خانه / اخبار اجتماعي / در راستاي اجراي طرح بيمه همگاني روستاييان در ايران؛ :تا كنون 118 پزشك و 75 ماما در استان سيستان و بلوچستان مستقر شده‌اند

در راستاي اجراي طرح بيمه همگاني روستاييان در ايران؛ :تا كنون 118 پزشك و 75 ماما در استان سيستان و بلوچستان مستقر شده‌اند

در راستاي اجراي طرح بيمه همگاني روستاييان در ايران؛
تا كنون 118 پزشك و 75 ماما در استان سيستان و بلوچستان مستقر شده‌اند

تا كنون در قالب طرح بيمه بهداشت و درمان روستاييان و عشاير در مناطق روستايي 118 پزشك و 75 ماما تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زاهدان مستقر شده‌اند.

در راستاي تحقق طرح بسيج بيمه همگاني روستاييان و پزشك خانواده تا كنون 450 هزار جلد دفترچه بيمه نيز براي روستاييان صادر شده است. بنا به اين گزارش مهمترين معضل اجراي اين طرح در استان سيستان و بلوچستان كمبود كادر بهداشتي و درماني است با وجود اين كه براي اجراي كامل طرح فوق نياز به عقد قرارداد يا 309 پزشك و 186 ماما وجود دارد به علت شرايط خاص استان هيچ تمايلي جهت حضور اين نيروها در مناطق روستايي استان مشاهده نمي شود.

شايان ذكر است اصلاح ضرايب حقوقي و پرداخت حق الزحمه مناسب و متناسب با وضعيت جغرافيايي منطقه جاذبه لازم براي حضور اين نيروها در منطقه را فراهم خواهد كرد.

همچنین بررسی کنید

بریتانیا ” پایتخت اعتیاد ” در اروپا است

موسسه پژوهشی “مرکز عدالت اجتماعی” هشدار داده که بریتانیا به “پایتخت اعتیاد” به الکل و …

فقر و مشكلات مالی موجب می شود که مغز کندتر و ضعیفتر عمل کند

پژوهشگران تازه‌ای توسط محققان دانشگاه هاروارد نشان می‌دهد درگیر شدن در مسائل و مشکلات مالی …