خانه / اخبار اجتماعي / بر اساس آخرين نتايج تحقيقات وزارت بهداشت :يك‌بار مراجعه به بخش خصوصي براي خدمات سرپايي حدود 2000 تومان هزينه به بيمار تحميل مي‌كند 21/6/84

بر اساس آخرين نتايج تحقيقات وزارت بهداشت :يك‌بار مراجعه به بخش خصوصي براي خدمات سرپايي حدود 2000 تومان هزينه به بيمار تحميل مي‌كند 21/6/84

يك‌بار مراجعه به بخش خصوصي براي خدمات سرپايي حدود 2000 تومان هزينه به بيمار تحميل مي‌كند
دندانپزشكي و هزينه‌هاي پاراكلينيك گران‌ترين خدمات در بخش خصوصي هستند

بر اساس آخرين نتايج تحقيقات وزارت بهداشت خدمات دندانپزشكي گران‌ترين خدمات منجر به بهبودي در بخش خصوصي است كه هزينه‌هاي پاراكلينيك و پزشك متخصص در رده‌هاي بعدي قرار دارند.

نتايج اين بررسي‌ها حاكي از آن است كه يك بار مراجعه به بخش دولتي براي دريافت خدمات مراقبت‌هاي بهداشتي حدود 109 تومان هزينه مستقيم براي مراجعه كننده دارد، در صورتي كه براي دريافت همان خدمات در مراجعه به بخش خصوصي 1944 تومان هزينه مستقيم براي مراجعه‌كننده ايجاد مي‌كند.

ميانگين هزينه انجام شده براي دريافت خدمات بهداشتي – درماني سرپايي به ازاي يك بار مراجعه (به بخش خصوصي و دولتي) به تفكيك نوع نتيجه بهبودي 2265 تومان، عدم بهبودي 4500 تومان، ‌دريافت خدمات بهداشتي 2053 تومان، ادامه درمان 6618 تومان و خدمات تشخيصي 4932 تومان بوده است.

همچنين، ميانگين هزينه انجام شده براي دريافت خدمات بهداشتي – درماني سرپايي به ازاي يك بار مراجعه به تفكيك نوع نتيجه بهبودي در بخش دولتي 1864 تومان و در بخش خصوصي 2478 تومان، عدم بهبودي در بخش دولتي 1385 تومان و در بخش خصوصي 3115 تومان و خدمات تشخيصي در بخش دولتي 3412 تومان و در بخش خصوصي 6072 تومان بوده است.

ميانگين هزينه انجام شده براي دريافت خدمات بهداشتي – درماني سرپايي به ازاي يك بار مراجعه به تفكيك نوع نتيجه مراجعه به دندانپزشك با نتيجه بهبودي 8489 تومان، پزشك متخصص با نتيجه بهبودي 3894 تومان و پزشك عمومي 2377 تومان بوده است.

بحث پاسخگويي در مورد رعايت حقوق گيرندگان خدمت، در ارزيابي نظام ارايه خدمات بهداشتي درماني بخش نويني است.

رضايت مندي و پاسخگويي دو معني بسيار نزديك به هم هستند كه به عنوان معيارها و شاخص‌هايي براي نشان دادن تعامل ميان ارايه‌دهنده خدمت و دريافت‌كننده خدمات و تاثيري كه ارايه كننده خدمات از منظر مشتري مداري بر دريافت كننده مي‌گذارد، مورد استفاده قرار مي‌گيرند.

در سال 2000 سازمان جهاني بهداشت 5 شاخص اصلي براي ارزيابي عملكرد نظام سلامت ذكر كرد شاخص اول ميانگين دستيابي نظام سلامت به اهداف خود،‌ شاخص دوم توزيع اين شاخص در سطوح مختلف طبقاتي مذهبي، قومي و نژادي، شاخص سوم و چهارم ارزيابي نظام سلامت به ميانگين و توزيع ميزان پاسخگويي نظام سلامت و شاخص پنجم ميزان محافظت مالي در برابر هزينه‌هاي سلامت نامطلوب است.

همچنین بررسی کنید

ابدع هِدستی که افسردگی را درمان می‌کند

هدستی ابداع شده که با استفاده از الکتریسیته افسردگی را درمان می کند. این هدست …

آلودگی هوا ، افزایش خطر افسردگی و اختلال دوقطبی

نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد رابطه قابل توجهی بین قرارگیری در معرض آلودگی …