خانه / اخبار اجتماعي / به گزارش پايگاه اينترنتي رويترز، :تغيير اوضاع اقليمي گرسنگي را در جهان تشديد مي‌كند ‬

به گزارش پايگاه اينترنتي رويترز، :تغيير اوضاع اقليمي گرسنگي را در جهان تشديد مي‌كند ‬

تغيير اوضاع اقليمي گرسنگي را در جهان تشديد مي‌كند ‬

دانشمندان پيش بيني مي‌كنند حدود ‪ ۵۰‬ميليون انسان ديگر كه بيشتر آنها در آفريقا زندگي مي‌كنند تا سال ‪ ۲۰۵۰‬در اثر تغيير اوضاع اقليمي و كاهش توليد محصولات كشاورزي بر شمار گرسنگان جهان افزوده خواهند شد.

به گزارش پايگاه اينترنتي رويترز، درحال حاضر ‪ ۵۰۰‬ميليون انسان از گرسنگي رنج مي‌برند و افزايش انتشار گازهاي گلخانه‌اي اين مشكل را تشديد خواهد كرد.

پروفسور مارتين پري از مركز هادلي اداره هواشناسي انگليس مي‌گويد انتظار مي‌رود تغيير اوضاع اقليمي ‪ ۵۰‬ميليون انسان گرسنه ديگر بر شمار گرسنگان جهان بيافزايد.

بيشتر اين گرسنگان يعني سه چهارم آنها در آفريقا بسر خواهند برد.

پري در كنفرانس علوم انجمن انگليس اظهار داشت براي جلوگيري از تشديد خطر گرسنگي ميزان انتشار گازهاي گلخانه‌اي بايد كاهش بسياري پيدا كند يعني ‪ ۲۰‬برابر آنچه كه در پروتكل كيوتو الزامي است.

پروتكل ‪ ۱۹۹۷‬كيوتو خواستار كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي تا سال ‪ ۲۰۰۸ – ۲۰۱۲‬به ميزان ‪ ۵/۲‬درصد زير سطح اين گازها در سال ‪ ۱۹۹۰‬شده است.

آمريكا كه بزرگترين كشور آلاينده جهان محسوب مي‌شود از تصويب اين پرتكل به بهانه آسيبهايي كه به اقتصاد اين كشور وارد مي‌كند خودداري كرده است.

آمريكا معتقد است اين پيمان نقص دارد زيرا اقتصادهاي نوظهور صنعتي مانند چين و هند را دربرنمي‌گيرد.

دومين تغيير در جو زمين يعني افزايش سطح ازون در نيمكره شمالي نيز كاهش توليدات كشاورزي را تشديد مي‌كند. تحقيقات نشان داده است افزايش ميزان ازون توليد محصولات كشاورزي را كاهش مي‌دهد.

همچنین بررسی کنید

افرادی که ساعت های زیادی به نمایشگر رایانه خیره می شوند دچار خشکی چشم می گردند

پژوهشگران علوم پزشکی در کشور ژاپن می گویند نتایج بررسی های آنان نشان داده است افرادی …

تحرك و جنب و جوش عامل اصلی پيش‌گيری از سرطان است

پژوهشگران علوم پزشکی در دانشگاه “رگنسبورگ” آلمان می گویند نتایج یک مطالعه که به تازگی …