خانه / بهداشت عمومي / دريك بررسي تحقيقي برروي ‪ ۷۳۲‬دانش آموزهفت تايازده ساله آملي كه بصورت تصادفي وباروش نمونه‌گيري خوشه‌اي توسط دانشگاه علوم پزشكي بابل انجام شد :كمبود آنزيم ‪ G6PD‬درافراد ، تهديدكننده بهداشت عمومي درشمال كشوراست‪۸۴/۰۶/۲۲‬

دريك بررسي تحقيقي برروي ‪ ۷۳۲‬دانش آموزهفت تايازده ساله آملي كه بصورت تصادفي وباروش نمونه‌گيري خوشه‌اي توسط دانشگاه علوم پزشكي بابل انجام شد :كمبود آنزيم ‪ G6PD‬درافراد ، تهديدكننده بهداشت عمومي درشمال كشوراست‪۸۴/۰۶/۲۲‬

كمبود آنزيم ‪ G6PD‬درافراد ، تهديدكننده بهداشت عمومي درشمال كشوراست‪۸۴/۰۶/۲۲‬

دريك بررسي تحقيقي برروي ‪ ۷۳۲‬دانش آموزهفت تايازده ساله آملي كه بصورت تصادفي وباروش نمونه‌گيري خوشه‌اي توسط دانشگاه علوم پزشكي بابل انجام شد ‪ ۱۱/۲‬درصدپسران و‪ ۱/۴‬درصددختران كمبودآنزيم‪ G6PD(‬گلوكز‪۶‬فسفات دهيدروژناز) داشته‌اند كه اين كمبود آنزيم درپسران ‪ ۹/۰۴‬برابردختران است.

اين بررسي كه توسط دكتر “سيدابوالفضل هاشمي” استاديار گروه جراحي ،دكتر “يدالله زاهدپاشا” دانشيارگروه اطفال ، “محمودحاجي احمدي” عضوهيات علمي دانشگاه علوم پزشكي بابل و “بابك علايي” كارشناس آزمايشگاه انجام شد حاكيست بابررسي خانواده‌هاي دانش آموزان مبتلا به كمبود آنزيم ‪ ، G6PD‬مشخص شد كه حدود ‪ ۲۱/۹‬درصد والدين اين دانش آموزان (پدريامادروياهردو) مبتلا به كمبود آنزيم بوده وحدود ‪ ۶۸/۳‬درصد پسران و ‪ ۹/۱‬درصد دختران اين خانواده‌ها به كمبود آنزيم ياد شده مبتلا بوده‌اند.

كمبود آنزيم ‪ G6PD‬شايع‌ترين نقص آنزيمي درانسان است وباتوجه به شيوع آن يك مشكل ژنتيكي تهديدكننده بهداشت عمومي درشمال كشوراست.

دراين تحقيق غربالگري كليه نوزادان به ويژه پسران پس ازتولد ازطريق بندناف وبرنامه آموزش همگاني براي پيشگيري ازعوارض آن پيشنهاد شده است.

گفتني است كمبود آنزيم گلوكز‪ ۶‬فسفات دهيدروژناز شايع‌ترين اختلال آنزيمي در گلبول‌هاي قرمز انسان ويك علت مهم زردي دوره نوزادي است كه مي‌تواند منجر به كرن‌ايكتروس ( تولد نوزاد از طريق پا) و فلج مغزي و مرگ شود.

اين افراد درمواجهه بامواد اكسيدان و برخي داروها وباقلا دچارهموليزحاد ( شكستگي گلبول‌هاي قرمز ) تهديدكننده مي‌شوند.

همچنین بررسی کنید

در باشگاه و استخر همیشه با دمپایی دوش بگیرید

قارچ و کپک‌های حمام و دستشویی در موارد شدید می‌تواند یک خطر بهداشتی محسوب شود …

فوائد دوش گرفتن

حمام گرفتن به انسان اجازه تمدد اعصاب و استراحت جسمی و ذهنی را می‌دهد. احتمالاً …