خانه / بهداشت عمومي / شماره مارس ‬مجله “‪ “Archives of General Psychiatry‬ :مصرف داروهاي ضد افسردگي در كودكان با اقدام به خودكشي ارتباط دارد

شماره مارس ‬مجله “‪ “Archives of General Psychiatry‬ :مصرف داروهاي ضد افسردگي در كودكان با اقدام به خودكشي ارتباط دارد

نتايج چند مطالعه نشانگر اندكي افزايش خطر بروز فكر خودكشي در مراحل اولي%

همچنین بررسی کنید

زگیل تناسلی چیست؟

زگیل‌ها، زائده‌های پوستی غیر سرطانی‌ای هستند که به علت یک عفونت ویروسی بر روی سطح …

بروسلوز

بروسلوز از بیماری هایعفونی واگیرداری است که به لحاظ مشترک بودن بین انسان و دام، …