وضعیت بهداشت روان در اتحادیه اروپا

بیش از یک چهارم مردم کشورهای عضو اتحادیه اروپا در طول زندگی حداقل یک  نوع بیمار روحی را تجربه می کنند .

سالانه بیش از ‪ ۲۷‬درصداز افراد بزرگسال ‪ ۲۵‬کشور عضو اتحادیهبا مشکلات روحی دست و پنجه و مبارزه می‌کنند.

بیشترین  بیماری روحی در میان شهروندان اتحادیه اروپا افسردگی و فوبیا می باشد.

 عوارض مشکلات روحی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا متفاوت است. در حالی که آمار خودکشی در بین مردم لتونی از هر یک صد هزار نفر ‪۴۴‬ تن اعلام شده است، در یونان این آمار تنها به سه تن می‌رسد. 

بنظر می رسد کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید بیش از پیش به بهداشت روان اهمیت دهندو این هدف حاصل نمی گردد مگر با افزایش بودجه بهداشت روان.

بودجه‌ای که کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای بهداشت روان اختصاص می دهند، بسیار  متفاوت است، به طوری که در لوکزامبورگ ‪ ۱۳‬درصد از بودجه بهداشتی به بیماری‌های روحی اختصاص می‌یابد، اما این رقم در اسلواکی تنها به دو درصد می‌رسد. این اختلاف به اهمیت و اولویت یک بیماری در بینش بهداشتی مسئولین بهداشتی  کشورها سرچشمه می گیرد .در کشور شما جایگاه بهداشت روان چگونه است ؟

** شما چه فکر می کنید ؟ لطفا نظرات خود را به خط و زبان فارسی و بطور خلاصه برای ما ارسال کنید.

 

همچنین بررسی کنید

افرادی که ساعت های زیادی به نمایشگر رایانه خیره می شوند دچار خشکی چشم می گردند

پژوهشگران علوم پزشکی در کشور ژاپن می گویند نتایج بررسی های آنان نشان داده است افرادی …

تحرک و جنب و جوش عامل اصلی پیش‌گیری از سرطان است

پژوهشگران علوم پزشکی در دانشگاه “رگنسبورگ” آلمان می گویند نتایج یک مطالعه که به تازگی …