خانه / اخبار علوم پايه / “فيليپ كارپوويتز” و همكارانش در دانشگاه تورنتو -نخستين شواهد تجربي فرضيه دانشمندان مبني براينكه براي سلولهاي بنيادي حفظ نمونه اصلي دي ان آ در هنگام تكثير سلولي بهترين گزينه است را تاييد كردند.

“فيليپ كارپوويتز” و همكارانش در دانشگاه تورنتو -نخستين شواهد تجربي فرضيه دانشمندان مبني براينكه براي سلولهاي بنيادي حفظ نمونه اصلي دي ان آ در هنگام تكثير سلولي بهترين گزينه است را تاييد كردند.

تاييد شواهد تجربي براي يك فرضيه ‪ ۳۰‬ساله در مورد سلولهاي بنيادي

محققان كانادايي نخستين شواهد تجربي فرضيه دانشمندان مبني براينكه براي سلولهاي بنيادي حفظ نمونه اصلي دي ان آ در هنگام تكثير سلولي بهترين گزينه است را تاييد كردند.

“فيليپ كارپوويتز” و همكارانش در دانشگاه تورنتو با عرضه نمونه‌هايي از سلولهاي بنيادي عصبي در بدن موشها نشان دادند فرضيه پيشنهادي كه به فرضيه “رشته ناميرا” (‪ (immortal strand‬شهرت دارد، درمسير صحيح قرار دارد.

اين محققان با استفاده از يك تركيب شيميايي به نام “‪ “Brd U‬مولكول دي ان آ موجود در يك سلول بنيادي عصبي دسته‌اي از موشهاي آزمايشگاهي را برچسب زدند. اين سلول سپس تقسيم شد تا خوشه‌اي از سلولهاي جديد را بوجود آورد.

اگر رشته‌هاي كروموزومي در سلول بنيادي اول در هنگام تقسيم شدن به طور تصادفي و غير منظم توزيع مي‌شد آنگاه شمار برچسبهاي دي ان آ در نمونه‌هاي سلولهاي جديد كمتر از حد انتظار مي‌بود. اما در عمل مشاهده شد توزيع اين نمونه‌ها به صورت غير متقارن و بدون نظم صورت نگرفته است.

اين امر نشان مي‌دهد دستكم در مورد سلولهاي بنيادي عصبي، تقسيم سلول به گونه‌اي صورت مي‌گيرد كه مولكول دي.ان.آ درسلولهاي توليد شده برجاي مي‌ماند.

بازدید کننده  محترم

در صورتی که به اطلاعات بیشتری در رابطه با این موضوع احتیاج دارید اینجا را کلیک کنید

شما همچنین می توانید از این صفحات بازدید کنید( کلیک کنید)

,  همچنین می توانید  از مطالب گروه سلولهای بنیادی دیدن کنید ( کلیک کنید)

همچنین بررسی کنید

با ابزار جدیدی به نام chemiscop واکنش های شیمیایی قابل مشاهده شد

محققان دانشگاه کالیفرنیا موفق به ساخت دستگاهی شدند که مشاهده مراحل تجزیه و ترکیب واکنش …

سامانه ای طراحی شده که با استفاده از آن می توان فعالیت مغز را به شکل زنده مشاهده کرد

پژوهشگران علوم پزشکی در دانشگاه سن فرانسیسکو کالیفرنیا کشور امریکا، روش جالبی را روش جالبی …