خانه / اخبار پزشكان بدون مرز / تلاش جهانی برای کاهش مرگ زنان هنگام وضع حمل

تلاش جهانی برای کاهش مرگ زنان هنگام وضع حمل

کارشناسان بهداشتی اخطار می دهند که در جهان درحال توسعه هر دقيقه دست کم يک زن در جريان وضع حمل جان می بازد.

سازمان بهداشت جهانی برای کاهش شمار زنانی که در جريان وضع حمل جان می بازند برنامه ويژه ای را راه اندازی کرده است.

سالانه نيم ميليون زن در جهان در حال توسعه به اين شکل جان می بازند و اين سازمان خواستار اقدام کشورها برای کاهش اين رقم شده است.

سازمان بهداشت جهانی می گويد زنان بايد هنگام زايمان به ماماهای ماهر دسترسی داشته باشند. اين سازمان همچنين خواهان آن است تا کشورها داده های دقيق تری در اين زمينه فراهم کنند.

سازمان بهداشت جهانی تخمين می زند که رقم واقعی مرگ و مير زنان 50 درصد بيش از آن چيزی است که گزارش می شود. در 62 کشور، هيچ گونه داده ای پيرامون مرگ و مير زنان در نتيجه وضع حمل وجود ندارد.

علل مرگ مادران از جمله شامل خونريزی، عفونت و سقط جنين غيربهداشتی است.

اما اين سازمان می گويد که علت بنيادی مرگ زنان هنگام وضع حمل، فقدان يا عدم دسترسی به خدمات بهداشتی يا خدمات بهداشتی نامطلوب است.

به گفته اين سازمان سالانه تقريبا يک ميليون کودک بی مادر می شوند. احتمال مرگ اين کودکان در دوران خردسالی 10 بار بيش از کودکانی است که مادرشان را از دست نداده اند.

اين سازمان تخمين می زند که در کشورهای فقير خطر مرگ در دوران بارداری 100 بار بيشتر از کشورهای ثروتمند است.

‘جلوگيری ممکن است’

“اهداف توسعه هزاره” سازمان ملل از جمله شامل هدفی برای کاهش مرگ و مير مادران به ميزان سه چهارم تا سال 2015 است.

سازمان بهداشت جهانی درحال به راه انداختن برنامه ای برای آموزش خدمه سازمان های بهداشتی در کشورهايی است که خطر مرگ برای زنان بالاست.

اين سازمان راهنمايی درباره علل مرگ زنان در اثر مشکلات مربوط به وضع حمل تهيه و توزيع کرده است.

اين سازمان می گويد به بودجه ای 10 ميليون دلاری برای آموزش دادن تصميم سازان، طراحان سياست های بهداشتی کشورها و ارائه کنندگان خدمات پزشکی در اين کشورها نياز دارد.

جوی فومافی، دستيار مدير سازمان بهداشت جهانی در امور بهداشت خانواده به نشستی با حضور کارشناسان بهداشتی در نايروبی گفت: “حاملگی يک وضعيت طبيعی و مويد زندگی است. زنان نبايد در جريان وضع حمل بميرند.”

وی گفت مرگ زن ها حتی در فقيرترين کشورها قابل پيشگيری است، اما برای اطمينان از نجات جان زن ها بايد دانش مردم در سطح محلی را تقويت کرد.

همچنین بررسی کنید

درمان زخم یا ترک نوک پستان

دلیل اصلی زخم نوک سینه می تواند جویده شدن آن توسط لثه های نوزاد باشد. …

چرا نوک سینه برخی مادران فرورفته است ؟

به دلیل مسایل ژنتیکی. سر سینه اکثر افراد در اثر تحریک شدن کاملا بیرون می …