خانه / بهداشت عمومي / در شماره مارس ‪ ‬مجله “‪Pediatrics‬ ‪ “Medical Journal‬بخوانيد. :ترديد در مورد مصرف داروهاي استروييدي در نوزادان كم وزن

در شماره مارس ‪ ‬مجله “‪Pediatrics‬ ‪ “Medical Journal‬بخوانيد. :ترديد در مورد مصرف داروهاي استروييدي در نوزادان كم وزن


مطالعات جديد نشان مي‌دهد استفاده از استروييدها براي درمان فشار خون پايين در نوزاداني كه در هنگام تولد وزن بسيار پاييني دارند خطر آسيب مغزي و مرگ را افزايش مي‌دهد.

محققان خواستار انجام تحقيقات بيشتري در مورد ايمني اين شيوه درماني شدند.

كودكاني كه در هنگام تولد وزن بسيار پاييني دارند (كمتر از دو كيلوگرم) ، خطر مرگ و عوارض گوناگون از جمله مشكلات ريوي و قلبي در آنها بيشتر است.

استروييدها اغلب براي پيشگيري يا درمان بيماري ريوي براي اينگونه نوزادان تجويز مي‌شود، اما به تازگي شواهدي يافت شده است كه نشان مي‌دهد در درمان فشار خون پايين نيز مفيد است.

با اين حال تا زمان حاضر هنوز هيچ مطالعه جديدي درباره مصرف استروييدها براي درمان فشار خون پايين و يا بسيار پايين صورت نگرفته است.

دكتر “نيل فينر” از دانشگاه مركز پزشكي سن‌ديه‌گو در كاليفرنيا و همكارانش اطلاعات مربوط به مصرف استروييدها را در هزار و ‪ ۴۰۱‬نوزاد كه در بدو تولد وزن بسيار پاييني داشتند مورد ارزيابي قرار دادند.

اين محققان گزارش دادند در مجموع ‪ ۳/۶‬درصد نوزادان فقط براي بيماري مزمن ريوي، ‪ ۱۱/۸‬درصد براي ساير بيماريها و ‪ ۴‬درصد براي بيماري ريوي و ساير بيماريها استروييد دريافت كردند.

در تمام گروههاي وزني ، بيشترين مصرف استروييد در مورد بيماريهايي بود كه ارتباطي با با ريه نداشتند.

هيدروكورتيزون رايج‌ترين استروييدي است كه براي درمان فشار خون بسيار پايين استفاده مي‌شود. دكزامتازون داروي پرمصرف بعدي است.

محققان با مقايسه مصرف يا عدم مصرف استروييدها براي درمان بيماري مزمن ريوي در نوزادان دريافتند مصرف اين داروها خطر خونريزي مغزي، آسيب مغزي و مرگ را افزايش مي‌دهد.

مشروح اين مطالعه را مي‌توانيد در شماره مارس ‪ ۲۰۰۶‬مجله “‪Pediatrics‬ ‪ “Medical Journal‬بخوانيد.

همچنین بررسی کنید

زگیل تناسلی چیست؟

زگیل‌ها، زائده‌های پوستی غیر سرطانی‌ای هستند که به علت یک عفونت ویروسی بر روی سطح …

بروسلوز

بروسلوز از بیماری هایعفونی واگیرداری است که به لحاظ مشترک بودن بین انسان و دام، …