خانه / اخبار داروسازی / مجله “‪ “Diabetes Care‬ :تركيب جديد داروي متفورمين با نام تجاري “‪ “glumetza‬ در درمان ديابت اثربخش شناخته شد

مجله “‪ “Diabetes Care‬ :تركيب جديد داروي متفورمين با نام تجاري “‪ “glumetza‬ در درمان ديابت اثربخش شناخته شد

پژوهشگران دريافته‌اند ايمني و اثربخشي مصرف يك بار در روز تركيب جديد داروي درمان ديابت “متفورمين” كه در مدت طولاني در بدن آزاد مي‌شود مشابه مصرف دو بار در روز تركيب قديمي متفورمين است كه فورا در بدن منتشر مي‌شود.

 با اين تركيب جديد بيماران مبتلا به ديابت نوع دوم مي‌توانند روزانه تا ‪ ۲‬هزار گرم دارو دريافت كنند.

دكتر برت برنر معاونت توليد دارو در ملنو پارك مي‌گويد تركيب جديد با نام تجاري “‪ “glumetza‬تحمل دوز بالاتر دارو را براي بيماران ميسر مي‌سازد.

براي تعيين اثربخشي و ايمني اين دارو ، ‪ ۷۰۰‬بيمار مبتلا به ديابت نوع دوم يكي از سه دوز متفورمين طولاني اثر يا متفورمين زود اثر را در مدت ‪۲۴‬ هفته دريافت كردند.

در پايان هفته دوازدهم ميانگين سطح ‪ HbA1c(‬آزمايش خون براي كنترل طولاني گلوكز) در تمام بيماران كاهش قابل توجهي نشان داد.

در آخر هفته بيست و چهارم اين كاهش در دو گروه كه روزانه ‪ ۱۵۰۰‬ميلي گرم متفورمين طولاني اثر دريافت كردند تفاوت چنداني با كاهش مشاهده شده در متفورمين زوداثر نداشت. به عبارت ديگر سطح ‪ HbA1c‬در گروهي كه يك دوز ‪۲‬ هزار ميلي گرمي متفورمين طولاني اثر دريافت كردند بيشتر كاهش يافت.

ميزان بروز عوارض جانبي در تمام گروهها مشابه بود كه نشانگر آن است دوز ‪ ۲‬هزار ميلي گرمي متفورمين طولاني اثر به خوبي تحمل مي‌شود.

مشروح اين مطالعه در شماره ماه آوريل مجله “‪ “Diabetes Care‬منتشر شده است.

همچنین بررسی کنید

حمام، فضای مناسبی برای نگهداری وسایل نیست

حمام، فضای مناسبی برای نگهداری بعضی وسایل شخصی مانند حوله، مسواک و لوازم آرایشی نیست، …

پاک کردن سراميك حمام از قارچ و کپک

قبل از هر چیز باید بگوییم هنگام تمیز کردن حمام با مواد سفیدکننده و ضد …