خانه / اخبار دانشگاه ها / امورفرهنگي وزارت بهداشت ایران: افزايش تا 40 درصدي وامهاي دانشجويي در 85

امورفرهنگي وزارت بهداشت ایران: افزايش تا 40 درصدي وامهاي دانشجويي در 85

سرپرست امور فرهنگي و رفاهي دانشجويان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از بازنگري آيين‌نامه كار دانشجويي، افزايش 40 درصدي وام‌هاي دانشجويي در سال 85، ساماندهي وضعيت دانشجويان خارجي و ايجاد مجتمع فرهنگي در شهر قم براي دانشجويان پزشكي خبر داد.

بازنگري آيين‌نامه كار دانشجويي

دكتر عباس مسجدي با بيان اينكه اعتبارهاي دانشجويي بايد منحصرا صرف كار دانشجويي شود، گفت: برنامه‌هايي در خصوص ارتقاي كار دانشجويي و رفع مشكل معيشتي دانشجويان در دست اقدام است كه در اين جهت آيين‌نامه كار دانشجويي در حال بازنگري است و طي آن ساعت، حقوق و حيطه كار دانشجويي ارتقا مي‌يابد.

وضعيت دانشجويان خارجي ساماندهي مي‌شود

سرپرست امورفرهنگي دانشجويان وزارت بهداشت تقويت تشكلهاي دانشجويي را جزو دستور كار حوزه فرهنگي وزارت بهداشت عنوان كرد و گفت: افزايش درصد سهميه عمره دانشجويي، حمايت ازدانشجويان بي بضاعت از محل صندوق رفاه دانشجويان و ساماندهي وضعيت فرهنگي، رفاهي و علمي دانشجويان خارجي با هدف ارتقاي وضعيت علمي و فرهنگي اين دسته از دانشجويان و رسيدگي به مشكلات آنها از ديگر اقدامات است.

ايجاد زائرسراي دانشجويي و مجتمع فرهنگي در مشهد

وي يادآور شد: دانشجويان خارجي بايد مانند دانشجويان داخل كشور از سرويس فرهنگي و رفاهي ويژه برخوردار باشند.

سرپرست امورفرهنگي دانشجويان وزارت بهداشت با اشاره به ساير برنامه‌هاي اين حوزه از فراهم آمدن مقدمات ايجاد زائرسرا براي دانشجويان در شهر مشهد خبر داد و گفت: در همين راستا يك مجتمع فرهنگي نيز در شهر قم ايجاد مي‌شود.

دكتر مسجدي با اشاره به بازديد بيش از نيمي از دانشگاههاي علوم پزشكي كشور از ابتداي آغاز به كار دولت جديد، تصريح كرد: مديران فرهنگي دانشگاهها بايد توانايي برقراري ارتباط مناسب با دانشجويان را داشته باشند و در جهت رفع مشكلات آنها اقدام كنند.

وي با اشاره به كيفيت پايين تغذيه دانشجويي، اظهار كرد: برنامه‌هايي در جهت تجهيز، ايجاد فضا و تهيه و نگهداري سلف سرويس‌ها در دست اجرا است.

 

افزايش 40 درصدي وامهاي دانشجويي در سال آينده

 

ضرورت افزايش سرانه فرهنگي دانشگاهها تا 50 هزار تومان

سرپرست امورفرهنگي دانشجويان وزارت بهداشت در ادامه خاطرنشان كرد: سرانه وامهاي كمك تحصيلي، وديعه، ازدواج، ضروري، بن كتاب و تجهيزات پزشكي در سال آينده افزايش 40 درصدي خواهد داشت.

سرپرست امورفرهنگي دانشجويان وزارت بهداشت كمبود اعتبارات و پايين بودن سرانه فرهنگي را مشكل ديگري دانست و گفت: در حال حاضر سرانه فرهنگي دانشگاههاي علوم پزشكي بين 7 تا 10 هزار تومان است كه به هيچ عنوان پاسخگوي نيازها و برنامه‌هاي فرهنگي و رفاهي دانشجويان نيست، در اين راستا به سازمان مديريت پيشنهاد شده كه ميزان اين سرانه را براي سال آينده تا 50 هزار تومان افزايش دهد.

دكتر مسجدي در خاتمه گفت‌و‌گوي خودبا بيان اينكه افزايش تعداد دختران در رشته‌هاي علوم پزشكي بحران زا يا بحران ساز نيست، گفت: با اين حال تراكم در خوابگاهها، ضعيف بودن سيستمهاي تعمير و نگهداري، پايين بودن اعتبارات، كمبود فضاهاي فرهنگي ورزشي دانشگاهها و خوابگاهها مشكلاتي است كه با افزايش تعداد دانشجو مشهود مي‌شود.

همچنین بررسی کنید

هسته‌هاي گزينش دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور ایران آمادگي خود را برای استخدام 20 هزار پرستاراعلام كردند

اعلام آمادگي هسته‌هاي گزينش وزارت بهداشت ایران براي استخدام 20 هزار پرستار در پي انتشار …

آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی در کلیه رشته ها در روزهای 27 و 28 خردادماه سال 1389 در51 رشته و24 شهر برگزار می شود

رقابت 49 هزار داوطلب در کنکور کارشناسی ارشد  گروه های پزشکی کشور ایران . رئیس …