میزان جمعیت جوان ‪ ۱۰‬تا ‪ ۲۴‬ساله در جهان از ‪ ۲۷‬درصد در سال ‪ ۲۰۰۶‬میلادی به ‪ ۲۳‬درصد در سال ‪ ۲۰۲۵‬میلادی، کاهش خواهد یافت.

بر اساس گزارش سایت اینترنتی “دفتر مرجع جمعیت”، درصد جمعیت جوان در سال ‪ ۲۰۰۶‬میلادی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به ترتیب ‪ ۱۹‬و ‪۲۹‬ درصد است که تا سال ‪ ۲۰۲۵‬میلادی به تریتب به ‪ ۱۷‬و ‪ ۲۵‬درصد، تقلیل می‌یابد. نتایج این گزارش نشان می‌دهد که تعداد جمعیت سنین جوان در کشورهای توسعه یافته در مدت یادشده از ‪ ۲۳۶‬به ‪ ۲۰۷‬میلیون نفر می‌رسد ، در حالیکه در همین مدت در کشورهای در حال توسعه از یک میلیاردو ‪ ۵۳۷‬میلیون نفر به‌یک میلیارد و ‪ ۶۳۸‬میلیون نفر افزایش می‌یابد.

افزایش جمعیت جوان در کشورهای در حال توسعه به سبب رشد فزاینده جمعیت در اغلب این کشورها است ، اما این افزایش به معنای جوانتر شدن جمعیت کشور -های یادشده نیست.

رشد جمعیت در برخی از کشورهای در حال توسعه بر خلاف کشورهای توسعه یافته که با کاهش جمعیت مواجه هستند ، رشد فزاینده‌ای را در سالهای آینده همانند سالهای گذشته تجربه خواهند کرد.

طبق این گزارش : جمعیت جوان در ایران در سال ‪ ۲۰۰۶‬میلادی برابر با ‪۳۶‬ درصد پیش بینی شده است که تا سال ‪ ۲۰۲۵‬میلادی به ‪ ۲۳‬درصد ، کاهش می‌یابد.

پیش بینی می‌شود تعداد جمعیت جوان در ایران بر خلاف بسیاری از کشورهای در حال توسعه در دوره مورد بررسی از ‪ ۲۵‬میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار نفر به ‪۲۰‬ میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار نفر تقلیل یابد.

همچنین بررسی کنید

استرس ناشی از بیکاری، سبب تشدید ناباروری مردان می‌شود

پژوهشگران علوم پزشکی در دانشکده سلامت عمومی دانشگاه «راتگرز» و دانشکده سلامت عمومی میل من …

نداشتن فعالیت بدنی در کودکی موجب مرگ زودرس در بزرگسالی می شود

یک گزارش که در پارلمان انگلیس ارائه شد هشدار می دهد که نداشتن فعالیت بدنی …