خانه / بهداشت عمومي / مجله “‪ “Medical Journal Blood‬ : “پروزاك” و “زولوفت” (داروهای ضد افسردگي ) دستگاه ايمني بدن را نيز تحت تاثير قرار می دهند.

مجله “‪ “Medical Journal Blood‬ : “پروزاك” و “زولوفت” (داروهای ضد افسردگي ) دستگاه ايمني بدن را نيز تحت تاثير قرار می دهند.

يك تحقيق جديد نشان مي‌دهد داروهاي ضد افسردگي نظير “پروزاك” و “زولوفت” كه بر يك ماده شيميايي در مغز به نام سروتونين اثر مي‌گذارند مي‌توانند دستگاه ايمني بدن را نيز تحت تاثير قرار دهند.
 پروزاك و زولوفت به دسته‌اي از داروها موسوم به مهاركننده هاي انتخابي بازجذب سروتونين و يا ‪ SSRI‬تعلق دارد كه تصور مي‌شود با طولاني كردن مدت اثر سروتونين بر پيوندهاي عصبي با افسردگي مقابله مي‌كنند.

اين يافته‌هاي جديد نشان مي‌دهد سروتونين نقش مولكول پيام‌رسان را بين برخي از سلولي‌هاي ايمني ايفا مي‌كند.

دكتر “جرارد پي. آهرن” از دانشگاه “جورج‌تاون” در وانشنگتن دي.سي و همكارانش با استفاده از فناوري‌هاي مختلف آزمايشگاهي نشان دادند سروتونين بين دو نوع سلول ايمني بدن به نام سلول‌هاي “دندريتي” و سلول‌هاي “تي” حركت مي‌كند.

اين يافته‌ها نشان مي‌دهد سلول‌هاي دندريتي مي‌توانند سروتونين را در محل‌هاي التهاب جذب و سپس آن را به سلول‌هاي تي منتقل كنند كه اين امر بر رشد و تقسيم سلولي آنها تاثير مي‌گذارد.

درمان با داروي ضد افسردگي پروزاك مانع از جذب سروتونين مي‌شود.

با اين وجود محققان افزودند براي درك بهتر نحوه تاثير داروهاي ‪ SSRI‬بر دستگاه ايمني بدن به تحقيقات بيشتري نياز است.

آنها افزودند ممكن است روزي از اين داروها براي اصلاح واكنش‌هاي ايمني بدن استفاده شود.

مشروح اين مطالعه را در مجله “‪ “Medical Journal Blood‬منتشر شده است.

همچنین بررسی کنید

زگیل تناسلی چیست؟

زگیل‌ها، زائده‌های پوستی غیر سرطانی‌ای هستند که به علت یک عفونت ویروسی بر روی سطح …

بروسلوز

بروسلوز از بیماری هایعفونی واگیرداری است که به لحاظ مشترک بودن بین انسان و دام، …