لنست : بررسی اثرداروی “تامیفلو” بر آنفلوانزای مرغی

میزان تاثیر داروی ضد ویروسی “تامیفلو” در درمان آنفلوانزای مرغی به طور غیرواقعی بزرگ جلوه داده شده است.
هیچ نوع شواهد معتبری وجود ندارد که نشان دهد تامیفلو در مقابل بیماری آنفلوانزای مرغی موثر است. اطلاعات جاری  نشان     
 می دهد که تاثیر این دارو بر ویروس بسیار واگیردار “اچ۵ان۱” تا چه حد اندک است. بسیاری از دولت ها و همچنین سازمان بهداشت جهانی سرگرم ذخیره سازی تامیفلو به عنوان بخشی از استراتژی مقابله با یک اپیدمی احتمالی آنفلوانزای مرغی هستند. اما براساس تحقیقات تازه اگر “اچ۵ان۱” جهش کرده و قابلیت سرایت آسان میان انسان ها را پیدا کند، معلوم نیست این دارو تا چه حد موثر باشد. این گزارش توسط “گروه همکاری کاکرن” در ایتالیا بیش از ۵۰ مطالعه را که تاثیر داروهای ضدویروسی بر آنفلوانزای فصلی را اندازه می گیرند بررسی کرد. نتیجه گیری شد که تامیفلو علائم آنفلوانزا را تخفیف می دهد اما اثر آن بر کاهش میزان ویروس در بدن چشمگیر نیست. این بدان معنی است که بیماران در اثر مصرف دارو بهتر خواهند شد اما هنوز می توانند ویروس را منتقل کنند. تجارب در زمینه معالجه آنفلوانزای مرغی با این دارو بسیار اندک است اما نویسندگان مقاله لنست می گویند شواهد اندک موجود نیز نشان نمی دهد که این دارو موثر است. تاکنون چندین بیمار در مقابل این دارو مقاومت ایجاد کرده اند. همچنین به نظر نمی رسد تامیفلو نرخ مرگ و میر را کاهش دهد. آنها به ویژه نگرانند که با اعتماد بیش از حد به تامیفلو، تدابیر بهداشت عمومی مانند شستشوی دست، زدن ماسک به صورت و محدود کردن سفر نادیده گرفته می شود.

همچنین بررسی کنید

داروهای مضر برای دهان و دندان

داروها در شرایط خاص برای درمان بیماری ها ضروری اند. اما در عین حال می …

آنتی بیوتیک ها را با شیر نخورید

پژوهشگران علوم پزشکی می گویند نتایج بررسی های آنان نشان داده است مصرف همزمان شیر …