مدیر کل رفاه سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایران: نظام بیمه‌ای کشور به بیماران روانی بی‌توجه است

مدیر کل دفتر رفاه و سلامت سازمان مدیریت و برنامه ریزی از وضعیت نگهداری بیماران روانی در کشور انتقاد کرد و گفت: نظام بیمه ای کشور به بیماران روانی بی‌توجه است.

مجید یارمند  افزود: متاسفانه نظام بیمه‌ای کشور به بخش هایی مثل سوختگی و بیماران روانی که هزینه های درمانی بالایی دارند، بی توجه است.
وی در ادامه گفت: سازمان های بیمه‌گر بیشتر به دنبال تقبل مخارج خدماتی هستند که کم خرج باشند و هزینه‌های زیادی را برای آنها به دنبال نداشته باشند، مخصوصا امروزه که اکثر مراجعات درمانی دی‌کلینیک و روزانه شده است و اقامتها بیشتر از دو تا سه روز در بیمارستان ها طول نمی کشد در حالیکه بستری یک بیمار روانی حداقل از ۱۵ روز شروع شده و تا سه ماه یا بیشتر به طول می انجامد و بسیار پرهزینه است.
مدیر کل دفتر رفاه و سلامت سازمان مدیریت و برنامه ریزی تصریح کرد: نظام درمان کشور علیرغم اینکه در بسیاری از بخش های بیمارستانی مثل اطفال، زنان و داخلی اشغال تخت بسیار پایین است و معمولا ۵۰ تا ۶۰ درصد این تخت ها در بیمارستانها اشغال است به نگهداری بیماران روانی رغبتی نشان نمی‌دهند.
یارمند اظهار داشت: طی برنامه سوم توسعه سازمان بهزیستی مسئول نگهداری بیماران روانی شده و مقرر شد شورای عالی برای بیماران روانی با مسولیت وزارت بهداشت تشکیل شود که متاسفانه این شورا یک بار هم تشکیل جلسه نداد.
وی گفت: در حال حاضر سازمان بهزیستی بیش از ۲۰ هزار نفر بیمار روانی را شناسایی کرده و هزینه های آن را می پردازد اما این سازمان تنها بیماران روانی مزمنی را که نیاز به نگهداری دارند می پذیرد و وزارت بهداشت مسئول نگهداری بیماران روانی حاد که نیازمند درمان هستند، است.
مدیر کل دفتر رفاه و سلامت سازمان مدیریت ادامه داد: متاسفانه هماهنگی بین وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی در درمان و نگهداری بیماران روانی بسیار ضعیف است.

همچنین بررسی کنید

بریتانیا ” پایتخت اعتیاد ” در اروپا است

موسسه پژوهشی “مرکز عدالت اجتماعی” هشدار داده که بریتانیا به “پایتخت اعتیاد” به الکل و …

فقر و مشکلات مالی موجب می شود که مغز کندتر و ضعیفتر عمل کند

پژوهشگران تازه‌ای توسط محققان دانشگاه هاروارد نشان می‌دهد درگیر شدن در مسائل و مشکلات مالی …