزشکی     شیراز                  349     

روانپزشکی     مازندران        341     
روانپزشکی      کرمان               352

********

بیماریهای اعصاب       تهران                        398
بیماریهای اعصاب       شهید    بهشتی      —-
بیماریهای اعصاب       ایران                         —
بیماریهای اعصاب    اصفهان               —     
بیماریهای اعصاب      شیراز                        394
  بیماریهای اعصاب    مشهد                 —-                        

همچنین بررسی کنید

رئیس سازمان سنجش:اگر روزی مسئولین وزارت بهداشت علاقمند باشند که سازمان سنجش آزمون دستیاری را برگزار کند برگزار می کنیم

واکنش رئیس سازمان سنجش به وزیربهداشت/ علاقه‌ای به آزمون دستیاری نداریم رئیس سازمان سنجش به …

کلید اولیه سوالات آزمون دستیاری 13 اسفند 1388 ( سي و هفتمين دوره ) آزمون پذيرش دستيار پزشكي اعلام شده از طرف دبیرخانه آموزش پزشکی وزارت بهداشت

کلید اولیه سي و هفتمين دوره آزمون پذيرش دستيار پزشكي اعلام شده از طرف دبیرخانه …