خانه / بهداشت عمومي / نشريه “جورنال او نيوروساينس” :واكنش نوزادان نارس در برابر محركهاي بيروني ناشي از احساس درد است و نه واكنش‌هاي (رفلكسهاي) غير ارادي.

نشريه “جورنال او نيوروساينس” :واكنش نوزادان نارس در برابر محركهاي بيروني ناشي از احساس درد است و نه واكنش‌هاي (رفلكسهاي) غير ارادي.

محققان “يونيورسيتي كالج” دانشگاه لندن براي نخستين بار شواهد قاطعي را به دست آورده‌اند كه واكنش نوزادان نارس در برابر محركهاي بيروني ناشي از احساس درد است و نه واكنش‌هاي (رفلكسهاي) غير ارادي.
تا پيش از ارايه نتايج تحقيقات اخير اين نكته بر متخصصان روشن نبوده است كه آيا نوزادان نارس احساس درد دارند.

محققان يونيورسيتي كالج در گزارشي كه در نشريه علمي “جورنال او نيوروساينس” به چاپ رسيد، توضيح داده‌اند تصاويري كه از مغز اين قبيل نورادان با دستگاههاي اسكن و هنگام گرفتن نمونه‌هاي خون از آنان تهيه شده به خوبي آشكار مي‌كند كه به محض ورود سوزن به بدن اين نوزادان، بخشهايي از مغز آنان كه وظيفه ادراك درد است را دارد، فعال مي‌شود.

مشكلي كه در گذشته در تشخيص درد كشيدن نوزادان نارس وجود داشت آن بود كه مغز اين نوزادان در حدي رشد نكرده كه دانشمندان بتوانند كاركرد بخشهاي مختلف آن را مشخص سازند.

در آزمايشهايي كه در گذشته در اين‌زمينه به‌انجام رسيد اين نكته مشاهده شده بود كه بدن نوزادان نارس درهنگام مواجهه با محركهاي دردآور، واكنشهاي رفتاري، فيزيولوژيك، و متابوليك (سوخت و سوزي) از خود آشكار مي‌كند.

محدوديت اين قبيل يافته‌ها در آن بود كه براساس آنها دستيابي به نتايج غيرقابل خدشه در خصوص درد كشيدن نوزادان نارس امكان نداشت. علت اين امر آن بود كه‌امكان‌ارايه تفسيرهاي ديگري براي اين يافته‌ها وجود داشت و ازجمله آنكه ممكن بود واكنشهاي نوزادان را در برابر محركهاي دردآور به واكنش‌هاي غيرارادي نسبت داد.

اما محققان يونيورسيتي كالج دانشگاه لندن با تهيه تصاويري از مغز ‪۱۸‬ نوزاد نارس كه سن آنان از زمان انعقاد نطفه تا به دنيا آمدن بين ‪ ۲۵‬هفته تا ‪ ۴۵‬هفته بود، مشاهده كرده‌اند كه هنگام وارد شدن سوزن به بدن نوزادان بخشهايي از مغز اين نوزادان كه مسوول ادراك داده‌هاي حسي است، بشدت فعال مي‌شود و تراز اكسيژن و خون در آنها بالا مي‌رود.

اهميت كشف اخير در آنست كه روشن مي‌سازد توانايي ادراك درد موجب مي‌شود در نحوه رشد مغز نوزادان نارس كه‌براي زنده ماندن به مراقبتهاي پزشكي ويژه نياز دارند كه بسياري ازآنها با درد همراه است، تاثيرات مهمي پديدار شود.

به اعتقاد محققان انگليسي كشف اخير بر اين نكته تاكيد مي‌كند كه بايد در پرستاري از نوزادان نارس نهايت دقت به خرج داده شود تا ميزان دردي كه به آنان وارد مي‌شود به حداقل ممكن كاهش يابد.

همچنین بررسی کنید

چگونه از سرماخوردگی پیشگیری کنیم؟

سرماخوردگی یک عفونت ویروسی مسری است که راه های تنفسی فوقانی را آلوده نموده و …

پیشگیری از آنفلوانزا

آنفلوانزا نوعی بیماری ویروسی واگیردار است که بی‌توجهی به رعایت اصول بهداشتی در آن، می‌تواند …