“فیلیپ کارپوویتز” و همکارانش در دانشگاه تورنتو -نخستین شواهد تجربی فرضیه دانشمندان مبنی براینکه برای سلولهای بنیادی حفظ نمونه اصلی دی ان آ در هنگام تکثیر سلولی بهترین گزینه است را تایید کردند.

تایید شواهد تجربی برای یک فرضیه ‪ ۳۰‬ساله در مورد سلولهای بنیادی

محققان کانادایی نخستین شواهد تجربی فرضیه دانشمندان مبنی براینکه برای سلولهای بنیادی حفظ نمونه اصلی دی ان آ در هنگام تکثیر سلولی بهترین گزینه است را تایید کردند.

“فیلیپ کارپوویتز” و همکارانش در دانشگاه تورنتو با عرضه نمونه‌هایی از سلولهای بنیادی عصبی در بدن موشها نشان دادند فرضیه پیشنهادی که به فرضیه “رشته نامیرا” (‪ (immortal strand‬شهرت دارد، درمسیر صحیح قرار دارد.

این محققان با استفاده از یک ترکیب شیمیایی به نام “‪ “Brd U‬مولکول دی ان آ موجود در یک سلول بنیادی عصبی دسته‌ای از موشهای آزمایشگاهی را برچسب زدند. این سلول سپس تقسیم شد تا خوشه‌ای از سلولهای جدید را بوجود آورد.

اگر رشته‌های کروموزومی در سلول بنیادی اول در هنگام تقسیم شدن به طور تصادفی و غیر منظم توزیع می‌شد آنگاه شمار برچسبهای دی ان آ در نمونه‌های سلولهای جدید کمتر از حد انتظار می‌بود. اما در عمل مشاهده شد توزیع این نمونه‌ها به صورت غیر متقارن و بدون نظم صورت نگرفته است.

این امر نشان می‌دهد دستکم در مورد سلولهای بنیادی عصبی، تقسیم سلول به گونه‌ای صورت می‌گیرد که مولکول دی.ان.آ درسلولهای تولید شده برجای می‌ماند.

بازدید کننده  محترم

در صورتی که به اطلاعات بیشتری در رابطه با این موضوع احتیاج دارید اینجا را کلیک کنید

شما همچنین می توانید از این صفحات بازدید کنید( کلیک کنید)

,  همچنین می توانید  از مطالب گروه سلولهای بنیادی دیدن کنید ( کلیک کنید)

همچنین بررسی کنید

با ابزار جدیدی به نام chemiscop واکنش های شیمیایی قابل مشاهده شد

محققان دانشگاه کالیفرنیا موفق به ساخت دستگاهی شدند که مشاهده مراحل تجزیه و ترکیب واکنش …

سامانه ای طراحی شده که با استفاده از آن می توان فعالیت مغز را به شکل زنده مشاهده کرد

پژوهشگران علوم پزشکی در دانشگاه سن فرانسیسکو کالیفرنیا کشور امریکا، روش جالبی را روش جالبی …