خانه / اخبار سلولی و مولکولی / با ساخت ترانزيستور نيمه انساني ، نزديکترین ارتباط میان انسان و ماشين تا به امروز برقرار شد

با ساخت ترانزيستور نيمه انساني ، نزديکترین ارتباط میان انسان و ماشين تا به امروز برقرار شد

دانشمندان ترانزيستور نيمه انساني نيمه ماشيني توليد کردند .

پژوهشگران  ترانزيستور نانويي را درون يک غشاي شبه سلولي قرار داده و انرژي مورد نياز آن را با سوخت خود سلول تامين کردند.  اين اقدام نوين راه را براي ايجاد انواع جديدي از تعاملات انساني – ماشيني هموار مي کند. محققان معتقدند اين آزمايش نزديک ترین ارتباط بين انسان و ماشين تا به امروز است.
به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقل از ديسکاوري نيوز ،  اين فناوري مي تواند به دانشمندان کمک کند فعاليت هاي داخلي پروتئين هاي مرتبط با بيماري ها در درون غشاي سلولي را بررسي کنند. اين کار مي تواند به ارائه شيوه هاي نويني براي خواندن و کنترل سلول هاي مغزي و عصبي منجر شود.
“الکساندر نوي” دانشمند دانشگاه کاليفرنيا و يکي از مجريان اين طرح مي گويد: اين ابزارنسبت به موارد ساخته شده پيشين بيشتر به ساختار هاي زيست شناختي و الکترونيکي شبيه است.
اين پژوهشگران معتقد است، پروتئين ها را که ماشين هاي زيست شناختي واقعي هستند، گرفته و آنها را به بخشي از مدارهاي ميکروالکترونيکي فعال تبديل کرده اند. اين دانشمندان با استفاده از يک ترانزيستور ساده ، مدار ايمپلنتي ساخته اند. آنها به جاي استفاده از ماده معمولي و رايج “سيليکون” ؛ از نسل آينده مواد موسوم به نانو لوله هاي کربني براي ساخت اين تزانزيستور استفاده کرده اند
محققان سپس ترانزيستور نانو لوله اي را با لايه اي از ليپيد پوشاندند. اين لايه در واقع ديواره اي دولايه از مولکول چربي است و سلول براي جداسازي درون سلول با محيط خارج از آن استفاده مي کند.آنها از غشاي سلولي واقعي استفاده نکردند.
پژوهشگران براي ايجاد اين ساختار سلولي يک پمپ يوني نيز به ساختار قبلي اضافه کردند. اين پمپ يک وسيله زيست شناختي است که اتم هاي باردار کلسيم پتاسيم و ديگر عناصر را به دورن و بيرون سلول پمپاژ مي کند. سپس محلولي از آدنوسين تري فسفات و ATP را که انرژي مورد نياز پمپ يوني را تامين مي کند به اين ساختار افزوده شد.
اين پمپ يوني بار الکتريکي درون سلول ها را تغيير مي دهد. اين پمپ سپس بار الکتريکي که به ترانزيستور مي رود تغيير مي دهد و دانشمندان مي تواننداين فعاليت را اندازه گيري و مشاهده کنند.
در اين ابزار مصنوعي پمپ زيست شناختي انرژي مورد نياز تزانزيستور مصنوعي را تامين مي کند. ابزارهاي آينده قراراست خلاف اين کار را انجام دهدبطوريکه جريان الکتريکي خارجي بتواند پمپ را به کار انداخته و ميزان سرعت يونها را به درون و برون سلول تغيير دهد. اين پيشرفت مي تواند تاثيرات قابل توجهي داشته باشد.
بعنوان مثال دانشمندان به جاي استفاده از داروها براي توقف رها سازي و يا جذب داروهاي مختلف و يا انتقال دهنده هاي عصبي، مي توانند با تغيير تنظيم الکتريسته پمپ يوني، ميزان داروها و مولکول هاي درون و بيرون سلول را تغيير دهند.
پيش از اين دانشمندان ديگري تلاش کرده بودند تا به وسايل نيمه انساني نيمه ماشين دست يابند اما موفق نشدند به چنين نزديکي و قرابتي برسند.
در پژوهش هاي پيشين از آنزيمها استفاده شده بود که نمي توانستند به غشاي ترانزيستورها ملحق شوند. در اين مورد آنزيمي که معمولا در غشا کار مي کند به نانو لوله کربني متصل مي شود. اين ارتباط جديد بين آنزيم و ترانزيستور مي تواند به نظارت و در نهايت به درمان بيماري ها منجر شود.
آنها با اشاره به اينکه تا کاربردهاي باليني اين شيوه جديد سالها راه باقي مانده است گفتند: اين مطالعه جديد، نزديک ترين ارتباط بين حيات و ماشين است که تا کنون خلق شده است.
نتايج اين تحقيقات در مقالات نانوACS منتشر شده است.

همچنین بررسی کنید

طرز تهیه ماست و موسیر خوشمزه

برای تهیه ماست و موسیر، در یک ظرف ماست چکیده را با کمی آب بزنید …

علت وجود مثلث گوشه ی چشم یا ” پلیکا سمیلوناریس “

مثلث صورتی شکل در گوشه چشم با نام ” پلیکا سمیلوناریس ” شناخته می شود. …