خانه / اخبار اجتماعي / بی خوابی و عدم تحرک کافی، برای مردم بريتانيا يکی از نگرانی های مهم در ارتباط با سلامت است.

بی خوابی و عدم تحرک کافی، برای مردم بريتانيا يکی از نگرانی های مهم در ارتباط با سلامت است.

‘بی خوابی از نگرانی های مهم مردم بريتانياست’

يک نظرسنجی جديد در بريتانيا نشان می دهد که بی خوابی و عدم تحرک کافی، برای مردم بريتانيا يکی از نگرانی های مهم در ارتباط با سلامت است.

بيش از نيمی از چهار هزار نفری که در اين نظرسنجی شرکت کرده بودند از اين که به حد کافی ورزش نمی کنند شکايت داشتند در حالی که نگرانی۴۵ درصد اين بود که خواب آنان کافی نيست.

حدود يک سوم شرکت کنندگان درنظرسنجی، تمام مدت احساس خستگی می کردند و ۲۸ درصد براين عقيده بودند که بخاطر کار روزمره شان دچار استرس هستند.

نظافت بيمارستان ها برای گروه مورد بحث مهمتر از منتظر ماندن در صف طولانی پذيرش بيمارستان بود. ۲۵ در صد شرکت کنندگان درنظرسنجی احساس افسردگی می کردند.

نگرانی هايی مرتبط با شيوه زندگی نيز ديده می شد. کار کردن در جمع سيگاری ها، قادر نبودن به ترک سيگار و افراط در مشروب خواری از ديگر نگرانی های اين گروه بود.

دو درصد از اين عده نگران مبتلا شدن به بيماری ايدز بودند.

يکی از مسئولين نظرسنجی می گويد که اين بررسی نشان ميدهد که برخلاف تصور، غالب مردم نسبت به مسائل مرتبط با سلامت بی اعتنا نيستند زيرا از هر ده نفر ۹ نفر در اين مورد ابراز نگرانی کرده بودند.

تسا وبستر، مدير خدمات مصرف کنندگان، می گويد:” نگرانی شرکت های بيمه بهداشتی اين است که مردم بجای اينکه به علل يک بيماری و ناراحتی بپردازند، توجه خود را صرفا برعارضه های اين بيماری متمرکز می کنند. عده بسياری نگران خستگی، افسردگی و استرس هستند ولی به علل اين عارضه ها توجهی نمی کنند.”

جامعه خسته

دکتر نيل استانلی مدير بررسی های مرتبط با خواب، در دانشگاه ساری Surrey، می گويد مشکل است بتوان گفت که آيا مردم در حال حاضر، واقعا کمتر از گذشته می خوابند يا نه. دکتر استانلی می افزايد:” آنچه که روشن است اين است که بنظر می رسد ما جامعه خسته تری هستيم. بنظر نمی رسد ما از آنچه اتفاق می افتد خوشحال هستيم.”

دکتر استانلی معتقد است که فشارهای زندگی روزانه غالبا موجب می شود که شخص دچار استرس شده و درنتيجه خواب آرامش بخش خود را از دست بدهد.

در ارتباط با اين که بسياری از شرکت کنندگان در نظرسنجی فکر می کردند که به حد کافی ورزش نمی کنند دکتر کالين وين، رئيس انجمن بين المللی چاقی، می گويد کسی که روزانه ۳۰ دقيقه ورزش می کند نبايد فکر کند که بحد کافی ورزش نمی کند. دکتر وين خاطرنشان می سازد که البته اگر کسی می خواهد وزن از دست بدهد بايد هر روز بمدت ۹۰ دقيقه ورزش کند.

همچنین بررسی کنید

افرادی که ساعت های زیادی به نمایشگر رایانه خیره می شوند دچار خشکی چشم می گردند

پژوهشگران علوم پزشکی در کشور ژاپن می گویند نتایج بررسی های آنان نشان داده است افرادی …

تحرك و جنب و جوش عامل اصلی پيش‌گيری از سرطان است

پژوهشگران علوم پزشکی در دانشگاه “رگنسبورگ” آلمان می گویند نتایج یک مطالعه که به تازگی …