خانه / اخبار علوم پايه / به نوشته نشريه علمي ساينس : ساختار دي.ان.آ پيچيده تر از آن است كه تاكنون تصور مي‌شد ‪۸۴/۰۶/۲۳‬

به نوشته نشريه علمي ساينس : ساختار دي.ان.آ پيچيده تر از آن است كه تاكنون تصور مي‌شد ‪۸۴/۰۶/۲۳‬

ساختار دي.ان.آ پيچيده تر از آن است كه تاكنون تصور مي‌شد ‪۸۴/۰۶/۲۳‬

تازه‌ترين بررسي‌ها در مورد نحوه ترجمه شدن اطلاعات موجود بر روي مولكول دي.ان.آ براي ساخت انواع پروتئين ها، روشن ساخته كه فرايندي كه در اين ميان مورد استفاده است به مراتب پيچيده تر از آن است كه محققان تصور مي‌كردند.

مولكول دي ان آ از دو رشته مستقل بوجود آمده كه به صورت مارپيچ به گرد يكديگر مي‌پيچند. زيستشناسان تاكنون بر اين باور بودند كه براي توليد پروتئين‌ها تنها يكي از اين دو رشته نقش بازي مي‌كنند.

براي اين رشته نام رشته “در راستاي اصلي ‪ “sense‬انتخاب شده بود و اعتقاد براين بود كه اين رشته در قالب يك تك رشته مولكول پيام برنده آر.ان.آ نمونه‌برداري و كپي مي‌شود و پروتئينهاي مورد نظر با كمك اطلاعات موجود بر روي اين رشته پيام برنده توليد مي‌شوند.

اما اكنون يك كنسرسيوم بين‌المللي از دانشمنداني كه در حوزه ژنتيك به پژوهش اشتغال دارند پس از بررسيهاي دقيق بر روي نحوه توليد مولكول‌آر.ان.آ به اين نتيجه رسيده‌اند كه در تقريبا سه چهارم ژنهاي موجود در بدن پستانداران رشته دوم مولكول دي ان آ كه “رشته خلاف جهت ‪ “Antisense‬ناميده مي‌شود نيز نمونه‌برداري و كپي مي‌شود و احتمالا در شمار زيادي و يا احيانا در همه كاركردهاي سلولها نقش ايفا مي‌كند.

در گذشته محققان به اين نكته پي‌برده بودند كه اين رشته خلاف جهت در مولكول دي ان آ در جلوگيري از ظاهر شدن اثر ژنها سهم دارد.

به اين معني كه اين رشته با متصل شدن به مولكول پيام برنده آر ان آ از عمل تاليف و سنتز شدن پروتئين به وسيله اين مولكول پيام برنده جلوگيري به عمل مي‌آورد اما باور محققان بر اين بود كه اين امر عمدتا استثنا است و قاعده نيست.

به نوشته نشريه علمي ساينس اعضاي كنسرسيوم بين‌المللي از زيست شناسان با تهيه فهرست جامعي از همه مولكولهاي پيام برنده آر ان آ كه از ژنوم موش بوجود مي‌آيد به اين نتيجه رسيده‌اند كه ‪ ۷۲‬درصد از واحدهاي ژنتيكي كه در تحرير اطلاعات ژنتيكي مربوط به پروتئينها نقش دارند متعلق به رشته خلاف جهت در مولكول دي ان آ هستند.

از اين مهمتر آنكه به گفته كلائز ولهستدت از اعضاي كنسرسيوم بين‌المللي كه در موسسه اسكريپ در شهر ژوپيتر در ايالت فلوريدا سرگرم تحقيق است اين رشته خلاف جهت صرفا وظيفه منفي برعهده ندارد و تنها از توليد پروتئينها جلوگيري نمي‌كند بلكه درظاهر شدن اثر ژنها و توليد پروتئينها نيز سهم مهمي ايفا مي‌كند و به اين ترتيب از پيش و براساس يك قاعده كلي نمي‌توان گفت كه اين رشته فاقد سهم مثبت است.

پژوهشگران معتقدند يافته‌هاي تازه علاوه بر آنكه دانش كنوني را درباره ساختار ژنتيكي سلولها افزايش مي‌دهد، مي‌تواند به شناخت بهتر بعضي از بيماريها و نيز توليد دارو هاي موثرتر براي مقابله با آنها كمك كند.

دانشمندان پيشاپيش با استفاده از خاصيت منفي رشته خلاف جهت، از شيوه سركوب فعاليت نمونه‌سازي ژنها در مبارزه با بعضي از سرطانها استفاده به عمل آورده بودند. اكتشاف تازه كمك مي‌كند تا از جنبه مثبت اين رشته نيز در اين زمينه‌ها بهره‌گرفته شود.

همچنین بررسی کنید

زگیل تناسلی چیست؟

زگیل‌ها، زائده‌های پوستی غیر سرطانی‌ای هستند که به علت یک عفونت ویروسی بر روی سطح …

بروسلوز

بروسلوز از بیماری هایعفونی واگیرداری است که به لحاظ مشترک بودن بین انسان و دام، …