به نوشته نشریه علمی ساینس : ساختار دی.ان.آ پیچیده تر از آن است که تاکنون تصور می‌شد ‪۸۴/۰۶/۲۳‬

ساختار دی.ان.آ پیچیده تر از آن است که تاکنون تصور می‌شد ‪۸۴/۰۶/۲۳‬

تازه‌ترین بررسی‌ها در مورد نحوه ترجمه شدن اطلاعات موجود بر روی مولکول دی.ان.آ برای ساخت انواع پروتئین ها، روشن ساخته که فرایندی که در این میان مورد استفاده است به مراتب پیچیده تر از آن است که محققان تصور می‌کردند.

مولکول دی ان آ از دو رشته مستقل بوجود آمده که به صورت مارپیچ به گرد یکدیگر می‌پیچند. زیستشناسان تاکنون بر این باور بودند که برای تولید پروتئین‌ها تنها یکی از این دو رشته نقش بازی می‌کنند.

برای این رشته نام رشته “در راستای اصلی ‪ “sense‬انتخاب شده بود و اعتقاد براین بود که این رشته در قالب یک تک رشته مولکول پیام برنده آر.ان.آ نمونه‌برداری و کپی می‌شود و پروتئینهای مورد نظر با کمک اطلاعات موجود بر روی این رشته پیام برنده تولید می‌شوند.

اما اکنون یک کنسرسیوم بین‌المللی از دانشمندانی که در حوزه ژنتیک به پژوهش اشتغال دارند پس از بررسیهای دقیق بر روی نحوه تولید مولکول‌آر.ان.آ به این نتیجه رسیده‌اند که در تقریبا سه چهارم ژنهای موجود در بدن پستانداران رشته دوم مولکول دی ان آ که “رشته خلاف جهت ‪ “Antisense‬نامیده می‌شود نیز نمونه‌برداری و کپی می‌شود و احتمالا در شمار زیادی و یا احیانا در همه کارکردهای سلولها نقش ایفا می‌کند.

در گذشته محققان به این نکته پی‌برده بودند که این رشته خلاف جهت در مولکول دی ان آ در جلوگیری از ظاهر شدن اثر ژنها سهم دارد.

به این معنی که این رشته با متصل شدن به مولکول پیام برنده آر ان آ از عمل تالیف و سنتز شدن پروتئین به وسیله این مولکول پیام برنده جلوگیری به عمل می‌آورد اما باور محققان بر این بود که این امر عمدتا استثنا است و قاعده نیست.

به نوشته نشریه علمی ساینس اعضای کنسرسیوم بین‌المللی از زیست شناسان با تهیه فهرست جامعی از همه مولکولهای پیام برنده آر ان آ که از ژنوم موش بوجود می‌آید به این نتیجه رسیده‌اند که ‪ ۷۲‬درصد از واحدهای ژنتیکی که در تحریر اطلاعات ژنتیکی مربوط به پروتئینها نقش دارند متعلق به رشته خلاف جهت در مولکول دی ان آ هستند.

از این مهمتر آنکه به گفته کلائز ولهستدت از اعضای کنسرسیوم بین‌المللی که در موسسه اسکریپ در شهر ژوپیتر در ایالت فلوریدا سرگرم تحقیق است این رشته خلاف جهت صرفا وظیفه منفی برعهده ندارد و تنها از تولید پروتئینها جلوگیری نمی‌کند بلکه درظاهر شدن اثر ژنها و تولید پروتئینها نیز سهم مهمی ایفا می‌کند و به این ترتیب از پیش و براساس یک قاعده کلی نمی‌توان گفت که این رشته فاقد سهم مثبت است.

پژوهشگران معتقدند یافته‌های تازه علاوه بر آنکه دانش کنونی را درباره ساختار ژنتیکی سلولها افزایش می‌دهد، می‌تواند به شناخت بهتر بعضی از بیماریها و نیز تولید دارو های موثرتر برای مقابله با آنها کمک کند.

دانشمندان پیشاپیش با استفاده از خاصیت منفی رشته خلاف جهت، از شیوه سرکوب فعالیت نمونه‌سازی ژنها در مبارزه با بعضی از سرطانها استفاده به عمل آورده بودند. اکتشاف تازه کمک می‌کند تا از جنبه مثبت این رشته نیز در این زمینه‌ها بهره‌گرفته شود.

همچنین بررسی کنید

زگیل تناسلی چیست؟

زگیل‌ها، زائده‌های پوستی غیر سرطانی‌ای هستند که به علت یک عفونت ویروسی بر روی سطح …

بروسلوز

بروسلوز از بیماری هایعفونی واگیرداری است که به لحاظ مشترک بودن بین انسان و دام، …