خانه / اخبار اجتماعي / سازمان بهداشت جهانی تاييد کرد : آنفلوآنزای مرغی در جمهوری آذربايجان پنج نفر را به کام مرگ کشاند

سازمان بهداشت جهانی تاييد کرد : آنفلوآنزای مرغی در جمهوری آذربايجان پنج نفر را به کام مرگ کشاند

سازمان بهداشت جهانی تاييد کرد ازماه فوريه گذشته تاکنون پنج نفردرجمهوری آذربايجان براثرابتلا به ويروس اچ 5 ان 1 آنفلوآنزای مرغی جان خود را ازدست داده اند.

سازمان بهداشت جهانی می گويد چهارنفراز درگذشتگان با يکديگر و يا درنزديکی يکديگر درجنوب خاوری آذربايجان زندگی می کردند. به گفته اين سازمان، منبع سرايت بيماری به اين عده دردست تحقيق است.

با تاييد موارد جديد ابتلا به آنفلوآنزای مرغی، شمارافرادی که ازسال ۲۰۰۳ تاکنون براثر اين بيماری جان سپرده اند، به۱۰۳ نفرافزايش يافت. درمصر، مقامات ذيربط اعلام کردند سومين مورد ابتلا به آنفلوآنزای مرغی را کشف کرده اند.

درمصرتاکنون يک نفربراثر ويروس اين بيماری جان خود را ازدست داده ونفرديگرمورد درمان قرارگرفته است.

پاکستان نيزروزسه شنبه کشف ويروس مرگبار آنفلوآنزای مرغی را درمرغان وماکيان موجود درشمال باختری کشوراعلام داشت. ودرمالزی، خبرگزاری ملی اين کشورخبرازکشف شيوع دومورد ازويروس آچ 5 ان 1 درمرغ وماکيان مالزی داد.

همچنین بررسی کنید

افرادی که ساعت های زیادی به نمایشگر رایانه خیره می شوند دچار خشکی چشم می گردند

پژوهشگران علوم پزشکی در کشور ژاپن می گویند نتایج بررسی های آنان نشان داده است افرادی …

تحرك و جنب و جوش عامل اصلی پيش‌گيری از سرطان است

پژوهشگران علوم پزشکی در دانشگاه “رگنسبورگ” آلمان می گویند نتایج یک مطالعه که به تازگی …