خانه / اخبار اجتماعي / ميزان جمعيت جوان ‪ ۱۰‬تا ‪ ۲۴‬ساله در جهان از ‪ ۲۷‬درصد در سال ‪ ۲۰۰۶‬ميلادي به ‪ ۲۳‬درصد در سال ‪ ۲۰۲۵‬ميلادي، كاهش خواهد يافت.

ميزان جمعيت جوان ‪ ۱۰‬تا ‪ ۲۴‬ساله در جهان از ‪ ۲۷‬درصد در سال ‪ ۲۰۰۶‬ميلادي به ‪ ۲۳‬درصد در سال ‪ ۲۰۲۵‬ميلادي، كاهش خواهد يافت.

بر اساس گزارش سايت اينترنتي “دفتر مرجع جمعيت”، درصد جمعيت جوان در سال ‪ ۲۰۰۶‬ميلادي در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه به ترتيب ‪ ۱۹‬و ‪۲۹‬ درصد است كه تا سال ‪ ۲۰۲۵‬ميلادي به تريتب به ‪ ۱۷‬و ‪ ۲۵‬درصد، تقليل مي‌يابد. نتايج اين گزارش نشان مي‌دهد كه تعداد جمعيت سنين جوان در كشورهاي توسعه يافته در مدت يادشده از ‪ ۲۳۶‬به ‪ ۲۰۷‬ميليون نفر مي‌رسد ، در حاليكه در همين مدت در كشورهاي در حال توسعه از يك ميلياردو ‪ ۵۳۷‬ميليون نفر به‌يك ميليارد و ‪ ۶۳۸‬ميليون نفر افزايش مي‌يابد.

افزايش جمعيت جوان در كشورهاي در حال توسعه به سبب رشد فزاينده جمعيت در اغلب اين كشورها است ، اما اين افزايش به معناي جوانتر شدن جمعيت كشور -هاي يادشده نيست.

رشد جمعيت در برخي از كشورهاي در حال توسعه بر خلاف كشورهاي توسعه يافته كه با كاهش جمعيت مواجه هستند ، رشد فزاينده‌اي را در سالهاي آينده همانند سالهاي گذشته تجربه خواهند كرد.

طبق اين گزارش : جمعيت جوان در ايران در سال ‪ ۲۰۰۶‬ميلادي برابر با ‪۳۶‬ درصد پيش بيني شده است كه تا سال ‪ ۲۰۲۵‬ميلادي به ‪ ۲۳‬درصد ، كاهش مي‌يابد.

پيش بيني مي‌شود تعداد جمعيت جوان در ايران بر خلاف بسياري از كشورهاي در حال توسعه در دوره مورد بررسي از ‪ ۲۵‬ميليون و ‪ ۳۰۰‬هزار نفر به ‪۲۰‬ ميليون و ‪ ۳۰۰‬هزار نفر تقليل يابد.

همچنین بررسی کنید

استرس ناشی از بیکاری، سبب تشدید ناباروری مردان می‌شود

پژوهشگران علوم پزشکی در دانشکده سلامت عمومی دانشگاه «راتگرز» و دانشکده سلامت عمومی میل من …

نداشتن فعالیت بدنی در کودکی موجب مرگ زودرس در بزرگسالی می شود

یک گزارش که در پارلمان انگلیس ارائه شد هشدار می دهد که نداشتن فعالیت بدنی …