زمان لازم برای ویزیت بیماران توسط پزشکان عمومی ۱۶ دقیقه است

طبق اطلاعات به دست آمده از وزارت کار و امور اجتماعی فرانسه، مشاوره و ویزیت پزشکان عمومی به طور متوسط ۱۶ دقیقه به طول می‌انجامد. این مدت زمان با توجه به درآمد بیمار و جنس پزشک مربوط متفاوت است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، از ۹۲۲ پزشکی که مورد سوال قرار گرفتند برخی در ۱۵ دقیقه و برخی در ۱۸ دقیقه به مشاوره بیمار می پردازند. این گزارش علت اختلاف را متفاوت بودن شرایط بیماران و اختلاف در عملکرد پزشکان می داند.
بنابراین گزارش، پزشکانی که ساعتی کار می‌ کنند زمان بیشتری را به ویزیت بیمار اختصاص می دهندحدود ۳/۱۸ دقیقه اما دیگر پزشکان به طور متوسط ۶/۱۵ دقیقه را در اختیار بیمار می‌گذارد.
بر اساس این گزارش پزشکان زن حوصله بیشتری برای پاسخگویی به بیمار خود را دارد در حالیکه پزشکان مرد این طور نیستند. از طرفی سن پزشک نیز در مدت زمان ویزیت بیمار تاثیر دارد. پزشکان زن بالای ۵۵ سال مدت ویزیتشان ۱/۱۹ دقیقه ولی پزشکان مرد ۹/۱۵ دقیقه است.
بر اساس این گزارش مدت زمان ویزیت بیمار به عوامل دیگری چون سن بیمار، نوع بیماری، بیمار با پرونده نیز بستگی دارد.

همچنین بررسی کنید

ابدع هِدستی که افسردگی را درمان می‌کند

هدستی ابداع شده که با استفاده از الکتریسیته افسردگی را درمان می کند. این هدست …

آلودگی هوا ، افزایش خطر افسردگی و اختلال دوقطبی

نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد رابطه قابل توجهی بین قرارگیری در معرض آلودگی …