خانه / عمومی / نکات ایمنی جهت پیشگیری از ایدز و … برای کارکنان مراکز بهداشتی

نکات ایمنی جهت پیشگیری از ایدز و … برای کارکنان مراکز بهداشتی


خطرات سوزن در هنگام خونگيري :
عفونتهاي ناشي از خون و راههاي انتقال آنها به كاركنان مراكز پزشكي يكي از مهم ترين نكات اساسي اصول حفاظت و ايمني اين مراكز است . در طي سالهاي گذشته خطرات فراواني از فرو رفتن سوزن آلوده به دست كاركنان آزمايشگاهها و پرستاران و بهياران در سراسر جهان گزارش شده است ، بنابراين براي حفظ سلامت اين كاركنان لزوماً بايد از وسايلي استفاده شود كه حداكثر حفاظت رابراي سلامت آنان تأمين كند . سازمانهاي بهداشتي بين المللي و انجمن بين المللي پرستاران قوانين و مقررات سختي را براي حفاظت عمومي در مقابل سوزن وضع كرده اند
بر اساس مقررات مورد قبول سازمان جهاني بهداشت تمام سازمانهاي پزشكي بايد از سرنگ و سوزنهايي استفاده كنند كه بدون كوچكترين تماس سوزن با انگشتان بتوان سوزنهاي مصرف شده را در ظروف ايمن قرار داد و سپس آن ظروف را اتوكلاو نمود .
مهمترين خطر تهديد كنندة كاركنان بهداشت و درمان ، خون گيري يا كشيدن ساير مايعات بدن بيمار به وسيلة سرنگ است . در چنين مواردي هر آسيب وارده به وسيلة سوزن يا ساير وسايل آزمايشگاهي به دست از نظر افزايش خطر عفونت هاي منتقله از طريق خون خطرناك است .
با استفاده از روش هاي زير خطر آلودگي ممكن است به حداقل برسد .
1- قبل از خون گيري دست هاي خود را از نظر وجود هر نوع خراش ، بريدگي ، يا ضايعات پوستي ديگر بررسي كنيد اگر آسيبي مشاهده شد حتماً دستكش به دست كنيد . اگر دستكش به خون آلوده شد آن را به نحو بهداشتي دفع كنيد .
2- دقت كنيد در هنگام خون گيري دست خود را آلوده نسازيد .
3- بلافاصله پس از خون گيري كه سبب آلودگي شده دست خود را با آب و صابون بشوييد همين كار را بعد از پايان كار نيز انجام دهيد .
4- اگر دستكش به دست داريد بعد از درآوردن دستكش ، دست ها را با آب و صابون بشوييد .
5- همواره يك پيش بند آزمايشگاهي به تن داشته باشيد .
6- تمام سرنگ ها و سوزن هاي مصرف شده را در ظرف مقاوم و ضد ضربه اي بگذاريد . هيچگاه سوزن مصرف شده را از سرنگ بر نداريد و هيچگاه درپوش سوزن را مجدداً روي آن قرار ندهيد . سعي كنيد از ســرنگ و سوزن هاي جديدي استفاده كنيد كه به اين منظور به وسيلة شركتهاي مختلف تهيه شده است .
7- درب لوله هاي محتوي نمونه را به طور مطمئن ببنديد و جدار خارجي آنها را با يك مادة ضد عفوني كننده ، از لكه هاي خون پاك كنيد .
8- در صورت زخمي شدن پوست دست از طريق سوزن ، محل زخم را با آب و صابون بشوييد و بگذاريد خون از آن خارج شود .
9- هر گونه آلودگي يا زخم و بريدگي دست را با مسئولان مربوطه و سرپرست بخش اطلاع دهيد تا كميتة حفاظت و ايمني مركز پزشكي را آگاه سازد .

همچنین بررسی کنید

هشدار وزارت بهداشت ایران : عفونت های روده ای در راه است ، توصیه های بهداشتی را جدی بگیرید

سازمان بهداشت جهانی ( WHO ) در گزارشی جديد بر ضرورت كنترل اپيدمی چاقی در جهان تاكيد كرد