حداقل نمرات قبولی در آزمون دستیاری پزشکی اردیبهشت سال ۱۳۸۴ – سهمیه خانم ها –

حداقل نمرات قبولی در آزمون دستیاری اردیبهشت سال ۱۳۸۴ – سهمیه خانم ها  ***حداقل نمرات قبولی  سهمیه زنان


 
 کودکان       تهران                       ۳۴۸
کودکان       شهید    بهشتی      ۳۵۲
کودکان       ایران                 ۳۳۸   
کودکان      اصفهان                 ۳۶۲
کودکان      مشهد                  —      
کودکان      شیراز                —
کودکان       تبریز                —
کودکان      مازندران             —
کودکان       کاشان              —
کودکان      اهواز                 ۳۳۹  
کودکان       ارومیه               —
کودکان      قزوین                  — 
کودکان     بابل                —
کودکان      زنجان              —
کودکان       کرمان        —
 کودکان       کرمانشاه         —                                 
کودکان      گیلان                  —
کودکان       سمنان            ۳۳۱     
   کودکان     همدان      —
کودکان     کردستان      —
 
************
جراحی عمومی        تهران                        
جراحی عمومی       شهید    بهشتی        ۳۴۵
جراحی عمومی       ایران                      ۳۲۴
جراحی عمومی      اصفهان                 ۳۲۹
جراحی عمومی      مشهد                    ۳۴۴
جراحی عمومی       شیراز                   ۳۲۲
جراحی عمومی        تبریز                  —
جراحی عمومی       مازندران           —
جراحی عمومی       کاشان             ۳۱۵
جراحی عمومی       زاهدان             —
جراحی عمومی        اهواز               ۳۱۸
جراحی عمومی       ارومیه             ۳۲۲
جراحی عمومی     کرمانشاه         —
جراحی عمومی     قزوین             ۳۲۰
 
*****
زنان       تهران                        ۳۵۸
زنان       شهید    بهشتی        ۳۴۶
زنان       ایران                      ۳۴۴  
زنان      اصفهان                     ۳۳۷
زنان    مشهد                       ۳۳۸  
زنان      شیراز                       ۳۳۳
زنان      تبریز                       ۳۴۷  
زنان      مازندران              ۳۲۶
زنان       کاشان               ۳۳۱
زنان     اهواز                   ۳۱۹ 
زنان       ارومیه                ۳۲۷
زنان      کرمانشاه           ۳۲۷
  زنان      همدان                  ۳۲۳ 
زنان   قزوین                     ۳۲۵
زنان     بابل                 ۳۲۴
  زنان      یزد                  ۳۴۷               
زنان      زنجان              ۳۱۰
زنان       کرمان             ۳۵۶          
زنان  گیلان                  ۳۳۱

زنان       سمنان              ۳۲۱        

*****************

داخلی    تهران                       ۳۴۲
داخلی       شهید    بهشتی      ۳۲۹
داخلی ایران                         ۳۲۷
داخلی اصفهان                     ۳۴۸
داخلی مشهد               ۳۳۴          
داخلی شیراز             ۳۲۰         
داخلی تبریز                   ۳۱۶
داخلی مازندران             ۳۳۱  
داخلی کاشان              ۳۲۲
داخلی اهواز                  ۳۱۲ 
داخلی ارومیه               ۳۱۲
داخلی کرمانشاه        ۳۰۹
داخلی یزد                  ۳۲۴  
 داخلی همدان           ۳۱۰                
داخلی بابل              ۳۱۱
داخلی قزوین              ۳۲۵       
 داخلی بندر عباس             ۳۲۰
  داخلی  زاهدان                     ۳۰۸
   داخلی زنجان             ۳۱۰

   داخلی اهواز                ۳۱۲

داخلی  کرمان                 ۳۱۹  
داخلی  گیلان                    ۳۲۲

داخلی  سمنان                   ۳۱۶ 

***********

جراحی کلیه و مجاری ادراری       تهران                       ۳۵۵
جراحی کلیه و مجاری ادراری            شهید    بهشتی      ۳۵۳
جراحی کلیه و مجاری ادراری            ایران                   —    
جراحی کلیه و مجاری ادراری             اصفهان                —    
جراحی کلیه و مجاری ادراری          مشهد                       —- 

جراحی کلیه و مجاری ادراری             شیراز                —-      

*******

جراحی استخوان و مفاصل       تهران                        —
جراحی استخوان و مفاصل              شهید    بهشتی      –
جراحی استخوان و مفاصل              ایران                    —   
جراحی استخوان و مفاصل             اصفهان               —   
جراحی استخوان و مفاصل             مشهد                 —      
جراحی استخوان و مفاصل            شیراز                  ۳۸۷
جراحی استخوان و مفاصل              تبریز               —         
جراحی استخوان و مفاصل             اهواز                —    

جراحی استخوان و مفاصل              کرمان          —-

********

گوش و حلق و بینی       تهران                        ۳۹۲
گوش و حلق و بینی              شهید    بهشتی      ۳۸۴
گوش و حلق و بینی              ایران                     ۳۷۴ 
گوش و حلق و بینی             اصفهان                ۳۶۸    
گوش و حلق و بینی             مشهد                    ۳۷۰     
گوش و حلق و بینی             شیراز                      ۳۶۴
گوش و حلق و بینی             تبریز                        ۳۷۷
گوش و حلق و بینی           اهواز                   ۳۸۳ 
    گوش و حلق و بینی             یزد                   ۳۶۳
گوش و حلق و بینی             کرمان                    —-           

گوش و حلق و بینی           گیلان                ۳۸۴

*********

چشم پزشکی       تهران                       

چشم پزشکی      شهید    بهشتی        
چشم پزشکی      ایران                        
چشم پزشکی             اصفهان              ۳۸۹    
چشم پزشکی             مشهد              ۳۸۳          
چشم پزشکی             شیراز                ۴۱۲      
چشم پزشکی              تبریز               ۳۹۹        
چشم پزشکی             اهواز             ۳۹۳     

چشم پزشکی             زاهدان        ۳۸۱           

********

آسیب شناسی       تهران                ۳۸۳       
آسیب شناسی              شهید    بهشتی      ۳۸۹
آسیب شناسی              ایران                   ۳۷۸     
آسیب شناسی            اصفهان                     ۳۷۲
آسیب شناسی             مشهد                         ۳۹۳
آسیب شناسی            شیراز                    —

آسیب شناسی            بندر عباس        ۳۶۲
آسیب شناسی              کرمان               ۳۶۱       

*******

روانپزشکی       تهران               ۳۶۷       
روانپزشکی    شهید    بهشتی   ۳۵۹    
روانپزشکی      ایران               ۳۶۰         

روانپزشکی    مشهد               ۳۴۲          
روانپزشکی     شیراز                  ۳۴۹     

روانپزشکی     مازندران        ۳۴۱     
روانپزشکی      کرمان               ۳۵۲

********

بیماریهای اعصاب       تهران                        ۳۹۸
بیماریهای اعصاب       شهید    بهشتی      —-
بیماریهای اعصاب       ایران                         —
بیماریهای اعصاب    اصفهان               —     
بیماریهای اعصاب      شیراز                        ۳۹۴
  بیماریهای اعصاب    مشهد                 —-                        

همچنین بررسی کنید

رئیس سازمان سنجش:اگر روزی مسئولین وزارت بهداشت علاقمند باشند که سازمان سنجش آزمون دستیاری را برگزار کند برگزار می کنیم

واکنش رئیس سازمان سنجش به وزیربهداشت/ علاقه‌ای به آزمون دستیاری نداریم رئیس سازمان سنجش به …

کلید اولیه سوالات آزمون دستیاری ۱۳ اسفند ۱۳۸۸ ( سی و هفتمین دوره ) آزمون پذیرش دستیار پزشکی اعلام شده از طرف دبیرخانه آموزش پزشکی وزارت بهداشت

کلید اولیه سی و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار پزشکی اعلام شده از طرف دبیرخانه …